VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva Smile

Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas. Och hur olika aspekter av livet kan förändras/förbättras. Hur du kan vara mera i ton med ditt eget livsflöde.

Du har väl läst tidigare månadsbrev. Klicka på tidigare brev nedan eller titta på hemsidan www.dromcentrum.se.

Hej alla DrömmareSmile 

Jag hälsar er alla läsare välkomna till DrömNyhetsbrevet.

Jag hoppas att det ska inspirera dig att se djupare på drömmarna och dess möjligheter (även om endast tolkning används i DrömNyhetsbreven).

Nu har höstlöven fallit och vintern närmar sig med sitt mörker och sin vila. En tid att gå inåt. Att reflektera, nära sig, integrera.  En tid för mognad.  Symbol: Björnen. En kraft som drar sig inåt till vila och tystnad under vintern (går i ide), bort från världens larm.

Dags för drömarbete – ett av de främsta redskapen för utveckling och upplysning. Symbol: Ugglan som ser i mörkret(undermedvetandet, det gömda)

Om utrensning och uppbyggelse

Det som alltid har varit viktigt är lika viktigt nu;

Avskalningen av onödiga tyngder och åsikter. Även om avskalningen börjar lida mot sitt slut och uppstigningen har börjat.

Frid i sinnet och Fred på Jorden blir resultatet när människan finner sin inre skatt som lyser i djupet av hennes hjärta och själ. För att blotta den skatten, måste hon skala bort allt grus o damm, och släppa taget om det oäkta, om inlärda trosföreställningar, attityder och inbillade äganderättskänslor. Och försona sig med det som varit och med sig själv.

Så här drömde Irene:

Dröm:

Jag var hemma på gården där jag växte upp. Skulle kissa på utedasset. Där låg en hög med gamla klädesplagg, helt fullbajsade. Äckligt, men jag lyckades kissa ändå.

Tolkning

Där jag växte upp = situation och budskap som påverkade-präglade

Klädesplagg = självbild, roller

Bajs = nedsmutsat, äckligt, felaktigt, oanvändbart

Kissa = göra sig av med obrukbara känslor

så här gjorde irene

Irene förstod att drömmen visade att hon på grund av prägling under uppväxten tagit på sig destruktiva värderingar om sig själv, en självbild som inte är konstruktiv och som känns smutsig och ovärdig. Hon släppte nu ifrån sig dessa känslor (tillbaka där de kom ifrån).

Hon sa: ”det är väl som med datorn, man måste tömma papperskorgen ibland”

Sedan fortsatte hon att leka med sin dröm. Hon återinträdde i drömmen och förändrade den. Hon föreställde sig att det kom en tankbil som sög upp all smuts, körde bort den och sen förbrände den.  Sen gjorde hon om utedasset till ett rent och vackert spa.

Efteråt klargjorde hon tydligt för sig själv vilka åsikter hon vuxit upp med och vilka känslor det skapat hos henne; ovärdighet, lågt självvärde, ensamhet, osv. Hon såg dem som osanna och släppte dem. Hon lät dem transformeras i eld och ljus, och lät dem bli till renhet och skönhet av stort värde. "Jag är vacker och oerhört värdefull,m och duger som jag är"

kärlek är att kunna se utanför sig själv

Det sägs att vi går sovande genom livet. Instängda i vår egen livsbubbla, utan förmåga att se utanför oss själva och våra egna värderingar. Detta är omedvetenhet. Det är denna bubbla vi behöver spräcka för att kunna upptäcka både en större verklighet och vilka vi egentligen är. Här är natt och dag, dvs nattdrömmarna och dagshändelserna, våra främsta redskap och informationskällor.

Hur sträcker jag mig utanför min egen bubbla?  Jo, genom att för en stund lämna självupptagenheten och i stället verkligen lyssna med öppet hjärta på en medmänniska.

Exempel: Du tar mod till dig och berättar för en vän om något du är ledsen för. Du tror att din vän kan förstå problemet från ditt perspektiv, och kanske att ni tillsammans kan finna en lösning. Eller att du kan få förståelse och empati.

Men vännen reagerar med försvar och börjar räkna upp jämförelser med sina egna tidigare upplevelser, för att sätta sig själv i en viktigare dager.

Du hade förväntat dig att vännen skulle svara dig från en mer helhjärtad nivå. Inte att hon/han skulle dumpa skuld på dig genom att göra sig bättre vetande genom jämförelse.

Din vän förmådde inte lämna sin självupptagenhet eller lyssna på dig med hjärtat. Kanske gick din sorg emot vännens egna själviska intressen. Då försvann välviljan och vännen fick dig i stället att känna dig dömd eller tillrättavisad.

Så vill vi inte ha det. Vi vill öka vår medvetenhet.

Det är då vi behöver lära oss att se utanför oss själva. Att vilja någon annans bästa även när det eventuellt går emot våra egna intressen. Att låta mitt hjärta lysa upp både mig själv och andra. Att tänka med hjärtat. Att utgå från hjärtat, inte från försvar. Att lyssna med hjärtat utan att reagera med mitt eget bagage.

Vi kan välja att i varje stund vara mera närvarande och mera fullt ut manifestera kärlek i vår verklighet.

- att gå i sömnen -

Att gå i sömnen är något helt annat än att ”gå sovande genom livet”.

Somnambulism sker oftast i djupsömn (deltavågor). Då minns man inte om man har drömt. Djupsömnen är drömlös. Man går omkring med öppna ögon och gör saker utan att veta om det.  

Vissa kan ha en lätt REM—sömn störning. Då agerar man i stället ut sin dröm fysiskt. När man sover så vilar endast de stora muskelgrupperna. Detta fungerar inte alltid hos alla. I stället för att sova vilandes och drömma, så utför man de handlingar man drömmer om.

Det finns ingen forskning om vad som händer i hjärnan vid sömngång. Endast drygt en halv procent vuxna går i sömnen, medan 30 procent barn gör det. Tillståndet är vanligare i vissa släkter och det sägs därför vara ärftligt betingat. Man har funnit att sömngång kan utlösas av olika påfrestningar såsom uttröttning, sömnbrist, stress, depression, neurotiska känslor, alkoholism, oregelbundna sömnvanor. 

Tillståndet har ibland behandlats med Valium, efter som Valium hämmar djupsömnen.

Pia berättar: Jag uppfattar mig själv som ganska lugn och sansad. Lite stressad ibland men ändå under kontroll.

Men nästan varje natt pratar eller går jag i sömnen och skriker och vaknar fruktansvärt uppstressad med hjärtat hårt dunkande och svetten rinnande.  Jag kommer sällan ihåg exakt vad jag drömde men ofta är det en mycket stressad vag känsla av att jag har glömt något. Det är en mycket obehaglig känsla.

Vad finns att göra? Några tips på hur jag ska hantera detta?

Jag försöker tänka och säga till mig  själv på kvällen när jag lägger mig att jag inte har glömt något och att allt är under kontroll.

 Svar: När det gäller drömmar så måste man vända sig inåt.

Vad är det inom dig som du stressar förbi, som nu skriker på uppmärksamhet ?

Eftersom du kommer ihåg delar av en dröm så sker din sömngång i REM-tillstånd.

Det är något du har glömt eller hoppat över. Kanske att lyssna på ditt inre barn eller dina innersta behov. Kanske någon tidig traumatisk upplevelse som pockar på din uppmärksamhet för att få bli mottagen och förlöst. En djupterapi som t.ex drömterapi eller hypnos kanske skulle hjälpa dig att komma över de obehagliga sömn-dröm-upplevelserna.

Jag önskar alla en fortsatt drömlik november. Vi hörs igen i december

Kommer du ihåg Kärleksbubblan:

Fokusera på ditt hjärta. Se kärleksljuset där inne. Låt kärleksljuset sprida sig, skina och stråla ut i din aura. Sitt eller ligg inne i detta hjärtats kärleksljus, trygg fridfull och älskad.

Louise Minerva-Li

Nyheter :  Hemsidan www.dromcentrum.se  är nu klar att börja användas igen efter att ha fått nytt webb hotell. Kalendariet kommer att fyllas på under veckan och successivt. Nya intressanta dröm informationer, drömbokcitat, drömsymboler, med mera, kommer att läggas in kontinuerligt. Välkommen att titta in då och då. Passa också på att där köpa drömböcker till marknadens lägsta priser. Bra julklapp och gåbortspresent.

Aktiviteter:

- Tisdag 19 november ger Louise Minerva-Li ett föredrag+frågestund om drömtolkning och drömarbete på Jupiter. Kl 18.30 på Hornsgatan i Stockholm. Föranmälan 08-6680270.

- Den 27-30 mars 2014 håller Louise Minerva-Li årets drömkurs med andlig kommunikation och helande meditationer. Tema meddelas senare. Se kalendariet, där även övriga drömaktiviteter kommer att meddelas.

Sprid drömkunskapen genom att skicka brevet till en vän. Klicka här nedan:

Forward this email to a friend