NSE Bijblijver
mei 2014 (2)
 
Uitleveren NSE-bestanden
Op vrijdag 16 mei a.s. ontvangen de contactpersonen NSE (onder embargo) de definitieve NSE-benchmarkbestanden. In verband met de jaarlijkse update van Studie in Cijfers (waarin diverse studentenoordelen zijn opgenomen) ontvangen de contactpersonen SiC op 16  mei eveneens een bestand (ook onder embargo) met alle data voor SiC waaronder dus studentenoordelen.

Indien u wilt weten welke collega de contactpersoon SiC is, neem dan contact met ons op.

Persuitnodiging voor conferentie
Studiekeuze123 vindt het belangrijk dat een grootschalig onderzoek als de NSE onder de aandacht wordt gebracht.

Daarom wordt deze persuitnodiging op 15 mei verstuurd met als doel de pers uit te nodigen voor de Studiekeuzeconferentie van 22 mei en om ze te attenderen op het feit dat NSE resultaten eraan komen.

Nieuw is dat in september 2014 Studiekeuze123 een trendanalyse zal presenteren waarin algemene ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar worden weergegeven. De analyses die Studiekeuze123 hierin opneemt zijn alleen op landelijk niveau.

Dankmail
Op 22 mei wordt met het openbaar worden van de resultaten een dankmail verstuurd aan de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE.

In deze mail worden studenten nogmaals bedankt voor deelname en wordt uitgelegd waarom hun deelname zo belangrijk is. Verder wordt toegelicht dat de prijzen zijn getrokken en de prijswinnaars inmiddels zijn benaderd.

Bekijk hier de Nederlandse tekst van de dankmail
.
De tekst wordt ook vertaald in Engels en Duits.

Verzending factsheets
Op woensdag 21 mei gaan de factsheets NSE 2014 op de post, zodat alle CvB's dan wel directies van de deelnemende instellingen deze op 22 mei ontvangen.

Lees hier de begeleidende brief die wordt meegestuurd aan het CvB of de directie.

De factsheets worden voor de contactpersonen NSE klaargezet in de downloadomgeving waar ook de SPSS bestanden worden klaargezet. U krijgt een mail van GfK zodra de factsheets voor u klaar staan.

Standaard syntaxen
Maandag 12 mei 2014 is een werkgroep Syntaxen bij elkaar geweest om na te denken over een aantal standaard syntaxen die kunnen helpen bij het uitdraaien van resultaten uit SPSS. Deze wens was geuit in de workshop SPSS for dummies tijdens de tussenbijeenkomst op 20 maart jl.

De besproken syntaxen worden op dit moment ontwikkeld en zullen binnenkort geplaatst worden op Studiekeuzeinformatie.nl.

Conferentie ‘De keus van tegenwoordig’ op 22 mei: aandacht voor de NSE 2014: laatste plaatsen nog vrij!
Nog één keer willen we u herinneren aan de Studiekeuzeconferentie die op 22 mei plaatsvindt in Bunnik. U kunt alle informatie over de conferentie vinden op www.studiekeuzeconferentie.nl.

Korting
NSE Contactpersonen krijgen een korting van € 45,- op de entreeprijs van de conferentie. U betaalt dus geen € 125,- maar slechts € 80,-.

Om gebruik te maken van deze korting, kiest u in de inschrijfportal bij 'Prijsinformatie' voor de optie 'Contactpersoon NSE'. Indien u niet zelf naar de conferentie kunt komen, mag u één collega aandragen. Neem hiervoor aub eerst contact met ons op via info@nse.nl.Evaluatiebijeenkomst op 26 juni
Op donderdag 26 juni van 15.00 tot 17.00 uur wordt een Klankbordgroep Evaluatie NSE 2014 georganiseerd. Tijdens deze klankbordgroep zullen we terugkijken hoe de NSE 2014 is verlopen en worden opmerkingen/verbeteringen voor de NSE 2015 meegenomen. Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Meld u dan aan door een email te sturen aan info@nse.nl.

Planning NSE 2014
De planning van de NSE is nu als volgt:
  • 13 mei: Uiterlijke terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand NSE 2014 door de instellingen aan GfK
  • 16 mei: oplevering van alle definitieve bestanden (onder embargo)
  • 22 mei: Alle bestanden worden openbaar
  • 22 mei: Studiekeuzeconferentie
  • 22 mei: Toesturen Factsheets CvB/directie (voorbeeld Factsheet)
  • 26 mei: Opleveren sleutelbestand
  • 3 juni: opleveren open antwoorden van 'last question'
  • 26 juni: Evaluatiebijeenkomst
Een gedetailleerde planning staat op www.studiekeuzeinformatie.nl/planning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.