Nieuwsbrief oktober 2014

Meerdere mensen kwamen in de afgelopen maand met een coachvraag die te maken had met moeheid en een gevoel van "uitgegeven" zijn. Dat bood mij de gelegenheid om dit thema waar ik ook wel wat haakjes op heb, verder uit te werken. Geven impliceert een actie, een handeling, een gebaar en verwordt vaak tot een vorm van hardwerken. Hoewel het door velen als nobel gezien wordt, krijg ik steeds vaker het beeld dat we het doen vanuit een eigen onvolkomen- en onvolmaaktheid. Uit angst en het vermijden van pijn op thema's die te maken hebben met - mag ik er zijn, is er genoeg, is het veilig, ben ik vrij of word ik niet afgewezen? - blijven we maar grenzeloos geven. En de ander voelt de druk. Hoe graag diegene ook zou willen, maar het is onmogelijk om dit geefgedrag volledig te compenseren, belonen of bevestigen, omdat het voortkomt uit iets dat in een eerdere levensfase en in een andere setting is opgebouwd. Daar ontstaat de verwarring en de makke in de individuele en onderlinge energiebalans. En helaas datgene wat je met man en macht probeerde te vermijden, wordt dan nog eens waarheid ook.
In een meditatie kreeg ik een mooi beeld over geven aangereikt dat een ander uitgangspunt kent. Dat gaat er vanuit dat je geeft door te zijn. Je bent wie je bent en alleen al met jouw energie heb je veel bij te dragen. Ik zag een menselijk energieveld voor me met alle energetische drukpunten, eigenschappen, kwaliteiten en talenten als een grote mantel om ons heen gedrapeerd; een kleurrijk geheel met veel unieke facetten en ongekende mogelijkheden. Door deze mantel de ruimte en vrijheid te geven die hij nodig heeft door goed voor jezelf te zorgen, kun je in je wijsheid achterover gaan zitten met al die waardevolle en bruikbare energieën in jouw veld........Deze zijn er gewoon, omdat je bent. Het is een kwestie van een context creëren, waar je de ander in de gelegenheid stelt om in of met jouw energieveld te zijn. In deze resonantie gaan lichten aan, worden bruggen gebouwd en sleutels gevonden om vervolgens happy en vervuld ieder een eigen weg te vervolgen. Een vorm van geven van jou naar de ander en de ander naar jou, die geen energie kost, omdat deze onvoorwaardelijke stroom onuitputtelijk is.
Gisteravond voegde een goede vriend aan mijn mijmeringen over mijn manier van geven nog een interessante gedachte toe. Hij gaf mij deze zomer veel en ik vond dat hij daar een (te) bescheiden "loon" voor vroeg. Hij vertelde me dat het hem energie had gegeven en dat ik de rekening al vooruit had betaald door mijn zijn in onze vriendschap tot dan toe. Zo had ik het nog nooit bekeken. En het danketentje waar dit ter sprake kwam, was dus eigenlijk niet nodig, maar wel heel gezellig, lekker en voor herhaling vatbaar......

ENERGIEREADING
Zit je in een transformatieproces en ben je de weg een beetje kwijt? Wellicht biedt een energiereading dan wat ondersteuning in deze wiebele tijd. Aangezien in de energie al leesbaar is, wat fysiek nog volop in ontwikkeling is, zorgt deze informatie ervoor om handen en voeten te geven aan deze onbewuste processen en brengt de aankomende veranderingen in de meer bewuste gebieden. Je kunt me mailen of bellen (033-4451480) voor een afspraak.

27 OKTOBER: ENERGIEDAG
Velen hebben na de vakantie hun werkzame leven weer opgepakt, maar zijn niet tevreden met hun energielevel en energieverdeling. Tijdens de Energiedag op 27 oktober ga je met jouw aandacht naar binnen om op onderzoek uit te gaan. Je maakt een persoonlijke energiescan en krijgt handvatten aangereikt hoe je effectiever en energiezuiniger met jouw energie kunt omgaan.

29 OKTOBER: COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1)
In de vijfdaagse training Coach-Inn-Systemen die op 29 oktober start, leer je om zelf familie- en organisatieopstellingen te begeleiden in jouw dagelijkse praktijk. Aan de orde komen de verschillende fases in een opstelling en die theorie en vaardigheden die nodig zijn om zowel groeps- als 1-op-1 opstellingen tot een bevredigend eindresultaat te brengen.

19 NOVEMBER WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
Wil jij alleen of samen met iemand een patroon doorbreken met behulp van een familieopstelling? Op 19 november is er in de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen nog ruimte voor vraagstellers. Ook mensen die willen representeren zijn van harte welkom.

2-3 FEBR.: ONDERSTEUNENDE OPSTELLINGEN BIJ AANDOENINGEN
Bij veel psychische en fysieke aandoeningen is een medisch traject noodzakelijk. Het systemisch werk kan extra ondersteuning bieden in acceptatie- en/of healingprocessen. Op verzoek vindt op 2 en 3 februari 2015 een tweedaagse specialisatieworkshop Ondersteunende opstellingen bij fysieke en psychische aandoeningen plaats. De deelnemer maakt actief kennis met verschillende bruikbare systemische werkvormen en de grondbeginselen van (helend) energiewerk in opstellingen. Ook zal de ethische kant van dit type opstellingen aan bod komen.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
Het systemische gedachtengoed is ook in het bedrijfsleven goed bruikbaar. In het boek "Systemisch Leiderschap - over de wortels van hoge bomen" geeft Bas de Kruijff op heldere wijze weer hoe diepgewortelde (familie)patronen invloed kunnen hebben op iemands leiderschapsstijl. Daarnaast benoemt hij essentiële principes waaraan voldaan moet worden om een organisatiesysteem goed te laten functioneren. Een invalshoek die het verschil kan maken.....

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.