Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Augustus 2020 nr. 43
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Terug naar de kerk
 
Late Summer Fair
Geannuleerd!
 
Op de bank bij
Erik en Els
 
IJsproevement: IJsbreker voor tieners
 
Samen online koffiedrinken
 
Ontmoeting in het bos
 
TOP2000 terug in de Bethlehemkerk
 
Bethlehemkerk investeert in toekomst
 
 
 
 
 
Zondag 23 augustus
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
‘Sorry seems to be
the hardest word'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Sterretjes
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 21 augustus
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 22 augustus
-
 
Zondag 23 augustus
 
 
Deadline kopij RdB!
 
Maandag 24 augustus
-
 
Dinsdag 25 augustus
--
 
Woensdag 26 augustus
--
 
Donderdag 27 augustus
 
Startzaterdag commissie
 
Vrijdag 28 augustus
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 29 augustus
-
 
Zondag 30 augustus
 
Samen online koffiedrinken
 
 
 
Save the dates
 
zaterdag 12 september met fietspuzzeltocht & gezellige BBQ
zondag 13 september viering o.l.v. 20+groep
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 23 augustus

Matteus 18:21-35
 
Vergeving
 
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. ....
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
Vanaf deze week is de Nieuwsbrief tijdelijk korter i.v.m. zomerperiode.

Terug naar de kerk

Ik houd van uw huis, machtige Heer!
Ik verlang naar uw tempel, levende God.
Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.
                Psalm 84 : 2,3 (BGT)
 
Namens de kerkenraad is de commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk in de afgelopen weken druk geweest met het opstellen van een Gebruiksplan voor de Bethlehemkerk wat ons gaat helpen om u als kerkgangers weer fysiek in ons kerkgebouw bij diensten en activiteiten te kunnen ontvangen.
 
In dit plan staat zorgvuldig beschreven hoe we op een veilige manier weer samen kunnen komen in het kerkgebouw om hier God en elkaar te ontmoeten. We hebben richtlijnen opgesteld over het naar binnen en naar buiten gaan, de kerkzaal is anders ingericht en we hebben een paar huisregels opgesteld.
 
Naar de kerk gaan zal echt anders zijn dan dat het voorheen was. Maar, we hopen dat u zich welkom en uitgenodigd voelt en dat we met elkaar onze weg weten te vinden in deze nieuwe vorm van samen vieren.
 
 
 
Late Summer Fair: GEANNULEERD
 
Helaas heeft de bazaar commissie deze week n.a.v. de persconferentie van de regering moeten besluiten om de geplande Late Summer Fair van zaterdag 5 september te annuleren.
 
Als commissie betreuren we dat besluit zeer, wij dachten dat alleen het weer nog roet in het eten zou kunnen gooien. Helaas is dat anders. Wij hadden/hebben er heel veel zin in om het event te organiseren en denken dat het voorziet in de vraag/behoefte vanuit onze gemeente. Wij denken dat het helaas niet langer verantwoord is te organiseren, gelet op de recente ontwikkelingen zoals in de persconferentie aangehaald.
 
NB Voor iedereen die artikelen verzameld heeft voor de bazaar en deze niet langer thuis kan bewaren, hebben we opslagruimte buiten de kerk beschikbaar. Daarvoor kan contact opgenomen worden met bazaar@bethlehemkerk.nl
 

Op de bank bij Erik en Els

Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2016 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt.
 
Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank.
 
Afgelopen week waren we te gast bij Erik en Els:
 
De eerste kerkbank die werd geleverd, was eentje met drie poten. Deze was echt te groot voor de tuin. Met de tweede levering kwam de huidige bank. Els en Erik hebben gekozen voor de traditonele uitvoering van de Bethlehemkerkbank. De bank gaat iedere winter de schuur in. Eén jaar hebben ze overgeslagen, maar daar hebben ze spijt van, want er kwam vocht in het hout. Nu ieder jaar naar binnen en in het voorjaar gaat de bank de tuin weer in. Om het andere jaar krijgt de bank een verse laag bootlak. Hij houdt zich prima, eigenlijk boven verwachting van Els en Erik.
 
 
 

IJsproevement: IJsbreker voor tieners

In navolging van het ijsproevement voor volwassenen afgelopen zomer op zondag 26 juli, gaan we op zondag 30 augustus voor eens en altijd beslissen waar het lekkerste ijs in het Gooi te koop is. We beginnen om 14 uur onderaan de toren van de Vitus bij Kings en daarna fietsen we door naar Blaricum en via een omweg terug naar Hilversum om daar ook het ijs te testen. Rond half 6 zijn we weer terug.
 
Alle PGH-jongeren zijn uitgenodigd. Bij het begin van het nieuwe seizoen is het de kerk die trakteert.
 
 

Samen online koffiedrinken

Zondag 23 augustus drinken we weer samen online koffie, deze keer voor het eerst weer alleen samen als Bethlehemkerk gemeente.
 
Het thema van komende zondag is: 'Sorry seems to be the hardest word'
 
Ds Aster Abrahamsen schrijft hierover:
Het ging in deze dienst over vergeving. Psalm 103 kwam verschillende keren terug, op verschillende manieren.
Daarin staat o.a. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
Hoe kijkt u aan tegen zonde en schuldbesef en vergeving? Zijn dat onderwerpen die een rol spelen in uw geloofsleven?
 
Zonde, schuldbesef, medelijden en vergeving, maar ook genade, lijken onderwerpen te zijn die typerend zijn voor de kerk, die horen bij het christelijk geloof. Wat kunnen wij als kerk de wereld vertellen en leren over vergeving, over jezelf en anderen vergeven?
Tot slot: 7 x 70 maal vergeven … wat betekent dat, volgens u? Kunnen wij dit wel?

Ontmoeting in het bos

Op zondag 16 augustus verzamelden rond etenstijd een 12 tal jonge gemeenteleden zich op de stoep van de Admiraal de Ruyterlaan. Daar troffen zij een pizzakoerier, die hen voorzag van heerlijk eten en ds. Aster die alle pizza’s en drinken in haar bakfiets laadde.
 
In een optocht, waarin netjes 1,5 m afstand werd gehouden, liepen ze over de hei en door het bos naar Openluchttheater, waar ze genoten van eten en drinken, kennismaakten met een twee nieuwe gasten en weer even konden bijkletsen.
 
 

TOP2000 terug in de Bethlehemkerk

Wie helpt mee een mooie Top 2000-vierihttps://bethlehemkerk.nl/index.php/actueel/6275-open-kerk-impressie-donderdag-16-juling te organiseren? Een jaarlijkse Top 2000-viering wordt door iedereen als positief gezien.
 
In de AK van 22 juni is afgesproken dat ds. Aster Abrahamsen, Rianne ten Voorde en Paul-Dirk van Buuren gezamenlijk het eigenaarschap hebben voor de Top 2000-viering in 2020.
 
We staan nog helemaal aan het begin van de organisatie en hebben er heel veel zin in. We zien een groot muzikaal feest voor ons, waar veel plezier en inspiratie van uit mag gaan. De viering zal plaatsvinden op vrijdagavond 18 december in de Bethlehemkerk (gezien de verwachtingen rondom corona waarschijnlijk ook via live-stream te volgen). Niet op zondag dus. Dat is anders dan vorige jaren. Zondag 27 december valt direct na de kerstdagen en is geen geschikte datum aldus velen. Een viering als deze op de vrijdagavond biedt ook andere mogelijkheden dan een viering op zondagochtend, wat we graag willen verkennen en benutten.
 
 
 
Bethlehemkerk investeert in toekomst
Al enige jaren maakten we in de Bethlehemkerk gebruik van een analoge camera, die prima voldeed aan de wensen. Gedurende het corona tijdperk bleek steeds meer dat er beperkingen waren t.a.v. de camera.
 
De Kerkenraad heeft, na studie van de technici in de Bethlehemkerk, besloten te investeren in een nieuwe digitale camera met meer mogelijkheden, die wendbaarder is, beter beeld geeft en weer is aangesloten op de bestaande apparatuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl