Voorwoord
Het einde van het schooljaar nadert. De zon laat zich vaker zien. De zomervakantie komt dichterbij.
 
Het afgelopen schooljaar heeft corona zaken vergroot die voorheen minder zichtbaar waren. Het belang van fysieke ontmoeting en verbinding. Het belang van laagdrempelig contact. Het belang van beweging en een gezonde en veilige omgeving. Corona is op z’n zachtst gezegd een ‘life event’. Het heeft een grote impact op ieders leven. Tegelijkertijd is het zo dat de ervaringen gedurende deze periode heel verschillend zijn. Gelukkig is er in de zomervakantie een mooi vrijetijdsaanbod voor jongeren.
 
Voor een aantal jongeren is het afgelopen jaar heel prettig geweest. Terwijl het met jongeren waar het al niet zo goed mee ging, nog slechter is gegaan. Bestuurders van kinderopvang, onderwijs, samenwerkingsverbanden en wethouders zetten daarom in een gezamenlijk ‘veerkrachtpact’ in op preventie voor alle jongeren van 0-23 jaar, en een goed werkend systeem van onderwijs, vrije tijd, preventie en jeugdhulp voor jongeren die meer ondersteuning en hulp nodig hebben. Zo werken we samen aan de veerkracht van onze jeugdigen.
 
Na de zomer beginnen we weer vol energie en starten we onder andere met de uitvoering van het veerkrachtpact. Hopelijk is er na de vakantie ook meer live contact.
 
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder 
Terugblik bestuurlijke bijeenkomst ‘Van kwetsbare naar veerkrachtige jeugdigen’ op 19 mei

Op 19 mei vond een bijeenkomst plaats met bestuurders van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, kinderopvang en wethouders van gemeenten. Hierin is besproken hoe vanuit een gezamenlijke visie de veerkracht van onze jeugdigen duurzaam versterkt kan worden. Lees verder ...
Activiteiten voor jongeren in de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is een mooi aanbod van activiteiten (sport, cultuur, kunst etc.) georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht. 
Aanmelding voor trainingen en thema-cafés in september nog mogelijk!

U kunt zich nog aanmelden voor de training Sociaal emotioneel leren, start op 16 september, het thema-café De aanpak van autisme op 23 september en de training Positieve groepsaanpak op 27 september. Voor informatie en aanmelding, klik hier.
Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag kijken we terug op hoe het samenwerkingsverband de beweging naar inclusiever onderwijs heeft ingezet. Door onze gezamenlijke activiteiten is een belangrijke bijdrage aan sterke kinderen, stevige toekomst geleverd. Klik hier voor het jaarverslag.
Trimesterrapportage 1 - 2021

Deze trimesterrapportage rapporteert over de uitvoering van het ondersteuningsplan 2019 - 2022 en het activiteitenplan 2021 in het eerste trimester: de periode januari tot en met april 2021. Klik hier voor de trimesterrapportage. 
Update project hoogbegaafdheid

Het project hoogbegaafdheid is gestart om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te versterken. Aan het einde van dit schooljaar is het tijd om de balans op te maken met betrekking tot alle ontwikkelingen binnen dit project. Lees verder ...
Samenvatting uitkomsten Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd

Onlangs is de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituur (NjI) uitgezet onder onderwijs- en zorgprofessionals in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor de samenvatting van de uitkosmten van deze monitor.
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100