Nieuwsbrief 19 december - 19 januari 2017
 

 
 
 
ACTUALITEIT

Vanaf februari organiseert de Universiteit Antwerpen een permanente vorming douane en accijnzen
Persbericht FOD Financiën 17 januari 2018

Uitvoeringsbesluit Vlaams Onteigeningsdecreet gepubliceerd in BS 12 januari
27 OKTOBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, BS 12/01/2018, bl. 1514
Het decreet is inwerking vanaf 1 januari 2018

Beheer van het centraal erfrechtregister
Ministerraad 12 januari 2018

Privacycommissie wordt Gegevensbeschermingsautoriteit
3 DECEMBER 2017. - Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, BS 10/01/2018, bl. 989

Pandregister elektronisch vanaf 1 januari 2018

Persbericht 3 januari 2018 

 

Hoe vraag ik een uittreksel in het strafregister aan?
Info FOD Justitie + modellen aanvraagformulier en modellen van uittreksel

Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht - Tweede lezing
Ministerraad 22 december 2017

Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek
Ministerraad 22 december 2017

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake - 54K2848
Indieningsdatum: 13 december 2017 
 

De door Uber geleverde dienst om met particuliere bestuurders in contact te treden valt onder “diensten op het gebied van het vervoer”
HvJ Zaak C-434/15
Perscommuniqué nr. 136/2017, 20 december 2017

Vernietiging door Grondwettelijk Hof van delen van Potpourri II-wet
Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie
GwH 2017/48 21 december 2017
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 

PUBLIEK RECHT

Overheidsopdrachten
  
P. Thiel, I. van Kruchte, JT N° 6710, 16/12/2017, 781

Kroniek overheidsopdrachten
S. Van Garsse, TBP 2017/9, 518

Overheidsopdrachten – leer van de afsplitsbare rechtshandeling
K. Wauters, De leer van de afsplitsbare rechtshandeling: ook toepasselijk na de gunning van de overheidsovereenkomst?, TA2017/4, 326

BIM (Bouwinformatiemodel) en overheidsopdrachten
J. Bosquet, K. Schulpen, De juridische aspecten van het bouwinformatiemodel (BIM) – Deel 2, TA2017/4, 350

Asielprocedure en menselijk welzijn
E. Lancksweerdt, TBP 2017/9, 511

De invloed van kieswetgeving op het Vlaamse burgemeestersbestand
S. Hennau, S. Keunen, J.Ackaert, Een (meer) rechtstreekse burgemeestersverkiezing in Vlaanderen? De invloed van kieswetgeving op het Vlaamse burgemeestersbestand, TBP 2017/9, 494

Sociale huurder moet taalkennisvereiste naleven
 
T. Vandromme, RW 2017-2018, nr. 19, 06/01/2018, 722

BURGERLIJK RECHT

Verkoop van een onroerend goed per e-mail? – De ene vormvereiste is de andere niet
J. Baeck en I Claeys, , RW 2017-2018, nr. 20, 13/01/2018, 763

Wettelijke samenwoning: Geens’ sprong naar het recht voor gisteren?
F. Swennen, T.Fam. 2018/1, 1

Burgerrechtelijk statuut voor pleegzorgers – Commentaar bij de wet van 19 maart 2017
T. Vercruysse, T.Fam. 2018/1, 6

Aangaande het minimumleeftijdsverschil tussen adoptant en geadopteerde
P. Senaeve, noot onder GwH  nr. 131/2017 van 23 november 2017, T.Fam. 2018/1, 17

Europese verordeningen huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partnerschappen
L. Weyts, Een eerste notariële ‘tour d’horizon’ van de Europese Verordeningen op de Huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partnerschappen, T. Not. Nr. 12,  December 2017, 909

Verplichte verzekering aannemers
N. Clijmans, De soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de nieuwe wet betreffende de verplichte verzekering van aannemers en architecten en van andere dienstverleners in de bouwsector (‘Wet Peeters’), TBBR 2017/4, 370

Vermogensplanning in de praktijk

2017/4
Inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vermindering strafbeding in de rechtspraak van het Hof van Cassatie
P. Wéry, La réduction des clauses pénales dans la jurisprudence de la Cour de cassation, JT N° 6714, 13/01/2018, 17

Burgerlijk procesrecht na Potpourri V  
D. Scheers en P. Thiriar, RW 2017-2018, nr. 19, 06/01/2018, 723

Territoriale bevoegdheid rechtbank van koophandel  - aandeelhouders

S. Sacuiu, La compétence territoriale impérative du tribunal de commerce en matière de conventions d’actionnaires, JT N° 6710, 16/12/2017, 791

Consultatie Nieuw Burgerlijk Wetboek
 
E. Dirix, P. Wéry, TBBR 2017/10, 531
https://justitie.belgium.be/nl/bwcc

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Benadeelde persoon

Artikel 19bis-11 §2 WAM-Wet: botsing tussen wetgever en hoogste rechtscolleges
K. Geukens, NJW nr. 374, 17/01/2018, 2

Verplichte verzekering aannemers

N. Clijmans, De soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de nieuwe wet betreffende de verplichte verzekering van aannemers en architecten en van andere dienstverleners in de bouwsector (‘Wet Peeters’), TBBR 2017/4, 370

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés (TRV-RPS)
2017/8
Inhoudstafel

Neerlegging en bekendmakingskosten anno 2018

Balans nr. 797, 31/12/2017, 4

FINANCIEEL RECHT

Het preventief antiwitwasdispositief in een nieuw kleedje. Impact op de werking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking
 
C. Grijseels, RW 2017-2018, nr. 21, 20/01/2018, 803

De (Europese) toekomst van internationale investeringsarbitrage is nog niet verzekerd

B. Debruyn en G. Heirman, RW 2017-2018, nr. 18, 30/12/2017, 682 


STRAFRECHT

Een nieuw model van grievenformulier voor het hoger beroep in strafzaken: ander en beter?
S. Van Overbeke, RW 2017-2018, nr. 21, 20/01/2018, 802

Verlenging termijn van arrestatie van 24 uur naar 48 uur
Y. Liégeois en B. De Smet, RW 2017-2018, nr. 20, 13/01/2018, 762

Onrechtmatig bewijs – Antigoonleer

L. Kennes, L’impertinente Antigone ou le défaut de pertinence du critère d’équité du procés pour décider de l’exclusion d’une preuve irrégulière, JT N° 6713, 06/01/2018, 2

Het vermoeden van onschuld (deel 2)
  
P. Duinslaeger, RW 2017-2018, nr. 18, 30/12/2017, 683

Het vermoeden van onschuld (deel 1)  
P. Duinslaeger, RW 2017-2018, nr. 17, 23/12/2017, 643

Harde noten voor de krakers
V. Sagaert, D. Scheers (coörd.), RW 2017-2018, nr. 17, 23/12/2017, 642


FISCAAL RECHT

Vennootschapsbelasting

A. Huyghe, ‘Aftrek voor risicokapitaal’ stelt na hervorming nog weinig voor,  Fiscoloog nr. 1550, 17/01/2018, 1
A. Huyghe, Beperking gebruik bepaalde fiscale aftrekposten: de korf en de 70 %-regel, Fiscoloog nr. 1550, 17/01/2018, 4
S. Gommers, Hervorming Belgisch holdingstelsel: wetgever blaast warm en koud, Fiscoloog nr. 1550, 17/01/2018, 7

Nalatigheids- en moratoriuminteresten
JVD, Grote verwarring over ‘aanmanings’-voorwaarde inzake moratoriuminterest, Fiscoloog nr. 1550, 17/01/2018, 11

Uitbreiding bijzondere liquidatiereserve: KMO’s hebben tijd tot 31 maart 2018
CB, Fiscoloog, nr. 1547, 20/12/2017, 1

Voordelen van alle aard inzake PC’s, smartphones enz.
CB, Fiscoloog nr. 1547, 20/12/2017, 6

Europa keurt nieuwe BTW-regeling ‘e-commerce’ goed

I. Massin, Fiscoloog nr. 1547, 20/12/2017, 9

De vereenvoudiging van de fiscaliteit: dood en begraven of genietend van een winterslaap?
M. Dhaene, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 532, december 2017, 923

Cumulatie bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen en belasting
P. Waeterinckx, R. Van Herpe, Het juridisch spanningsveld betreffende de cumulatie van bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen en belasting, TFR nr. 532, december 2017, 925

Multilateraal verdrag ter implementatie van BEPS-acties in DBV’s
N. Reypens, A. Engels, Y. Van Brussel, Fiscoloog Internationaal nr. 408, 30/11/2017, 1


SOCIAAL RECHT

Sociaal statuut voor zelfstandigen en kmo’s: uitdagingen voor 2018

Verhoging pensioen door afkoop studiejaren: de investering waard?

T. De Campenaere, Balans nr.797, 31/12/2017, 1

Toegelaten beroepsbezigheid van gepensioneerden in 2018
Balans nr.797, 31/12/2017, 6

 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018
W. Van Eeckhoutte, Boek - 3 boekdelen, 3.011 pagina's, Wolters Kluwer 2017
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal Compendium Sociale-zekerheidsrecht 2017-2018
W. Van Eeckhoutte, Boek - 2 boekdelen - 2.183 pagina's, Wolters Kluwer 2017
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuwetboek 2018 Omgevingsvergunning
Heyman, J., Smout L., 2 volumes, Wolters Kluwer 2017, circa 700 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen
B. Dubois, M. Laevens, J.  Callebaut, Duiding 2018, Larcier, 862 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De feitelijke vereniging: nuttig instrument of nieuwe kleren van de keizer?
K. Meerts, CABG 2017, Larcier, 76 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Juridische meesterwerken VUB 2016-17
A. François, E. Alofs, S. Smis, Larcier 2017, 372 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jurisprudence en droit des sociétés commerciales – recueil annuel
M. Coipel, M.A. Delvaux, Wolters Kluwer 2017, 403 p.

Fiscaal praktijkboek indirecte belastingen 2017-2018
Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken
L. Maes, H. De Cnijf, L. De Broeck, Wolters Kluwer 2017, 421 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen 2017-2018
Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken
L. Maes, H. De Cnijf, L. De Broeck, Wolters Kluwer 2017, 527 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handhaving van intellectuele rechten in België
10 jaar implementatie van de Europese richtlijn 2004/48
F. Petillion (ed.), Larcier 2018, 336 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetgeving verzekeringen 2018
Cousy H., Van Schoubroeck C., Wolters Kluwer 2017, 1116 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Zakboekje ruimtelijke ordening 2018
Wolters Kluwer 2017, 981 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Trust
Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevo lgen
N. Appermont, Wolters Kluwer 2017, 1278 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onroerende eigendom in drie dimensies
M. D’herde, Larcier 2018, 204 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanvullende pensioenen
Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief - Nieuwe herziene editie
C. Hendrickx, Larcier 2018, 438 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tiberghien - Handboek voor Fiscaal Recht 2017-2018
2 banden, +/- 2450 pagina's
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuwetboek Vlarem II & III 2017-2018
Heyman, J., Smout L., Wolters Kluwer 2017
De meest recente versie van Vlarem II in drie overzichtelijk delen. Aangevuld met Vlarem III in een apart vierde deel
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht deel III
Editor(s):  Engels Chris, Hendrickx Frank, die Keure 2017, 608 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Advocaat – Optreden in rechte – Collectief belang
GwH 2017/087, 6 juli 2017 + noot, RW 2017-2018, nr. 18, 30/12/2017, 698

Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2018/1
Inhoudstafel

Rechtspraak wegverkeer – verzekeringsrecht – overheidsaansprakelijkheid – strafrecht en strafprocedure
T. Pol. 2017/4,  December 2017
Inhoudstafel

Rechtspraak Intellectuele rechten
RABG 2017/20
Inhoudstafel

Rechtspraak consumentenrecht
JLMB 2018/2
Inhoudstafel

Rechtspraak algemeen
JLMB 2018/3
Inhoudstafel
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
1 maart 2018
UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

Masterclass RABG: Familie- en Familiaal Vermogensrecht
Larcier opleiding, Gent 23 januari 2018
Programma

De syndicus:opdracht en aansprakelijkheid
Intersentia, Mortsel 23 januari 2018
Programma

De omgevingsvergunning eindelijk volledig in werking
M&D Seminars, Beveren 23 januari 2018
Programma

Webinar De hervormingen van het EU-merkenrecht. De nieuwe regels toegelicht
M&D Seminars, 23 januari 2018
Programma

De oplevering van flatgebouwen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 januari 2018
Programma

Webinar GDPR: Frequently Asked Questions
M&D Seminars, 25 januari 2018
Programma

Themadag Grensoverschrijdende tewerkstelling
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 26 januari 2018
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018
M&D Seminars, Kontich 30 januari 2018
Programma

Studiedag ‘IPR’
M&D Seminars, Sint-Niklaas 30 januari 2018
Programma

Het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen
Intersentia, Kontich
31 januari 2018 - Het nieuwe vennootschapsrecht: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: algemene beginselen (sessie 1)
8 februari 2018 - Het nieuwe vennootschapsrecht: De nieuwe besloten vennootschap: een diepgaande analyse (sessie 2)
22 februari 2018 - Het nieuwe vennootschapsrecht: De belangrijkste wijzigingen voor de NV en de CV "nieuwe stijl" (sessie 3)
28 februari 2018 - Het nieuwe vennootschapsrecht: Omzetting, ontbinding en vereffening van vennootschappen (sessie 4)
8 maart 2018 - Het nieuwe vennootschapsrecht: Inwerkingtreding nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het overgangsrecht (sessie 5)
Programma

Webinar Het Vlaams onteigeningsdecreet
M&D Seminars, 31 januari 2018
Programma

Colloquium CABG Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht en straf(proces)recht: een volledige update
Larcier opleiding, Kontich 1 februari 2018
Programma

Digitale opsporing
Een studienamiddag over de digitalisering van het strafonderzoek
Intersentia, Leuven 1 februari 2018
Programma

Studiedag Wilsgebreken
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden  1 februari 2018
Programma

Het nieuwe erfrecht: extra sessie

Intersentia
Leuven (2 februari 2018)
Antwerpen (23 februari 2018)
Programma

Vereffening en verdeling bij echtscheiding en alimentatie: fiscale benadering
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 6 februari 2018
Programma

Masterclass RABG: Sociaal Recht
Zwijnaarde 8 februari 2018
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 8 februari 2018
Programma

Conventionele exit-mechanismen als oplossing voor aandeelhoudersconflicten
Lexalert online seminarie, Op donderdag 8 februari, 2018 van 12u tot 14u
Programma

Fideïcommis de residuo
Een dubbele beschikking bij schenking of legaat
M&D Seminars, Sint-Niklaas 20 februari 2018
Programma

Nieuw erfrecht : belangrijke wijzigingen en overgangsrecht
Die Keure, Zwijnaarde 20 februari 2018
Programma

Webinar: Tien jaar rechtsplegingsvergoeding in strafzaken
M&D Seminars, 21 februari 2018
Programma

Studienamiddag CABG met debat: Beslag inzake namaak

Larcier opleiding, Donderdag 01 maart 2018 – Brussel
Programma

De evolutie van de patrimoniale materies doorheen de tijd
Larcier opleiding, Brussel 6 maart 2018
Programma

Themadag Overheidsopdrachten anno 2018
M&D Seminars, Sint-Niklaas 8 maart 2018
Programma

Bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht
M&D Seminars, Gent 8 maart 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed
Larcier opleiding, Gent 13 maart 2018
Programma

De syndicus:opdracht en aansprakelijkheid
Intersentia, Brugge 15 maart 2018
Programma

Masterclass Verkeer
Larcier opleiding, Donderdag 15 maart 2018 – Zwijnaarde
Programma

Vennootschapsconstructies: 4 verschillende actuele toepassingen onder de loep
Met bijzondere aandacht voor de impact van het zomerakkoord 2017 en de hervorming van de vennootschapswetgeving
M&D Seminars, Gent 23 maart 2018
Programma

Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be