FEBRUARI 2018
In deze Bijblijver
 • Update respons NSE 2018
 • Resultaatbestanden voorgaande jaren
 • Tweede reminders deze week verstuurd
 • Voorbeelden promotiemateriaal van instellingen
 • Twitter mee! #NSE2018
 • Belangrijke aankomende data
 
 
Update respons NSE 2018
Na vier weken veldwerk hebben 178.554 studenten de NSE ingevuld (stand van 12 februari 9:00 uur). Dit komt neer op een bruto respons van 24% . We blijven hiermee iets achter bij de respons van 2017. Toen had 26.5% van de uitgenodigde studenten in de eerste vier weken de NSE ingevuld. 
 
Volgende week neemt Studiekeuze123 contact op met de instellingen die achterlopen bij de landelijke respons of de respons van de eigen instelling in 2017.
 
Bekijk de respons van jouw instelling via de responstool.
 
Resultaatbestanden voorgaande jaren
Met alles wat er speelt rond de AVG, nemen wij de werkwijzen en bestanden van eerdere jaren onder de loep. Er moet goed gekeken worden wat wel nog mag worden uitgeleverd en wat niet. Op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk. Om er zeker van te zijn dat wij hierin geen fouten maken, hebben we de resultaatbestanden van voorgaande jaren verwijderd uit de downloadomgeving op de NSE-portal van GfK. We bekijken hoe en in welke vorm de bestanden in april geleverd gaan worden. Wanneer dit duidelijk is, ontvangen jullie hier zo spoedig mogelijk bericht over.  
 
Mocht dit voor jullie problemen opleveren, dan horen we dit graag via info@nse.nl
 
Tweede reminders deze week verstuurd
Deze week worden de tweede reminders verstuurd aan de studenten die de NSE nog niet hebben ingevuld of zich nog niet hebben afgemeld.
Na de eerste reminder was er een piek zichtbaar in de respons per dag. We verwachten dat ook de tweede reminder voor een piek in de respons gaat zorgen.
 
In de week van 26 februari wordt de derde reminder verstuurd, gevolgd door de last shot mail in de week van 5 maart. 
 
Voorbeelden promotiemateriaal van instellingen
Naast het standaard promotiemateriaal van de NSE 2018 ontwikkelen sommige instellingen ook eigen promotiemateriaal. Voorbeelden hiervan plaatsen we graag op Studiekeuzeinformatie.nl. Heeft jouw instelling eigen posters gemaakt, een NSE stand opgezet of iets anders ludieks gedaan? Mail dan een voorbeeld naar info@nse.nl, zodat we dit online kunnen plaatsen. 
 
Twitter mee! #NSE2018
Veel instellingen besteden gedurende de veldwerkperiode aandacht aan de NSE via Twitter en Facebook. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. De officiële hashtag voor de NSE 2018 is #NSE2018.

We vragen wel erop te letten dat er geen positieve beïnvloeding plaatsvindt.
 
Belangrijke aankomende data
 • Week 12 februari
  Versturen 2e reminder
 • 19 februari – 4 maart
  VOORJAARSVAKANTIE
 • Week 26 februari
  Versturen 3e reminder
 • Week 5 maart
  Versturen last shot mailing
 • 11 maart
  Einde veldwerk
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.