Nieuwsbrief Studiekeuze123
oktober 2013
 
Studiekeuzevoorlichtingsmateriaal '13-'14
Het voorlichtingsmateriaal van Studiekeuze123 bestaat dit jaar uit een folder en een poster voor zowel HBO als WO (de zogenaamde bolletjesschema’s). Deze materialen zijn in augustus/september naar alle scholen voor voortgezet onderwijs verstuurd. Deze materialen vormen het resultaat van een samenwerking tussen de VSNU, Vereniging Hogescholen en Studiekeuze123.
 
Printing on demand
De bolletjesschema’s HBO en WO zijn vanaf dit jaar ook online beschikbaar. Deze online versies worden zeer regelmatig geüpdatet en bevatten, naast de reguliere gegevens, ook de vereiste profielen van het voortgezet onderwijs. De overzichten zijn eenvoudig te downloaden en te printen. Ook de folder is online te vinden op www.studiekeuzeinformatie.nl. Tot onze spijt ontbreekt de PABO opleiding van de Marnix Academie in Utrecht op de gedrukte poster HBO. In het online overzicht en op www.studiekeuze123.nl is de opleiding uiteraard wel te vinden.
 
Open dagen overzicht
Op www.studiekeuze123.nl/open_dagen kunt u zeer eenvoudig een overzicht van open dagen printen. Gebruik eventueel de filters om een selectie te maken en print de open dagen in een helder overzicht.
Hans Schutte (links) en Thom de Graaf
27 hogescholen gebruiken Studie in Cijfers
Aankomend studenten die een studie gaan kiezen, kunnen vanaf 11 september 886 hbo-opleidingen van 27 hogescholen vergelijken aan de hand van Studie in Cijfers.
 
Al deze opleidingen tonen vanaf nu dezelfde feitelijke gegevens waardoor het beter vergelijken is. “Een mijlpaal in de samenwerking rondom studievoorlichting”, aldus Hans Schutte, directeur-generaal van het Ministerie van OCW. Samen met Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, lanceerde hij Studie in Cijfers bij Hogeschool Windesheim. Lees het bericht van Vereniging Hogescholen.
#studiebijsluiter
Wet Kwaliteit in Verscheidenheid
De wet Kwaliteit in Verscheidenheid bevat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer studenten op de juiste plek terecht komen. Voor studiekiezers is het met name van belang om rekening te houden met de vervroegde aanmelddatum en de studiekeuzecheck.
 
Studiekeuze123 inventariseert de mogelijkheden om de studiekiezer via www.studiekeuze123.nl zo optimaal mogelijk te informeren over de implicaties van de wet. Hiervoor is in ieder geval al informatie geplaatst op Studiekeuze123.nl en op Studiekeuzeinformatie.nl over de wet. Mocht u meer informatie willen of suggesties hebben dan vernemen wij dat graag! U kunt contact opnemen via info@studiekeuze123.nl.

Nationale Studenten Enquête 2014
De voorbereidingen voor de Nationale Studenten Enquête 2014 zijn weer van start gegaan. Tijdens de Startbijeenkomst op 2 oktober jl. zijn de contactpersonen NSE geïnformeerd over de planning en de aanpak van NSE 2014. Daarnaast is in het inhoudelijke programma ingegaan op het gebruik van Dashboards om NSE resultaten te tonen en is gesproken over de kwaliteit van de NSE data. Het verslag en de presentaties vindt u op www.studiekeuzeinformatie.nl/verslagen.
 
Alle informatie over de Nationale Studenten Enquête vindt u op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse, specifieke informatie over NSE 2014 vindt u op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse2014. Volg de NSE ook op twitter via #NSE2014 .
Interessetesten op Studiekeuze123.nl
Op Studiekeuze123.nl kunnen studiekiezers naast de interessetest van NOA, nu ook de StudiekeuzeTool van StudieID gebruiken als hulpmiddel bij het maken van hun keuze. De interessetest en de keuzetool kunt u vinden op www.studiekeuze123.nl/interessetest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
Alvast vastleggen in de agenda:
22 mei 2014:  Lustrumconferentie Studiekeuze123
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.