Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2021 nr. 40
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Geïnspireerd leven: je openstellen voor verandering ten goede
 
Zondag 31 oktober:
'Kleingelovige, waarom heb je niet vertrouwd?'
 
Bijbelzondag 2021: Bethlehem Bijbelquiz
 
Bethlehemkerk, Groene kerk klimaatmanifest
 
Ligt u ook wakker van het klimaat?
 
Sinterklaasactie Present
 
Licht dat ons (aan)raakt….
 
Lighten the Night: oproep muzikanten
 
Kliederkerk
14 november 
 
Instuif: 4 november, Katinka van Buuren
 
Gratis vakantiemidweek voor eenzame ouderen
 
Tuinruimers in de kerktuin Bethlehemkerk
 
Olifanten nemen intrek in Bethlehemkerk!
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 31 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Kleingelovige, waarom heb je niet vertrouwd?'
 
 ds. Piet Vellekoop
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 29 oktober
Nieuwsbrief
 
Filmavond & stercafé (Bethlehemkerk) 
 
Zaterdag 30 oktober
Licht dat ons aanraakt
 
Zondag 31 oktober
ds. Piet Vellekoop
 
 
Maandag 1 november
 
Dinsdag 2 november
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Bijbelstudiebijeenkomsten: Geloof, Christiaan Boers (Regenboogkerk) 
 
Woensdag 3 november
 
Donderdag 4 november
Vrijdag 5 november
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé (Bethlehemkerk) 
 
Zaterdag 6 november
Licht dat ons aanraakt
 
 
Zondag 7 november
ds. Heleen Weimar
 
Friends & faith: 20-40 groep
 
Save the date!
 
Tuindag 27 november
 
 
Zondag 31 oktober
 
Matthéüs 14: 22-33
 
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer.....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"JONG"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren.

Geïnspireerd leven: je openstellen voor verandering ten goede

Ik ben blij te kunnen melden dat mijn herstel nog steeds voorspoedig verloopt en dat er steeds een beetje meer energie (en dus ook inspiratie!) terugkomt. Ik ben er zeker nog niet, maar ik probeer wel hier en daar weer wat stappen te zetten en dat gaat tot nu toe goed.
 
Zo heb ik op 22 september de lezing van Herman Wijffels bijgewoond in onze kerk. Het was voor mij de eerste keer in lange tijd dat ik in de kerk was en het deed me goed. De lezing was bijzonder boeiend en – wat mij betreft – ook bijzonder urgent. Graag deel ik met u enkele gedachtes die bij me opkwamen tijdens en na de lezing.
 
Dit keer dus niet een bericht over mijzelf, maar over iets heel anders wat mij en misschien ook u bezighoudt in deze tijd: klimaatverandering. 
 
Lees hier verder het artikel van ds. Aster.
 
 

Zondag 31 oktober:
'
Kleingelovige, waarom heb je niet vertrouwd?'

Zondag 31 oktober gaat ds. Piet Vellekoop voor in de Bethelhemkerk.
 
Thema van de viering heeft: Kleingelovige, waarom heb je niet vertrouwd? Het is de vierde viering van zeven in kader van ons jaarthema de Vruchten van de Geest, klik hier voor het overzicht van alle zeven zondagen.
 
We lezen uit: Matthéüs 14: 22-33 en Galaten 5: 13-16 en 22-26.
 
Klik hier door naar de liturgie voor deze zondag.
 

Bijbelzondag 31 oktober 2021: Bijbelquiz in de Bethelhemkerk

Sinds de verschijning van de vorige Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 wordt er elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag in veel plaatsen een Bijbelquiz georganiseerd. Dit jaar is er natuurlijk een Nieuwe Bijbelvertaling: NBV 2021.
Vorig jaar kon een fysieke Bijbelquiz vanwege de coronacrisis niet doorgaan, we hebben toen online via het programma Zoom een kortere Bijbelquiz georganiseerd, maar nu mogen en kunnen we weer. 
 
Teams in de Bethlhemkerk met verschillende samenstelling spelen met elkaar een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes.
De NBG-Bijbelquiz 2021 heeft verschillende thema’s. Elke vraag (multiple choice) wordt ingeleid met een filmpje of beeld, waarbij ook informatie over het NBG voorbijkomt.
Wat weet u/jij van de Bijbel? Test die kennis eens, bijvoorbeeld op zondag 31 oktober 2021 in de Bethlehemkerk. We organiseren dan namelijk na de dienst de jaarlijkse Bijbelquiz. Iedereen is van harte welkom.
 
 

Bethlehemkerk, Groene kerk klimaatmanifest

Sinds 2018 is de Bethlehemkerk een groene kerk. Dat betekent dat de Bethlehemkerk zich blijvend inspant voor een groenere en betere wereld.
 
Namens de Bethlehemkerk heeft de wijkkerkenraad de klimaatpetitie ondertekend welke onderdeel is van een oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland, onder de titel ‘Gewoon gaan!’. Dit om meer aandacht te vragen voor de bescherming van het klimaat in aanloop naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november dit jaar. Deze actie is georganiseerd door Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken. 
Klik hier voor meer informatie. 
 
En ook heeft de wijkkerkenraad namens Groene Bethlehemkerk het ‘Klimaatmanifest Hilversum’ ondertekend. Met dit manifest wordt een oproep gedaan aan de lokale politiek door middel van 7 voorbeelden om hun keuzes voor wat betreft duurzaamheid, meer groen en schoon duidelijk te maken aan de Hilversumse samenleving. Zie de link voor informatie
 
 

Ligt u ook wakker van het klimaat?

Op zaterdag 6 november organiseren we een klimaatwake van 8 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s ochtends in de St. Vituskerk aan het Melkpad 12 in Hilversum.
Deze nacht hebben we als kerk geadopteerd van de landelijke klimaatwake (www.deklimaatwakers.nl). De klimaatwakers organiseren een 24-uur-per-dag wake gedurende de lengte van de kabinetsformatie, overdag bij het Catshuis en ‘s nachts via livestreams bij mensen thuis of - zoals bij ons - vanaf een andere lokatie. Ook vanuit onze kerk zal deze nacht de hele nacht een livestream te volgen zijn.
 
 

Sinterklaasactie Present

Help jij kinderen in Hilversum aan een fijne Sinterklaas?
 
 
Zaterdag 20 november is het zo ver. 180 kinderen worden door de gemeente Hilversum getrakteerd op een bioscoopbezoek! Kinderen die zelden een uitje hebben en in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien. Veel van deze kinderen horen bij gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. De kinderen krijgen voor dit uitje een speciale uitnodiging. De uitnodiging en het uitje worden geregeld door Versa Welzijn en gefinancierd door de Gemeente Hilversum.  
Tijdens dit bioscoopbezoek komt Sinterklaas op bezoek.
Stichting Present wil graag al deze 180 kinderen via Sinterklaas een Sinterklaascadeau geven. Wil jij voor een cadeau van 15 euro zorgen voor één van deze kinderen? We hebben jou nodig als Hulpsint. Doe je mee? Geef je op via onze website!
 
 
 
Licht dat ons (aan)raakt….
even stilstaan bij een naam
 
Het overlijden van mijn vader kwam geheel onverwacht. Slechts vier dagen daarvoor had de arts van het revalidatiecentrum nog zijn tevredenheid uitgesproken over de snelheid van zijn herstel. Nu, jaren later, blijven wij hem gedenken.
 
In herinneringen of soms alleen in het noemen van zijn naam. Niet voor niets dichtte Neeltje Maria Min (1944) dat het noemen van je naam je bestaan bevestigt. Bij God en bij mensen. Het is ook je naam die in Gods handpalm gegrift staat. En het is jouw naam waarmee je als eerste bij anderen gekend wordt. Het is dus goed om even stil te staan bij een naam. De naam van mijn vader is Arend.
 
In de maand november gedenken we op Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen van hun namen en steken we voor hen een kaarsje aan. Dit doen we ook voor andere dierbaren die we missen.
 
De schrijfwijzer verwoordt op treffende wijze de betekenis van gedenken als: denken aan en eervol in herinnering brengen. In de dienst brengen we ieder van hen eervol in herinnering en we doen dat dus met licht. Licht dat verwijst naar de Schepper, de God van licht: Licht dat troost geeft en verbindt.

Lighten the Night: oproep muzikanten

Afgelopen maand was er voor de derde keer Lighten the Night in de Grote Kerk. Lighten the Night is een maandelijks terugkerend moment dat schittert van de eenvoud: kaarsen en muziek, een plek om tot jezelf te komen. Iedereen is welkom om een kaarsje aan te steken. Afgelopen maand was er voor de derde keer Lighten the Night in de Grote Kerk. Lighten the Night is een maandelijks terugkerend moment dat schittert van de eenvoud: kaarsen en muziek, een plek om tot jezelf te komen. Iedereen is welkom om een kaarsje aan te steken. 
 
 
 
Kliederkerk 14 november Bethlehemkerk
 
Zo fijn! We gaan weer kliederen in een Kliederkerk!
 
We gaan het hebben over: God en de dieren
dus trek je trui/broek/jurk met dierenprint aan, neem je knuffelbeest en je papa, mama, oma, opa, of wie je maar wilt mee en kom vieren, ontdekken en eten.
 
Zondag 14 november van 15.00-17.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263
 
Jullie komen toch ook? Graag wel even aanmelden via kliederkerk@bethlehemkerk.nl
 

Instuif: 4 november, Katinka van Buuren

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen.
 
Donderdag 4 november komt Katinka van Buuren vertellen over Afrika
 
We gaan het hebben over het thema:Ontwikkelingswerk in Afrika: hulp of schadelijk?
 
We zullen starten met een kritische reflectie op hoe we vanuit de Westerse wereld naar Afrika kijken,welke rol de media daarin speelt en welke effecten dat heeft.Verder zal Katinka wat delen over haar ervaringen in Afrika en in hoeverre dat verschilt van het algemeen geldende beeld,wat haar raakt en het werk van YWAM Zomba (Malawi) waar ze vrijwilliger voor is.
We beginnen om 10 uur 
 
Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.
Henny de Vries tel.6213309

Gratis vakantieweek voor eenzame ouderen

In december organiseert RCN Vakantieparken in samenwerking met het Vakantiebureau, partner van Kerk in Actie, een midweek voor ouderen die al lange tijd niet met vakantie zijn geweest en waarbij de eenzaamheid even vergeten kan worden. Er zijn nog enkele plekken vrij! Inschrijven kan tot 1 november.
 
Van maandag 6 december tot en met vrijdag 10 december kunnen ouderen met vakantie op RCN Vakantiepark de Jagerstee in Epe en RCN Vakantiepark de Flaasbloem in Chaam en RCN Vakantiepark de Potten in Offingawier.

Er even tussenuit

De midweek is bedoeld voor mobiele ouderen die de afgelopen jaren niet meer op vakantie zijn geweest, die in het dagelijks leven weinig aanspraak en/of weinig financiële middelen hebben en het daarom zo verdienen er eens lekker tussenuit te gaan! Omdat de bungalows niet zijn aangepast is het van belang dat de vakantiegasten goed ter been zijn.
 
 

Tuinruimers in de kerktuin Bethlehemkerk

Tuinieren rond de Bethlehemkerk, zaterdag 27 november as. is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
 
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap meenemen.
 
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 

Olifanten nemen intrek in Bethlehemkerk!

Na een rustig corona-jaar eindelijk weer “reuring” in de kerk en dus ook hoog tijd voor weer een leuke expositie in de vitrinekast.
 
Dit keer is de olifanten kudde van Jaap van der Molen neergestreken in de kerk. Bij velen van u is bekend dat Jaap de man is van de mineralen en fossielen. Uiteraard heeft deze verzameling daarmee een raakvlak.
 
De olifantenverzameling startte 30 jaar geleden, toen Jaap van één van zijn leerlingen een olifantje cadeau kreeg. De olifant is het symbool van kracht, wijsheid, voorspoed en geluk. (Om het geluk er niet uit te laten lopen, moet de olifant in het verre Oosten de slurf omhoog hebben). Een prachtig cadeau dus.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00