Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Maart 2020 nr. 13
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwsupdate kerk
en coronacrisis
 
Geloven doe je samen
 
Brief aan alle gemeenteleden
 
Samen@bethlehemkerk
 
Kerkdienst zondag
22 maart
 
Klokken van
hoop en troost
 
40Dagen-blog
 
Pastoraat tijdens coronacrisis
 
Vanuit de Kerkenraad
 
Psalm 25:
'Mijn ogen zijn op u'
 
Jongerendienst
'Kom online'
 
Kruiswoorden en kinderdienst thuis
 
Kliederkerk thuis
en corona
 
 
 
Zondag 22 maart
(4e zondag 40-dagen)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Motto:
'Vandaag nog met mij
in het paradijs'
 
 
 
Voorgangers
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Nieuwe vitrine expo: Nicolette Swinkels
 
Henk van ter Meij exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Nieuwe rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid bij bijeenkomsten die eventueel wel doorgaan.
 
Zondag 22 maart
 
ds. Jetty Scheurwater
 
Tienerdienst en
Jongerendienst PgH
vanuit je eigen huiskamer
 
Wandelen met Maria start 14:00 bij de kerk
 
Donderdag 26 maart
10:00-12:00: Open Kerk
 
 
 
SAVE THE DATE!
 
-
op zaterdag 16 mei
-
Bethlehemkerk
-
 
 

Zondag 22 maart

 
Paradijs
 
Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: “Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!” De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan Uzelf.” ...
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Op weg naar Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Nieuwsupdate Kerk en Coronacrisis

Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Tot nader bericht zijn alle reguliere bijeenkomsten afgelast of gaan ze in aangepaste en afgeslankte vorm door. Dus ook de kerkdienst van 22 maart is zonder kerkgangers, maar kan wel live gevolgd worden via:
 
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
Vrijdag 20 maart ontvangen alle gemeenteleden een brief van de kerkenraad, deze wordt persoonlijk bezorgd door onze sectiemedewerkers.
 
Een kopie hiervan zal ook op de website staan en met deze nieuwsbrief meegaan. Hieronder ons openingsartikel van onze beide predikanten: Geloven doe je samen.
 
Geloven doe je samen
De afgelopen dagen zijn onwerkelijk. Iedereen in Nederland zoekt opnieuw houvast en balans. En hoe we vandaag met de situatie rondom het Coronavirus omgaan, kan morgen weer heel anders zijn. Er verandert zoveel in korte tijd, dat het moeilijk is om grip te krijgen op ons leven.
 
Deze dag (donderdag 19 maart) hadden we ondanks alles een zeer hoopvol moment tijdens de Open Kerk. Mensen konden langskomen voor een gedeeld stil moment of gebed. Er werden teksten gelezen. Uiteraard allemaal met de nodige afstand, goed gewassen handen en voorzorgsmaatregelen, zodat het op een veilige manier gebeurde. Via kerkdienstgemist.nl kunt u dit moment terugzien en herbeleven. Ook kon men langskomen om de brief, die we als kerkenraad naar al onze gemeenteleden sturen, op te halen, om die te bezorgen. Tientallen mensen hadden zich als bezorger aangemeld en de meeste brieven zullen nu al bezorgd zijn.
 
We zijn beide ontroerd door alles wat er nu in de gemeente gebeurt.
 
 
Veel sterkte en Gods zegen,
Ds. Jetty Scheurwater en Ds. Aster Abrahamsen
 
Brief aan alle gemeenteleden
Beste leden van de Bethlehemkerk,
 
De kerkenraad van de wijkgemeente heeft met aandacht gekeken naar de toespraak van premier Rutte d.d. 16 maart jl. naar aanleiding van de ‘corona-crisis’. We hebben het over een nieuw virus, waartegen ons lichaam nog geen antistoffen heeft gemaakt. Dit is reden tot zorg in de samenleving en vast ook bij u.
 
Met deze brief willen we u graag een hart onder de riem steken. De kerkenraad voelt zich met u verbonden. Tevens willen we u op de hoogte stellen van maatregelen die de kerk treft.
 
 
 
Samen@bethlehemkerk.nl
 
 
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus.
 
Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden.
 
De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
Aanmelden voor samen@bethlehemkerk.nl

Heb jij mogelijkheden om te helpen? Meld je dan aan op bij samen@bethlehemkerk.nl Vanaf vandaag kunnen mensen die behoefte hebben aan hulp of een gesprek mailen naar samen@bethlehemkerk.nl.
 
Zij worden dan gekoppeld aan een iemand die hulp biedt, soms alleen al een luisterend oor. Ken je mensen die behoefte hebben aan hulp? Wijs elkaar dan op samen@bethlehemkerk.nl
 

Kerkdienst zondag 22 maart

Ook zondag 22 maart is er een eredienst in de Bethlehemkerk in kleine kring met ds. Jetty Scheurwater, een musicus , een ouderling en diaken m.b.v. de koster en de kerkrentmeester. De maatregelen die afgelopen week zijn aangescherpt om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan maken het noodzakelijk om zo min mogelijk mensen samen te brengen.
We verzoeken u dan ook vriendelijk doch met klem om niet naar de Bethlehemkerk te komen. 
 
Bij de ingang van de kerk geven we aan dat we liever hebben dat u naar huis gaat. Het is echt de bedoeling dat we in deze kleine setting de eredienst houden die we wel digitaal aanbieden juist omdat we als kerk in deze moeilijke periode present willen zijn. Echter willen we voorkomen dat we met een grote groep samenkomen; dit conform de richtlijnen van de overheid, de RIVM en de PKN.
 
We zijn de gemeente dankbaar dat u gehoor heeft gegeven aan deze oproep, zo bleek afgelopen zondag 15 maart. 
 
In verbondenheid met elkaar,
van het moderamen,
een hartelijke groet. 
Bonny Rem-Veldstra scriba kerkenraad Bethlehemkerk
 

Klokken van Hoop en Troost

 
De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om de komende woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur de klokken te luiden als teken van troost en hoop. 
 
De Bethlehemkerk doet mee aan de actie, al blijft de kerk op dat tijdstip wel gesloten voor publiek.
 
„Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden.
 
 
 
BLOG: vrijwillige postbodes
 
Voor deze 40-dagentijd zijn we een BLOG gestart met als doel dat ieder haar/zijn ervaringen rondom vasten in de 40-dagen kon gaan delen.
 
Het was vandaag, donderdag 19 maart, een bijzondere dag.
Gisteren de pastorale brieven gekopieerd en in de enveloppen gedaan voorzien van stickers met namen en adressen van al onze gemeenteleden (met dank aan Fred van Doorn). Yvonne van Bommel en Nel Koning hebben geholpen met het sorteren.
 
De oproep om te helpen deze te bezorgen was niet tevergeefs en boven onze verwachting: vanmorgen, donderdag 19 maart, in de (open) kerk en waren binnen twee uur bijna alle enveloppen opgehaald. Vanavond gaat de rest mee en liggen deze in de brievenbussen van onze gemeenteleden. Lees verder...
 
Heb je ook een ervaring die je wil delen? Mail dan naar:
40dagen@bethlehemkerk.nl.
 
Zo blijven we toch ook verbonden in deze uitdagende 40-dagentijd.
 
Er is tevens de mogelijkheid om je reactie bij een artikel te plaatsen.
 
 
Pastoraat tijdens coronacrisis
 
 
Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander op zo'n manier - in gesprek of in een ontmoeting - dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dat pastoraat kan gebeuren in een gesprek, in een groep maar ook in een onverwachtse ontmoeting. Een inleiding op pastoraat als kernopdracht van de kerk én een overzicht van pastorale vormen helpen u om daar zicht op te krijgen.

Wat is van belang in het pastoraat bij de coronacrisis? 

In tijdens van crisis en grote verandering komen allerlei verwarrende gevoelens naar boven, die je kunt scharen onder de vier B´s van bang, bedroefd, boos en blij. 
Mensen zijn bang omdat er veel vragen zonder geruststellend antwoord zijn: wie kan er voor mij boodschappen doen? Kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die ik nodig heb? Is er voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer kan ik naar het ziekenhuis voor onderzoek of een uitgestelde behandeling? 
 
 
Vanuit de kerkenraad: 16 maart
De kerkenraadsvergadering van maandag 16 maart ging over één onderwerp;
Wat staat ons te doen nu het corona-virus ons leven bepaalt?
Op welke manier kunnen we de verbinding met elkaar houden, elkaar ontmoeten en bemoedigen nu bijeenkomsten onmogelijk of beperkt mogelijk zijn?
Een greep uit wat we besproken hebben.
We hebben gekozen u op de hoogte te stellen via een brief, bezorgd bij alle gemeenteleden van de Bethlehemkerk, over wat er ‘anders’ is de komende tijd.
Heeft u de brief nog niet ontvangen dan is deze onderweg. In de brief vindt u naast bemoediging en mededelingen ook de telefoonnummers van onze predikanten en een aantal kerkenraadsleden. Heeft u vragen, opmerkingen, behoefte aan een gesprek belt u gerust.
 
Lees verder...
 
 
Psalm 25: "Mijn ogen zijn op u"
 
We denken vaak dat we grip hebben op het leven. Maar nu heeft het coronavirus grip op óns, op onze samenleving. Wat kunnen we doen?
 
Deze meditatie sprak scriba ds. René de Reuver uit tijdens de kapelviering die op zondag 15 maart werd uitgezonden op NPO2.
Het is een bijzondere zondag vandaag: een zondag , maar waarop we toch met elkaar verbonden zijn. 
 
Ruim 30 jaar geleden, uitgerekend op deze zondag - de derde in de Veertigdagentijd - ben ik bevestigd tot predikant. In die 30 jaar gingen elke zondag de kerkdeuren open. Maar niet vandaag. En waarschijnlijk volgende week ook niet, en die week daarop ook niet. Een unieke situatie in ons land.
 
 
Jongerendienst: 'Kom online'
Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd voor de virtuele digitale bovenwijkse tienerviering van a.s. zondag  22 maart 2020. Voor deze viering hoef je de deur niet uit of door regen en wind te fietsen, deze keer is de jongerendienst bij jou thuis.
 
Aan deze jongerendienst kun je gewoon vanuit je slaapkamer (of woonkamer of...) deelnemen.
 
We starten om 11:30. We zijn benieuwd hoe het met jullie gaat!
 
Lees meer ...
 
 
Kruiswoorden en kinderdienst thuis
 
 
 
 
Nu de kinderen niet naar de kerk kunnen, kunnen ze ook niet verder met de Kruiswoorden in de Kinderdienst. Daarom hier de informatie waarmee u eventueel zelf aan de slag kunt met uw kind thuis.
 
De misdadigers die nabij Jezus aan het kruis hangen horen dat anderen Jezus uitlachen. De een doet mee, maar de ander is bang. Hij vraagt Jezus om aan hem te denken als hij in het Paradijs is. Hij vraagt om genade. Deze combinatie wordt verwerkt in een fotolijstje waar een kruis in staat voor de kerkdienst. In de kinderdienst zou hier een mooi tuintje omheen geknutseld worden van crêpepapier. 
 
Door op de foto van het kruiswoord te klikken krijgt u meer informatie over de verwerking.
 
 
Kliederkerk thuis en corona
Ook de kliederkerk is afgelast in verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen?
 
Maar juist in deze tijden van onzekerheid en chaos is het belangrijk om toch (klieder)kerk te zijn met elkaar en in onze omgeving.
 
De Protestantse Kerk in Nederland ontwikkelde een kliederkerkviering voor thuis. In een kleine groep kunnen mensen van alle leeftijden aan de slag gaan met thema’s als onzekerheid, angst én vertrouwen. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk. Je download de complete handleiding voor de viering hier.
 
In de bijlage vind je meer informatie en werkbladen.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl