Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2018 nr. 24
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kindercatechese 17 juni
 
Hemels tuinieren
 
Uitnodiging Picknick
 
Verrassende slotzondag
 
Groenekerkenroute
 
Fiets puzzel tocht
 
Beter een goede buur
 
Oude houten stoelen gezocht!
 
Ontspanningsvereniging
 
Vanuit de kerkenraad
 
Wie stuurt de dominee?
 
AVG
 
Ghana Gangers:
niet met lege handen
 
Nieuwsbrief mail problemen
 
 
Zondag 17 juni
 
Aanvang: 10:00 uur viering Heilig Avondmaal
 
Thema:
'Hemels tuinieren'
 
 
Voorganger:
 ds. Maarten Hameete
 
Sterretjes
 
Hoe blijft de mantelzorger op de been?
 
We zijn opzoek naar huishoudelijke apparaten
 
Grens tussen abstracte en herkenbare
 
Samen met de Emmaus / de Waaier op de fiets
 
 
AGENDA
 

Vrijdag 15 juni
Catechese en Slotavond Stercafé!

Zondag 17 juni
ds. Maarten Hameete 
 
Maandag 18 juni  Wijkkerkenraad 
 
Dinsdag 19 juni  Stiltecentrum open
 
Donderdag 21 juni  Stiltecentrum open 
 
Zondag 24 juni 
ds. Parmentier en tienerdienst
 
SAVE THE DATE
Zondag 8 juli
 
 

Zondag 17 juni

Job 10
 
Eigen schuld? 
Zeven dagen zitten de vrienden van Job zwijgend bij hem. Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt over wat er met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder reden kan gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd gedaan? 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Adem"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Kindercatechese 17 juni
  
Hoe woon jij? Wat vind jij een fijne plek om te wonen?
Thuis is meer dan een huis’.
We gaan hierover knutselen en vertellen, spelen en nog meer!
De Kindercatechese is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee, als je dat wilt.
 
Jullie zijn van harte welkom op zondag 17 juni in de Bethlehemkerk.
 
Hemels tuinieren
Het thema van de dienst van zondag 17 juni is: hemels tuinieren.
 
Onze predikant ds Maarten Hameete zal ingaan op de manier waarop het Koninkrijk van God groeit.
 
In deze dienst wordt ook de viering van de Maaltijd van de Heer gehouden. Iedereen is daarvoor uitgenodigd.
 
  
 
 
Uitnodiging Picknick
Zondag 8 juli bent u uitgenodigd voor een picknick na afloop van de dienst.
  
We vieren zondag 8 juli slotzondag, na afloop van de dienst gaan we buiten koffie/thee drinken en hebben we een gezamenlijke picknick lunch.
 
Iedereen brengt de eigen lunch mee van huis.
 
Er zullen een paar picknick tafels/banken staan, maar vast niet genoeg. Daarom is het fijn wanneer u een tuinstoel, groot kussen, parasol of een lekker groot kleed meeneemt voor op het gras naast de kerk. Uiteraard wordt er  voor frisdrank, koffie en thee gezorgd. Een inteken- lijst ligt op de leestafel.
 
Verrassende slotzondag
Op zondag 8 juli wordt het kerkelijk seizoen afgerond op de slotzondag.
De dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
 
Er zijn een paar ‘overvliegers” van de kinder- naar de tienerdienst.
 
Verder in deze dienst een terugblik op de vele activiteiten die in 2017/2018 zijn georganiseerd.
O.a. zullen de resultaten van de vele geloofs-gesprekken die in het afgelopen jaar zijn gevoerd, worden gepresenteerd.
 
 
 
Groenekerkenroute 23 juni
  
Geniet van de natuur en neem een kijkje in de keuken van diverse Groene Kerken.
 
GroeneKerkenactie organiseert de ‘GroeneKerkenroute’: vijf regionale fietsroutes langs diverse Groene Kerken op zaterdag 23 juni. Samen fietsen we de zomer in! 
 
 
Fiets puzzel tocht
Op een hopelijk zonnige zomerdag gaan we met jong en oud fietsen met de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk op zondag 15 juli 2018.
We hebben een mooie route in de natuur van ongeveer 25 kilometer met onderweg een aantal stoppunten waar leuke opgeven te doen zijn. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte van De Waaier nog een gezellig samenzijn met iets te drinken en te eten.
 
 
Beter een goede buur, dan ...
 
Beter een goede buur dan een verre vriend. Vriendschap kent geen grenzen. Vriendschap overbrugt afstand en tijd. Zeker, alleen onderschat de waarde van een goede buur niet. Een verre vriend neemt het pakketje, dat voor mij is bestemd, niet aan. Ik kan hem niet vragen op mijn huisdier te passen als ik een paar dagen weg ben. Met mijn buren leef ik dagelijks.
 
 
Oude houten stoelen gezocht
Heeft u nog houten stoelen op zolder of in de schuur  die in de weg staan?
 
Wij willen ze graag.
 
We gaan  ze samen met de jongeren opknappen voor in de jeugdruimte in onze kerk.
 
Bel of spreek ons even aan.
 
Groetjes Christa en Annette
06 35387758
 
 
Zomer: ontspanningsvereniging
 
De ontspanningsmiddag voor senioren (elke dinsdagmiddag van 14.30-16.30 in de
Bethlehemkerk) houdt vanaf deze week een zomerstop.
 
De eerstvolgende ontspanningsmiddag is op dinsdag 28 augustus.
 
We wensen iedereen een fijne zomer toe, graag tot de laatste dinsdag van augustus.
 
Alice Schrijver
 
Vanuit de kerkenraad mei
Jaarthema seizoen 2018/2019 wordt: ‘een goed gesprek’: de kerkenraad is blij en enthousiast over de plannen in relatie met dit thema van Jetty en Maarten voor het komende seizoen.
 
Op zondag 30 september a.s. zal er een bovenwijkse dienst plaatsvinden in de Morgenster, met de kerken uit de andere wijken om de vreugdevolle intrededienst van de jongerenwerker Renate Japenga mee te maken. 
 
Op zaterdag 13 oktober a.s. gaat de wijkkerkenraad zich bezinnen over de aanbevelingen vanuit het rapport van Jack de Koster.
 
  
 
Wie stuurt de dominee bij?
  
Mijn eerste associatie is: het gaat om vertrouwen. Je spreekt met elkaar over de taken die aan de predikant en/of de kerkelijk werker zijn toevertrouwd.
Dat vraagt om een open en veilige setting en de bereidheid om voor elkaar goede gespreksgenoten te zijn. Lees meer ...
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op vrijdag 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De veranderde regelgeving van de wet is reden hier in de Bethlehemkerk aandacht aan te besteden.
  
 
Ghana Gangers: niet met lege handen
 
 
 
 
 
 
In de zomer van 2016 is een groep jongeren van de Bethlehemkerk naar Ghana Pokukrom geweest. We hebben er gebouwd aan een school. Deze zomer gaat een nieuwe groep van 23 jongeren uit Molenaarsgraaf naar hetzelfde project.
 
Op donderdagavond 21 juni geven Floor Streutker en Aron Rem samen met Piet Meindertsma voorlichting aan de nieuwe groep uit Molenaarsgraaf.
 
Ze komen er niet met lege handen: naast de ervaring om te delen nemen ze nemen ook nog een cheque van 505 euro mee naar Molenaarsgraaf. Het nieuwe boek van Menno Veldstra heeft afgelopen jaar ruim 1.000 euro opgebracht.  De helft van de opbrengst van de verkoop gaat daarvan naar het project in de Morgenster en de andere helft naar project van de Bethlehemkerk in Ghana.
 
Nieuwsbrief mail problemen
De afgelopen periode is de nieuwsbrief niet altijd bij iedereen bezorgd.
Helaas hebben we de oorzaak nog steeds niet gevonden. Probleem lijkt vooral te zitten in e-mail adressen van de KPN: @planet.nl of @knpmail.nl, @telfort.nl of @xs4all.nl. Mogelijk dat een centraal spam filter in de wegzit.
Van groot aantal abonnees kregen we de afgelopen week gelukkig het signaal dat de nieuwsbrief weer gewoon bezorgd is. We hopen dat de problemen weer spontaan opgelost zijn.
Excusses voor het ongemak.
PS Nieuwsbrief is ook altijd terug te lezen op de Bethlehemkerk webiste.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl