OKTOBER 2019
In deze Bijblijver
  • Persbericht resultaten NSE 2019 - EMBARGO
  • Factsheets
  • Dankmail aan studenten
  • Reminder: Slotbijeenkomst NSE 2019
 
 
Persbericht resultaten NSE 2019 - EMBARGO
Studiekeuze123 heeft een persbericht over de resultaten van de NSE 2019 onder embargo verstuurd aan de landelijke media, zodat zij publicaties kunnen voorbereiden voor wanneer de resultaten gepubliceerd worden op woensdag 23 oktober. 
 
 
Factsheets
Vandaag zijn per post de factsheets met de NSE resultaten op instellingsniveau verstuurd aan de CvB's en directies van de deelnemende instellingen. Woensdag ontvangen zij een Nederlande en Engelse versie.
 
De NSE contactpersonen hebben de factsheets ontvangen via NSE portal van Ipsos. 
 
De factsheets met de scores van het hele wo en het hele hbo particulier zijn vanaf morgen te zien op nse.nl/instellingen.
 
Dankmail aan studenten
Morgen ontvangen de studenten van de universiteiten en het niet-bekostigd onderwijs die hebben deelgenomen aan de NSE 2019 een e-mail waarin zij bedankt worden voor het geven van hun mening. Hierin is een link opgenomen naar hun opleidingspagina waar zij de resultaten van de eigen opleiding kunnen bekijken. 
 
Niet bij alle opleidingen zullen resultaten te zien zijn. De studenten van deze opleidingen worden doorgelinkt naar een pagina op Studiekeuze123.nl waar uitleg gegeven wordt over de verschillende redenen waarom resultaten niet getoond worden. 
 
Bekijk de dankmail op nse.nl/instellingen.
 
Reminder: Slotbijeenkomst NSE 2019
Ook dit jaar sluiten we de NSE af met een Slotbijeenkomst, waarin we terugkijken op de NSE 2019. Welke lessen kunnen we leren van afgelopen jaar en wat moeten we meenemen voor volgend jaar? 
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 november 2019 van 14:00 uur tot 16:00 uur, bij Cursus- en vergadercentrum Domstad. Aansluitend is er een borrel met een hapje. Wanneer je je nog niet hebt aangemeld, doe dit dan alsnog uiterlijk 5 november via info@nse.nl.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.