Bethlehemkerk                                                   
Maart 2022 nr. 11
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Wakes voor Oekraïne
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 2 april
 
Leesplan
‘oorlog en vrede’
 
Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomsten
 
Midden in het leven
25 maart
 
Ionaviering zondag 3 april 
 
Hilversum uit de bubbel
 
Heilig Avondmaalsviering in kleine kring
 
Wat kun je doen
voor Oekraïne?
 
Jesus Christ
Superstar in MCO
 
De Bethlehemkerk
Draait Door
 
Gaat u mee met uw Kerk op reis?
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 20 maart
3e zondag 40-dagentijd
 
Thema:
'-'
 
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Marnix van der Sijs
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne
help mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 18 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé, bezoek aan bewoners Philidelphia via St. Present
 
Zaterdag 19 maart
Hilversum uit de bubbel
 
Zondag 20 maart
ds. Marnix van der Sijs
 
buitenwijkers
 
Maandag 21 maart
-
 
Dinsdag 22 maart
Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
Bijbelstudiebijeenkomsten: Oprechtheid, Heleen Weimar (Regenboogkerk) 
 
Woensdag 23 maart
-
 
Donderdag 24 maart
 
Vrijdag 25 maart
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 26 maart
Hilversum uit de bubbel
 
Zondag 27 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
Zeeheldenkwartier
 
 
Maandag 28 maart
 
SAVE THE DATE
in MCO 15-16-17-april
 
 
Zondag 20 maart
 
Johannes 12: 37 - 50
 
Ongeloof
 
Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: ‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd?
Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’
Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind
en hun hart gesloten,
anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Samen voor kerk & dorp"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 

Wakes voor Oekraïne

Vanuit de Raad van Kerken Hilversum is er een keten van wekelijkse wakes voor Oekraïne opgestart op de donderdagavonden om 19.00 uur, telkens op een andere locatie en met andere voorgangers en voorbidders.
Komende wakes:
  • 24 maart in De Morgenster, de kerk van de protestantse gemeente in Hilversum Noord-Oost.
  • 31 maart in de Bethlehemkerk, de kerk van de protestantse gemeente Hilversum in Zuid-West
 
Lees hier verder...
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 2 april

Zondag 3 april vindt de jaarlijkse voedselbankactie van de PgH weer plaats. In alle wijkgemeentes van de PGH worden dan weer producten ingezameld voor de voedselbank. De Voedselbank helpt mensen die om diverse redenen niet zelf (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten.
Uw hulp is dus zeer welkom! U kunt op zondag, voor en na de viering, uw bijdrage leveren in de vorm van boodschappen, die u kunt achterlaten in een van de kerken van de PgH.
 
Hieraan gekoppeld houden we op zaterdag 2 april ook weer een McBeth Voedselbank Drive-in actie. Van 10 tot 14 uur staan vrijwilligers klaar om uw boodschappen in ontvangst te nemen.
 
 
 
Leesplan ‘oorlog en vrede’
 
In de Bijbelleeskring wordt sinds afgelopen zondag een zevendaags leesplan gelezen over oorlog en vrede. Het plan bestaat uit korte teksten en een kleine duiding voor iedere dag. Aankomende zondag 13 maart aansluitend aan de dienst worden de teksten besproken. Wilt u nog deelnemen aan dit gesprek dan kan dat. Omdat de geselecteerde Bijbelteksten niet te lang zijn kunt u wellicht nog (een deel) lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ekelmans. Lees verder ...

Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomst

Een jaar geleden alweer lieten we u weten dat de Gereformeerde kerk in Loosdrecht deProtestantse gemeente Hilversum gevraagd heeft of het mogelijk is ‘onderdak’ te verkrijgen in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk.
 
We willen u graag inhoudelijk informeren over deze voorgenomen besluiten van de afzonderlijke kerkenraden van de Gereformeerde kerk Loosdrecht, de wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum om samen per 11 september 2022 één Protestantse gemeente Hilversum te gaan vormen.
 
We nodigen u dan ook van harte uit voor de gemeentebijeenkomst op maandagavond 28 maart 2022 om 19.30 uur in de Bethlehemkerk en/of op zondag 3 april 2022 na de viering in de Bethlehemkerk.
 
­

Midden in het leven 25 maart

Na een lange periode waarin we elkaar af en toe ontmoet hebben, kunnen we weer ‘ouderwets’ met elkaar in gesprek! Uitgebreid tijdens de maaltijd en ook het programma daarna biedt alle mogelijkheden om in gesprek te gaan.
 
Jullie allen zijn van harte welkom deze laatste vrijdag in maart. Lees verder...
 
 
Ionaviering zondag 3 april 
 
Op zondag 3 april a.s. is er weer een Ionaviering in de Bethlehemkerk.
We beginnen om 16.00 uur met inzingen en oefenen van een paar minder bekende liederen. U kunt ook binnenlopen om 16.30 uur als we informeel kennismaken met een kop koffie of thee. Dan zullen we achtergrondinformatie geven over de Iona Community, vooral voor mensen die voor het eerst naar deze viering komen. We zijn blij dat ook vanuit de Gereformeerde Kerk Loosdrecht gemeenteleden zich inmiddels hebben aangemeld. En traditiegetrouw verwelkomen we ook leden van andere wijkgemeenten en belangstellenden.
 
 
 
­Hilversum uit de bubbel
 
Hilversum gaat weer open, de coronapandemie lijkt grotendeels getemd. Om ervoor te zorgen dat de coronabubbels waarin we leefden ook écht worden doorgeprikt, is het burgerinitiatief Hilversum uit de coronabubbels gestart.
 
Vanaf 18 maart vinden er door heel Hilversum stadsgesprekken plaats waarin Hilversummers hun ervaringen over de coronatijd delen.
 
De beperkingen door corona zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Maar verdwijnt de eigen bubbel waarin we leefden net zo makkelijk als de maatregelen die worden opgeheven? Weten we elkaar ook echt weer te vinden, nu het officieel weer mag?
 
Een groep betrokken burgers van Hilversum wil met het burgerinitiatief Hilversum uit de coronabubbels de Hilversummers een duwtje in de rug geven om uit het eigen gesloten kringetje te komen en elkaar weer met vertrouwen tegemoet te treden.
 

Heilig Avondmaalsviering in kleine kring

Op maandag 28 maart is er weer een Heilig Avondmaalsviering in kleine kring. Deze viering in het Stiltecentrum van onze kerk is bedoeld voor gemeenteleden en zoekers die graag Avondmaal willen vieren en niet in de gelegenheid zijn om op zondag naar de kerk te komen. Ds. Jetty Scheurwater gaat voor in deze korte viering.
Daarna ontmoeten we elkaar in de kerkzaal bij een kop koffie en thee.
 
Wilt u deze viering bijwonen en hebt u geen vervoer, neem dan contact op met
 
Reintje Hofman, tel. 035-6219030.
 

Laatste twee ontmoetingsbijeenkomsten

Op de eerste twee ontmoetingsbijeenkomsten met resp. gemeenteleden uit de sectie Kerkelanden en de sectie Gijsbrechtkwartier hebben we veel positieve reacties gekregen.
De laatste twee ontmoetingsbijeenkomsten zijn op zondag 20 maart a.s. (sectie Buitenwijkers) en op zondag 27 maart a.s. (sectie Zeeheldenkwartier).
Deze bijeenkomsten beginnen na de dienst om ca. 11.15 uur en duren tot max.12.15 uur.
 

 

Jesus Christ Superstar in MCO

Jesus Christ Superstar komt naar Hilversum!
 
Ben jij ook al jaren gek op de muziek van Jesus Christ Superstar? Dan is dit je kans om dit meesterwerk live mee te maken! 
 
De jonge muziektheatergroep Stichting GAAF Muziektheater brengt haar bewerking van Jesus Christ Superstar op 15 of 16 april naar het Muziekgebouw van de Omroep in Hilversum. 
 
 

 

Wat kun je doen voor Oekraïne?

Gemeenten kunnen vooral collecteren voor de situatie in Oekraïne. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: "Met onze financiële hulp zijn ze het meest geholpen. Met het geld kunnen lokale hulporganisaties goederen kopen voor al die mensen die op de vlucht zijn. Zij weten namelijk goed welke middelen er nodig zijn en hoe ze die het beste kunnen verspreiden." Kerk in Actie werft momenteel geld voor hulp aan Oekraïne via Giro 555.

Onderdak voor Oekraïners

Daarnaast roept de Protestantse Kerk gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. VluchtelingenWerk heeft een overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt.
 
 

De Bethlehemkerk Draait Door:
Geïnspireerd leven

De Bethelhemkerk Draait Door (DBDD): een goed gesprek aan tafel

Hoe leuk zou het zijn als we elkaar beter leren kennen? In de afgelopen twee jaar zijn we elkaar door Corona een beetje uit het oog verloren. We hebben wel wat in te halen. Het jaarthema Geïnspireerd leven biedt een mooie kans om weer meer oog voor elkaar te krijgen.
 
Wat drijft de ander en wat hebben we gemeenschappelijk? Met zes rondetafelgesprekken op de zondagmiddag, naar het format van talkshows als De Wereld Draait Door, hopen we daar invulling aan te geven.
 
Iedere middag start met dezelfde vraag: welke van 14 hier genoemde waarden spreekt het meest aan? Daarnaast wat verbindt hen onderling, hebben ze dezelfde drijfveren bij hun maatschappelijke taken/functies maar ook waarin verschillen ze van elkaar.
 
Door middel van deze zes gesprekken aan tafel op zondagmiddag geven we mede invulling aan ons jaarthema en hopen we op mooie, verdiepende gesprekken aan tafel.
 
DBDD is live bij te wonen in de Bethlehemkerk maar is ook online te volgen.
 
 Datum  Geinspireerd leven ...  Gemeenteleden Bethlehemkerk
 Zondag 27 maart  Leger des Heils 
 Cisca Jansen,
 Dinant Bent,
 Lenneke Koppenhol,
 meer info volgt
 
 
 
 

Gaat u mee met uw Kerk op reis?

Ons jaarlijkse uitstapje is even een paar jaar niet jaarlijks geweest.
In de rustige zomertijd was het leven wel wat saai, omdat familie en vrienden met vakantie waren.
Daarom werd er vanuit de Bethlehemkerk jaarlijks een uitstapje georganiseerd.
Nu we weer meer vrijheid hebben, is het weer tijd om een nieuw uitje te organiseren.
Na het nodige voorwerk zijn we tot het volgende programma gekomen.
Op  Woensdag 3 augustus vertrekken wij  om 10.00 uur vanaf de Bethlehemkerk met de bus naar Vinkeveen.
Wij gaan 3 uur varen en genieten van de prachtige Vinkeveense Plassen.
Tijdens de vaartocht worden wij natuurlijk verwend met koffie en gebak, en een heerlijke lunch.
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00