OKTOBER 2017
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase oktober 2017
 • Aanleveren data voor release december 2017: uiterlijk 17 november 2017
 • Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
 
Release Studiekeuzedatabase oktober 2017
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 17.8) is beschikbaar. Deze release was opgeknipt in kleinere releases waarin telkens kleine wijzigingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De gegevens van de numerus fixusopleidingen 2018-2019 zijn geactualiseerd (tot 1 december gebeurt dit wekelijks indien er wijzigingen zijn);
 • De oude waardes van de bronnen 1CijferHO, NSE en de HBO-monitor en NAE zijn verwijderd uit de datamarts, n.a.v. de data-aanpassingen in september;
 • De studie Ruimtelijke Ontwikkeling is verplaatst van de studierichting Aarde & Milieu naar de studierichting Techniek.
Lees meer over de release van oktober 2017.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release december 2017: uiterlijk 17 november 2017
De eerstvolgende release (17.9) vindt plaats op 16 november. Wijzigingen die tot 20 oktober bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in december 2017 kunt u tot uiterlijk 17 november 2017 aanleveren.  
 
De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:

Instellingspagina:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 17 november 2017 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van december 2017.
 
Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
De Studiekeuzedatabase is voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een REST-API (OData).

Met de REST-API:
 • kan data direct worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
 • hoeft niet de hele Studiekeuzedatabase te worden ingelezen maar men kan ook kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
 • zijn gemakkelijk apps en websites aan te sluiten op de Studiekeuzedatabase;
 • heeft men altijd de beschikking over de meest recente gegevens.
Wilt u gebruik maken van de REST-API dan is dat mogelijk. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier. Wij wijzen u daarbij op de leveringsvoorwaarden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de OData, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.