Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
Een excursie met de bosbaas, een natuurlezing in het fort bij Rijnauwen, een middag over kunst en natuur bij Landhuis Oud Amelisweerd, samen zaailingen oogsten in het bos, kortom er valt de komende novemberdagen veel te doen in en rond de landgoederen.
Lees meer in onze nieuwsbrief.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
AnnA Adrichem
Lynn Kragten
 
Nieuws
 
Lezing 4 november op Fort bij Rijnauwen door Koos Dijksterhuis
 
De Stichting Vrienden van Fort bij Rijnauwen organiseert op zaterdag 4 november a.s. een lezing door de bekende natuurschrijver Koos Dijksterhuis. In zijn lezing op het fort zal hij onder andere vertellen over de soorten waarover hij schrijft. Na zijn lezing van ongeveer een uur is er gelegenheid om hem vragen te stellen.
Er is plek voor maximaal 50 geïnteresseerden. Wees er op tijd bij. Zie voor het aanmelden de site van de Vrienden van Fort bij Rijnauwen.
 
Excursie met de bosbaas op vrijdag 10 november 10.30 uur
 
Altijd al willen weten hoe de landgoederen beheerd worden? Tijdens deze excursie vertelt de bosbaas Martijn Wolthers hoe het zit en geeft hij antwoord op allerlei vragen, zoals: Wat is het verschil in beheer tussen de diverse bosdelen in de landgoederen? Wat wordt gedaan met zieke en dode bomen? Wat is de waarde van de dode bomen die je tegenwoordig steeds vaker ziet liggen? Hoe wordt recht gedaan aan de cultuurhistorie van de bossen?
Zie verder op onze site hoe je je kunt aanmelden.
 
Ameliswaardig op zaterdag 11 november
 
Zaterdag 11 november organiseert het Huis van Betekenis in samenwerking met Landhuis Oud Amelisweerd een dag vol kunst en cultuur over de relatie tussen mens en natuur. Op deze dag wordt via tekenaars, tekeningen en een panelgesprek aandacht gegeven aan het waarom van het wijken van een stuk bos voor de verbreding van de A27. Wie maakt deze beslissing? Wat vinden de boeren ervan? En de weggebruikers? Wat vind jij ervan?!
Aan het eind van de middag wordt een getekende reportage op de gevel van het landhuis geprojecteerd.
Zie voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden de site van het Landhuis Oud Amelisweerd.
 
Oogstdag Meerbomennu op vrijdag 17 november
 
Vrijdag 17 november worden er samen met de wethouder (gemeente Utrecht) en MeerBomennu zaailingen geoogst in Amelisweerd om deze kansarme bomen een tweede kans te geven. Je kunt een halve of een hele dag meehelpen.
Er worden diverse boomsoorten uit de grond gehaald, zoals beuk, esdoorn, zomereik, vogelkers, hazelaar en vuilboom. Je kunt je aanmelden via MeerBomennu.
Meerbomennu is een campagne van Urgenda met als initiatiefnemers MeerGroen en CaringFarmers. Doel is om uiteindelijk een miljoen bomen te planten.
 
 
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos. 
  
Steun ons met een donatie
Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op: 
IBAN NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.