De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 599 - 10 september 2018

Stichting Groene Hart

Op naar Flits 600

 

Algemeen

Natuurherstel blijft achter

Regio

Aanpak bodemdaling Groene Hart

Er op uit in het Groene Hart!

Nieuwe tentoonstellingen

Stichting Groene Hart

Op naar Flits 600

Een goede lezer heeft al gezien dat dit de 599ste Flits is.
We slaan een weekje over en komen op maandag
24 september met De Groene Flits nummer 600 waarin we een aantal bijzondere bijdragen van betrokken Groene Harters voor u hebben. Houdt uw mailbox in de gaten.
Foto: Jessica van Herk

Algemeen

Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe. Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018, samengesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Lees verder op Kwaliteitsatlas

Waar willen jonge gezinnen wonen?

De recessie is voorbij en de stedelijke woningmarkt staat onder druk. De woonwensen van gezinnen staan daarbij in de aandacht. Nadat kranten drie jaar geleden nog berichtten dat er sprake was van een opkomst van het stadsgezin, meldde het CBS in november vorig jaar dat veel jonge gezinnen de stad juist verlaten. Zijn de woonwensen van gezinnen zo wispelturig of is er iets anders aan de hand? Lees meer op Groene Hart Media

Trends in kwaliteit van natuur, 1990 – 2017

Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. De daling van de gemiddelde ecosysteemkwaliteit in natuurgebieden op het land is gestopt. De laatste jaren neemt de gemiddelde natuurkwaliteit van ecosystemen niet verder af maar ook niet duidelijk toe. In vergelijking met de trend op het land is de trend voor natuurkwaliteit in het zoete water de afgelopen decennia gemiddeld positiever. Lees meer op Groene Hart Media

Betere regelgeving voor meer circulariteit bouw

In opdracht van het PBL heeft de Universiteit Utrecht enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw onderzocht. Daarbij is gekeken naar de mogelijke uitbreiding en aanscherping van milieuprestatie-eisen voor bouwwerken, en naar een mogelijke verplichting tot het gebruik van bepaalde percentages secundaire grondstoffen. Lees meer op Groene Hart Media

Ruimtelijke samenhang natuurgebieden, 2015

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland bevat gebieden die nog te klein of te versnipperd zijn om ruimte te bieden aan stabiele populaties. Lees verder op Groene Hart Media

De hemel raakt overvol

Hoeveel extra vliegtuigen kun je nog kwijt in het Nederlandse luchtruim? Het overvolle Schiphol zoekt verdere groei in Lelystad en Eindhoven. Omliggende ‘lastgemeenten’ vrezen de gevolgen. ‘This is your captain speaking.’ Dit zinnetje wordt steeds vaker uitgesproken en meer gehoord. In 2017 vlogen 76,2 miljoen passagiers via een Nederlandse luchthaven, 37 procent meer dan vijf jaar eerder. Lees verder op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Provincie Utrecht zet in op bodemdaling Groene Hart

Het kabinet stelt 950 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. Om dit te realiseren worden Regio Deals afgesloten met als doel het versterken van een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak van regionale maatschappelijke opgaven. Regio’s kunnen per Regio Deal een beroep doen op een bedrag dat varieert tussen 5 en 40 miljoen euro. Lees verder op Groene Hart Media

Presentatie Bidbook 2022 tijdens Waterlinieberaad

Komende vrijdag vormt Kasteel Woerden het decor voor de feestelijke presentatie van het Bidbook 2022. In dit Bidbook staan de ambitieuze plannen voor het Jubileumjaar 2022 van de Oude Hollandse Waterlinie. Het Bidbook wordt door Prins Willem III aangeboden aan het Waterlinieberaad, waarin de 15 deelnemende gemeenten en waterschappen zijn verenigd.

Maquette bij Linschoter Schans onthuld

Afgelopen zaterdag werd langs de provinciale weg tussen Linschoten en Montfoort de maquette van de Linie van Linschoten onthuld. Dit gebeurde in aanwezigheid van Utrechts Gedeputeerde mevr. Pennarts, Montfoorts burgemeester mevr. Van Hartskamp-De Jong en J. Verkroost, bestuurslid van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.
De Schans hoorde bij de Oude Hollandse Waterlinie, daarom klonk ook een trompetsolo van de Trompetter van de Prins.

Nieuwe website Oude Hollandse Waterline

Wat ooit begon als een project van Stichting Groene Hart, is sinds dit jaar de stichting Oude Hollandse Waterlinie, De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een website vol historische, recreatieve en andere boeiende informatie. Neem eens een kijkje op de Oude Hollandse Waterlinie

Waterliniefestival in teken jongerencultuur

Het waterliniefestival, afgelopen weekend georganiseerd door de Stichting Oude Hollandse Waterlinie – stond dit jaar helemaal in het teken van de jongerencultuur. Er waren optredens van dans- en percussiegroepen, zangers en rappers. In diverse vestingsteden waren er optredens, van Nieuwkoop in Zuid-Holland tot in Woudrichem in Noord-Brabant. De Stichting gaat de komende jaren door met jeugdfestivals.

Prinsenconcerten in volle kerken

Het is inmiddels een traditie: Prinsenconcerten  op Open Monumentendagen. In diverse vestingsteden – o.a. Woerden, Gouda en Nieuwpoort – trad Camerata Capelle op in over het algemeen goed gevulde kerken en musea. Op het programma stonden werken van Bach, Handel en Vivaldi. Ook komende jaren gaat de Stichting Oude Hollandse Waterlinie door met het uitvoeren van muziek uit de tijd van Prins Willem III, de grondlegger van de Oude Hollandse Waterlinie.

Klimaat

Elektrisch rijden, innovatie

Esther van den Bor – Elektrisch rijden, gewoon
In de Groene Flits van 3 september jl. heb ik beloofd enkele innovaties door te geven. Niet zozeer de nieuwe modellen van de grote automerken. De elektrische auto’s worden sneller en mooier en hebben een steeds grotere actieradius. Ook het laadnetwerk breidt zich uit zodat het steeds simpeler wordt ook voor de grote afstanden de elektrische auto te gebruiken. V Lees verder op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums in Nieuwkoop

Fotograaf en beeldend kunstenaar Saskia Boelsums heeft een grote liefde voor het Nederlandse landschap. Haar landschapsfoto's met vaak dreigende luchten doen denken aan de oude Hollandse meesters, zoals van Ruisdael. van 5 september tot en met 28 oktober, op woensdag tot en met zondag, zijn haar indrukwekkende beelden te bewonderen in het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen. De expositie is gratis te bezoeken op de bovenverdieping van het Bezoekerscentrum aan de Dorpstraat 116 te Nieuwkoop. Foto: Saskia Boelsums

Uitreiking Thea Beckmanprijs en Schrijversweekend

Het weekend van 15 en 16 september staat in het teken van historische kinderboeken. 'De jaarlijkse uitreiking van de Thea Beckmanprijs vindt plaats en de prijs wordt uitgereikt door de wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn, de heer Gert-Jan Schotanus. De Schrijvers van de Ronde Tafel lezen de hele middag voor uit eigen werk. Er is een wedstrijd voorlezen door bezoekers in het Vertellershuis. Natuurlijk zijn er op zondag de traditionele boogschietwedstrijden door de Scutterie van St. Sebastiaen. Archeon, Archeonlaan 1, ALPHEN AAN DEN RIJN. www.archeon.nl  Foto: Groepsfoto uitreiking Thea Beckmanprijs - Archeon

Vleermuizen opsporen in het donker

In de avond van vrijdag 14 september organiseert Natuurvereniging IVN Alphen aan den Rijn een bijzondere activiteit: speuren, kijken en luisteren naar vleermuizen in het Bospark van Alphen. Na een korte uitleg gaan gidsen en deelnemers deze schichtige diertjes opsporen. Ook voor kinderen onder leiding van volwassenen is dit een spannend avontuur! De activiteit staat voor iedereen open en is gratis. De start is om 20.15 uur bij de ingang van de Kinderboerderij aan de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn (tegenover het oude raadhuis). Aanmelden is noodzakelijk. Bel 06 177 18 203 of mail dickw@xs4all.nl (ook voor info). Foto: Dwergvleermuis – Cees Dekkers

Rondleiding buitenplaats Vreedenhorst

Het Vechtstreekmuseum organiseert op 13 september 2018 om 14:00 uur een rondleiding rond Vreedenhorst waarbij ook het huis wordt bezocht en van binnen bezichtigd. Vreedenhorst is een historische buitenplaats nabij Vreeland. Als je aan een buitenplaats denkt denk je misschien aan alleen het huis. Maar een buitenplaats staat altijd in nauw contact met het buitengebied waarin het gesitueerd is. De rondleiding wordt verzorgd door de eigenaar Jhr.Kees Beelaerts van Blokland. De prijs is € 10 en er is plaats voor 12 bezoekers.  13 september 2018 om 14.00 uur. Inschrijven via de website: www.vechtstreekmuseum.nl

Proeverij in het Boomkwekerijmuseum en lezing

Op 15 september organiseren het Boomkwekerijmuseum en Plantentuin Esveld een eetbare-plantenmiddag in het kader van de tijdelijke expositie ‘Plant & eter’. Hebt u een favoriet recept met eetbare planten erin? Kom dan naar het museum en deel uw recept met anderen. Aansluitend in Plantentuin Esveld een lezing over eetbare planten. Programma: 13:00: Proeverij in het Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52-54, Boskoop, entree: €2,50, gratis wanneer u iets lekkers meeneemt. 15:15 uur: Lezing in Plantentuin Esveld, Rijneveld 72 Boskoop, entree: gratis. Aanmelden proeverij: info@boomkwekerijmuseum.nl of 0172-217756. Foto: Look zonder look

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum

In het Vechtstreekmuseum: een nieuwe tentoonstelling vanaf 8 september “Nijenrode op Ooghoogte” Nijenrode is sinds zijn oprichting in de 13e eeuw belangrijk geweest in de Vechtstreek en heeft ook veel kunst en belangrijke bewoners gehad. De talloze belangrijke eigenaren en bewoners komen aan de orde zoals de familie Ort, en Onnes. De tentoonstelling eindigt met de vorige eigenaar, de internationale kunsthandelaar en –verzamelaar Jacques Goudstikker. Voor verdere informatie, aankoop van het boek bij de tentoonstelling en de rondleidingen, zie de website van het museum www.vechtstreekmuseum.nl

Streekmarkt in Haastrecht

Op zaterdag 15 september vindt alweer de 6e editie van de jaarlijkse Streekmarkt in Haastrecht plaats, georganiseerd door Ondernemers Vereniging Haastrecht (OVH) en Kaasboerderij van Eijk uit Vlist. Deze streekmarkt kenmerkt zich door zijn gezelligheid en kleinschaligheid en neemt de bezoeker mee in de geur, smaak en herkomst van deze lokale producten gemaakt door ondernemers met een passie. De Streekmarkt is zaterdag 15 september van 10-16 uur op het Havenplein in Haastrecht.

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld'

Tentoonstelling De streek in beeld door schilder Rook van Vuuren in museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf van 15 september - 26 januari 2019. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Historische Vereniging Binnenwaard is er een overzichtstentoonstelling in museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf  te zien van het veelzijdige werk van schilder Rook van Vuuren. Op de lagere school blijkt dat hij goed kan tekenen. Achterin zijn tekenboek uit 1932 staan schitterende potlood- en krijttekeningen. Meer informatie op www.binnenwaard.nl. Foto: Schilderij Rokus van Vuuren

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

Foto en Film in de 20e eeuw

Van 14 juli tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
15 september 2018 - 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Kaasmuseum Bodegraven
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, door de week op afspraak

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

'Plant en eter'
tot en met 27 oktober 2018

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

Verzamelingen in het Reghthuys in Giessenburg
tot en met 8 september 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: ‘Voor de draad ermee!’
tot en met 9 september 2018

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Van Gauguin tot Toorop – Groninger Museum te gast
Van 20 juli 2018 tot en met 6 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019.

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Donald Duck
tot 8 september 18

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Tentoonstelling: ‘Over de toonbank’
tot en met 1 september 2018

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Art Deco glas, belofte voor het moderne
tot 28 oktober 2018

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
 vanaf 8 september

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                             www.vechtstreekmuseum.nl

Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums in Nieuwkoop 
tot en met 28 oktober

NIEUWKOOP, Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-nieuwkoopse-plassen

Tentoonstelling Foto en Film in de 20e eeuw
Van 14 juli tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Oudewater in roerige tijden
tot en met 28 oktober

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Expositie Wecken, zouten en drogen
vanaf 1 september 2018

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Woerden Zoemt!
tot en met 15 juli

Woerden, NME-Centrum InBredius
www.inbredius.nl

Schilders & Drukkers 
Van 21 juli tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Bloemenpracht bij MIJ. De keuze van ...
tot en met 16 september 2018

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website