NSE Bijblijver
mei 2014
 
Prijswinnaars NSE 2014 bekend
Onder de deelnemers aan de NSE 2014 zijn diverse prijzen verloot: 5 iPhones 5, 5 iPads Air en 265 Bol.com-bonnen. GfK heeft de prijswinnaars geselecteerd. Zij hebben inmiddels een bericht ontvangen en hun prijs toegestuurd gekregen.

In dit overzicht kunt u zien hoeveel prijzen er binnen uw instelling zijn gevallen. Staat uw instelling er niet bij, dan zijn er geen prijzen gevallen.

Werkgroep Syntaxen
Tijdens de tussenbijeenkomst gehouden op 26 maart jl. is een workshop SPSS voor dummies gegeven. Volgend op deze workshop is de vraag ontstaan om een aantal standaard syntaxen klaar te zetten.

Maandag 12 mei komt een aantal instellingen van 09.30 tot 11.30 uur bij elkaar om de syntaxen te definiëren. Deze worden daarna met alle contactpersonen gedeeld en geplaatst op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse.

Wilt u ook nog graag bij deze werkgroep aanwezig zijn? Neem dan contact op met Daphne Rijk via info@nse.nl of via 030-234 66 87.

Conferentie ‘De keus van tegenwoordig’ op 22 mei: aandacht voor de NSE 2014
Op 22 mei a.s. vindt de Studiekeuzeconferentie plaats. Het programma van de conferentie biedt een aantal sessies die specifiek ingaan op de NSE en het inzetten van de resultaten voor kwaliteitszorg. De slotbijeenkomst NSE (die op dezelfde dag gepland stond) is daarmee komen te vervallen.

De conferentie is daarom hét moment om informatie uit te wisselen over de NSE en te leren van elkaars ervaringen.

Een greep van de interessante sessies voor Contactpersonen NSE zijn:

Van cijfers naar actie: de focus op kwaliteitsaspecten die voor de student het meest belangrijk zijn.
Hoe kun je de resultaten van de Nationale Studenten Enquête omzetten in daden. Mervin van Veen (GfK) geeft praktische handvatten.

Student Analytics en aansluiting VO-HO – een verkenning van de mogelijkheden.
Wat zijn de mogelijkheden van Student Analytics in de aansluiting tussen VO en HO.

Informatie of desinformatie: avonturen van de redactie van de Keuzegids met waarheidsvinding.
Informatie wordt vroeg of laat gezeefd of gekleurd door belangen. Frank Steenkamp (C.H.O.I., Keuzegids) zoomt in op de ‘zwarte’ kanten van de beschikbare informatie.
 
Wie wil kiezen, moet kunnen vergelijken.

Arthur van Leeuwen (Elsevier, Beste Studies) gaat in op vraagstukken als hoe ver kun je gaan met het ‘versimpelen’ van de werkelijkheid en wanneer maak je een ranglijst?

Korting
NSE Contactpersonen krijgen een korting van € 45,- op de entreeprijs van de conferentie. U betaalt dus geen € 125,- maar slechts € 80,-.

Om gebruik te maken van deze korting, kiest u in de inschrijfportal bij 'Prijsinformatie' voor de optie 'Contactpersoon NSE'. Indien u niet zelf naar de conferentie kunt komen, mag u één collega aandragen. Neem hiervoor aub eerst contact met ons op via info@nse.nl.Meer informatie: www.studiekeuzeconferentie.nl

Evaluatiebijeenkomst op 26 juni
Op donderdag 26 juni van 15.00 tot 17.00 uur wordt een Klankbordgroep Evaluatie NSE 2014 georganiseerd. Tijdens deze klankbordgroep zullen we terugkijken hoe de NSE 2014 is verlopen en worden opmerkingen/verbeteringen voor de NSE 2015 meegenomen. Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Meld u dan aan door een email te sturen aan info@nse.nl.

Enquête evaluatie NSE 2014
Naast de klankbordgroep die georganiseerd wordt om de NSE 2014 te evalueren, willen we alle contactpersonen NSE ook vragen om deel te nemen aan de jaarlijkse enquête die we rondsturen over het verloop van NSE 2014. Deze enquête zal begin juni verstuurd worden. Vriendelijk verzoek om deze in te vullen.

Planning NSE 2014
De planning van de NSE is nu als volgt:
  • 9 mei: Oplevering van het voorlopig instellingsbestand (onder embargo)
  • 13 mei: Uiterlijke terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand NSE 2014 door de instellingen aan GfK
  • 16 mei: oplevering van alle definitieve bestanden (onder embargo)
  • 22 mei: Alle bestanden worden openbaar
  • 22 mei: Studiekeuzeconferentie
  • 22 mei: Toesturen Factsheets CvB/directie (voorbeeld Factsheet)
  • 26 mei: Opleveren sleutelbestand
  • 3 juni: Opleveren open antwoorden op de 'last question'
Een gedetailleerde planning staat op www.studiekeuzeinformatie.nl/planning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.