Nyhetsbrev #2 2019
 
Vi har passerat vårdagslämningen, ljuset breder ut sig alltmer, det börjar knoppas och kvittra. Cirka halvvägs våren 2019 kommer här nyhetsbrev nummer två.
 
Arbetet med de nya grovmanusen går in på upploppet och vi har just satt programmet för readingen den 29 april, den kväll då vi presenterar tre sprillans nya texter för de yngre barnen. Läs mer längre ner här i brevet. Det går bra att anmäla sig redan nu!
 
Till höger några tips i sedvanlig ordning, där jag lite särskilt vill lyfta ett seminarium i arrangemang av BIBU i samarbete med Månteatern. Det är ju först 2020 som vårt kära BIBU äger rum nästa gång, men för den som längtar finns alltså nu chansen att ta en tur till Helsingborg redan om några veckor! Läs mer under Världens sämsta barnteater.
 
En annan biennal - som också är helt okej :) - är Scenkonstbiennalen som i år äger rum i Sundsvall/Härnösand. Glädjande är att flera av de uttagna föreställningarna riktar sig till barn/unga. Scenkonst för barn tar också plats i seminarieprogrammet, bland annat genom BtA:s och ASSITEJ:s gemensamma punkt med pjäspitch och samtal. Till höger finns en länk till biennalbokningen!
 
Vad mer finns att berätta? Jo, vi filar vidare på planerna att lyfta att Barnkonventionen blir svensk lag 2020. Och i dagarna lämnar vi vårt remissvar på den barnkulturplan som är under framtagande för Göteborgs Stad.

I arbetet med barnkulturplanen, har kulturförvaltningen gjort en genomlysning av barnkulturfältet och identifierat såväl styrkor som svagheter. Bland annat framträder ett mönster av ojämlikhet i tillägnade och utövande av kultur. I den plan som senare i år läggs fram i kommunfullmäktige, fokuseras det också på strategiska åtgärder för att stärka alla barns rätt till kultur.
 
Jag önskar er en fin start på det ljusa halvåret. Vi ses den 29 april!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
Ny text för de yngsta
Reading och presentation 29 april
Masthuggsteatern

I scenkonst för mindre barn ser vi ofta devisingföreställningar och dramatiseringar av bilderböcker. Betydligt mer sällan uppsättningar av originaldramatik. 2018 utlyste därför Barnteaterakademin en dramatikertävling med inriktning på målgruppen.
 
De tre vinnande bidragen har nu utvecklats till långt gångna grovmanus, under coachning av dramaturger och konstnärliga team, och är redo att möta branschen. Varmt välkomna till reading, samtal och soppa.

På programmet:
Reading av de tre texterna: Grönsakslandet av Talajeh Nasiri, Jamennej av Åsa Björklund, Det stora regnet av Erika Wachenfeldt
Samtal med de konstnärliga teamen om arbetet med texterna och med dramatikerna om deras skrivprocesser och erfarenheter av att skriva för yngre åldrar.
Och, som sagt, soppa!
Och kaffe.

När: Måndag 29 april 16:30 - ca 21:15
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
Hur: BtA bjuder på allt inklusive soppa.
Föranmälan krävs, till: info@barnteaterakademin.se
 
Den inbördes ordningen på de tre pjäserna är i skrivande stund inte spikad.


 
 
Barnteaterakademins styrgrupp
 
Ledamöter från teatrar:
Dimen Abdulla - Regionteater Väst, dramaturg
Heidi Saikkonen - Hagateatern, scenograf o kostymdesigner
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Nowotny - Backa Teater, producent
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare o konstnärlig ledare
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros
 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 
 
Flickan med svavelstickorna
En urban fantasy där teater möter melodramatisk stumfilm. 
En nyårsnatt ger sig en fattig flicka barfota ut i snön för att sälja svavelstickor. Ingen vill köpa dem. För att värma sig börjar hon tända stickorna, en efter en. I elden ser hon vackra syner av mat och lyckliga familjer som försvinner så fort stickan slocknar. I den allra sista stickans eld ser hon sin döda mormor. Flickan ber om att få lämna den här världen och följa med henne bort.
Från 6 år
Premiär 29 mars, Backa Teater
Läs mer här
 
 
Miramos
Fyra fantasifulla varelser är på tillfälligt besök här på vår blågröna planet. Nyfiket och undrande utforskar de världen. Men var kommer de ifrån och vad gör de egentligen här?
En magisk och lekfull resa utanför tiden, byggd på konstnären Mirós bildspråk. Om naturens skönhet och dess skörhet. Om att allt som lever här på jorden både tillhör varandra och behöver varandra.
Det är också Danskompaniet Spinns första föreställning specifikt skapad för barn och unga.
För 6–9 år.
Premiär 4 april, Frölunda Kulturhus
 
 
Världens sämsta barnteater
Måste konst vara pedagogiskt eller ha ett budskap? Måste eleverna lära sig något? Hur kan teater och scenkonst förändra någons liv? Delaktighet som publik, är det viktigt och hur långt ska elevernas delaktighet gå?
Månteatern och Bibu genomför under våren 2019 ett projekt där de med 75 skolelever arbetar utifrån grundtesen: ”Världens sämsta barnteater”, och bjuder nu in till ett seminarium för alla oss som jobbar med och för barn och unga. I samtalspanelen: Marie Parker Shaw, Erika Isaksson, Katarina Svenning. Moderator Anna Berg. På programmet också en redovisning av elevernas egna tolkningar av barnteater.
När: Torsdag 25 april kl 17.00-19.30
Var: Teatersalen, Dunkers kulturhus, Helsingborg
Deadline för anmälan 12 april
För anmälan och mer info
 
 
Mötesplats barnkultur: Öppna världar och slutna rum
Barnkultur ses i vissa sammanhang som lite enklare, lite mer tillrättalagd och inte lika estetiskt och intellektuellt avancerad som annan kultur. Vad betyder det för dem som arbetar inom det konstnärliga fältet?
En föreläsning av Ylva Lorentzon  med avstamp i hennes doktorsavhandling vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Sthm:s Universitet. Avhandlingen behandlar relationer mellan barnkultur, status och kulturpolitik inom scenkonstproduktion för barn och unga.
När: 24 april kl 17:00
Var: Stockholms universitet, Södra husen
 
 
Scenkonstbiennalen 2019
 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: