Bethlehemkerk Nieuwsbrief
September 2016 nr. 32
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Geloofsverdieping 'Weg van leven'
 
Nieuwe Wegwijzer online
 
Kliederkerk: oproep
 
Geloof in beweging: Danskerk
 
Theologische leeskring Liberaal Christendom
 
Deel je leven: de Iona Community
 
Kerstmusical: meedoen
 
Aandacht Helpt-avond 12 oktober
 
Zondag 25 september
 
Motto: 'Genade'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
Bethlehem Sterretjes
 
Budgetcoaches
Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak met een zeer kwetsbare inkomenspositie. Lees meer ...
 
Hulp gezocht
Eén van onze gemeenteleden die in de Van Speijk-flat woont, kan helaas zelf haar boodschappen niet meer doen. Lees meer ...
 
Vacature Jeugdwerker
Zowel wijkgemeente Centrum als de wijkgemeente Rond de Morgenster zoeken een professional voor het kerkelijk jeugdwerk Lees meer ...
 
Nieuwe wegwijzer
De digitale versie van de Wegwijzer 2016-2017 is beschikbaar voor de leden van de Bethlehemkerk. Lees meer ...
 
Kliederkerk: oproep
Wij op zoek naar mensen, die mee willen denken en organiseren lees meer ...
 
 
AGENDA
Komende week:

Zondag 25 september
16+-groep, inclusief eten om 18:00
 
Maandag 26 september
Weekopening Zuiderheide om 10:30 uur

Dinsdag 27 september Ontspanningsmiddag voor senioren
 
SAVE the DATE !
 
Zaterdag 8 oktober
 
zondag 30 oktober
 
  Lied van de week
 
25 september 2016 – Tweede zondag van de herfst
 
LB 815 – Het eerste licht raakt Jakob aan

In de weken van de herfst worden de verhalen over Jakob en Jozef gelezen. Op deze zondag gaat het over Jakobs droom in Betel, Genesis 28,10-22. René van Loenen volgt in zijn lied het verhaal, maar legt daarbij twee accenten. Allereerst het uitroepen van de Naam van de Eeuwige, in de liedtekst acht maal terugkerend met de woorden ‘Ik ben’.
 

Lees meer....

 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 

Geloofsverdieping ‘Weg van leven'

 
 
 
  
Enkele jaren terug heeft de Protestantse Kerk Nederland een bijzonder boekje uitgebracht, getiteld ‘Weg van leven’. Het bevat een project om een seizoen lang persoonlijk maar ook samen je geloof te verdiepen aan de hand van thema's.
 
Elk thema wordt in het boekje uitgewerkt als een weekthema, ingevuld volgens een vast weekritme, met teksten en oefeningen voor elke dag.
 
Opzet is dat er aan het begin van het seizoen een groep gevormd wordt die probeert alle thema’s te gaan doen, allereerst thuis, maar ook in een groepsbijeenkomst waarin ervaringen met het materiaal gedeeld worden.
 
 
Nieuwe Wegwijzer online
 
De digitale versie van de Wegwijzer 2016-2017 is beschikbaar voor de leden van de Bethlehemkerk.
U vindt er alle informatie in over kerkelijke en andere activiteiten die we in onze wijk van plan zijn te gaan doen. Ook de gegevens van de contactpersonen per activiteit vindt u terug.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kliederkerk: oproep
 
 
 
 
Omdat het wel wat voorbereiding vergt om een goed en leuk programma neer te zetten, zijn wij op zoek naar mensen, die mee willen denken en organiseren.
 
Op zaterdag 8 oktober is er van 16.00 – 19.00 uur weer kliederkerk! Deze keer is het thema: De ark van Noach.
 
 
Geloof in beweging: Danskerk
Op vrijdag 30 september organiseert de Midden In het leven-groep een avond voor alle leeftijden. Iedereen is welkom. Die avond zal in het teken staan van 'in beweging komen´ onder leiding van Danskerk.

Je hoeft niet te denken ´dat is niets voor mij want ik kan niet dansen´want iedereen kan op zijn-haar manier bewegen. 
 
 
 
 
 
 
Theologische leeskring Liberaal Christendom
 
 
 
 
 
In onze kerk hebben we de gewoonte elk seizoen een kring aan te bieden rond een actueel theologisch boek. Dit jaar is gekozen voor de bundel ‘Liberaal Christendom’.
 
Wat we gaan lezen is een bundel losse artikelen, geschreven door predikanten van de vereniging ‘Op Goed Gerucht’ en van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Uit het voorwoord: ‘Een liberale theologie is een theologie die onorthodox, open, vrijmoedig, vrijzinnig of modern is, of vooral op zo’n manier de christelijke traditie
interpreteert’. Per bijeenkomst zullen we één of twee thema’s uit het boek bespreken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Deel je leven – de Iona Community

Op donderdag 6 oktober staan we stil bij de leefregels van de Iona Community, om 20.00 uur in de Bethlehemkerk.

Hoe kunnen mensen die niet op dezelfde plaats leven toch een gemeenschap vormen? Door met elkaar leefregels af te spreken!

De Iona Community is zo’n gemeenschap die niet op één plek woont. De leden wonen overal in de wereld en maken vaak ook deel uit van lokale kerken en organisaties.

Lees meer...

 
 
 
 
 
Kerstmusical: meedoen
 
 

Op Kerstmorgen gaan we tijdens de kerkdienst de Kerstmusical 'Geen Stille Nacht' van Nicholas Allan opvoeren. Wil je meedoen? Geef je dan vóór zaterdag 15 oktober per e-mail op bij Christa o.v.v. je naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer.

Lees meer...

Lees ook de Kerstmusical bijlage bij deze nieuwsbrief!
 
Aandacht Helpt​-avond 12 oktober
 
De bijeenkomst voor de vrijwilligers van Aandacht Helpt wordt van 29 september ​verzet naar woensdag 12 oktober. 
 
Reden hiervoor is dat september nog druk is voor vele vrijwilligers op Crailo voordat dit sluit.Op deze avond zullen​ wij samen terugkijken op het afgelopen jaar en wij met elkaar onze ervaringen delen.  ​Wij gaan ook kijken wat onze rol voor de vluchteling of de statushouder in de huidige situatie zou kunnen zijn.​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl