communio sanctorum

 
Geachte/Dear abonnee,
 
 
Leeg
 
Dat is nu precies het grote gebrek in de huidige samenleving: mensen die zich bij de kersttoespraak van koning Willem-Alexander verbazen over ‘een leeg schilderij’ boven de bank. Via Twitter werd massaal commentaar geleverd. U zou eens moeten nagaan wie een dergelijke tweet verstuurt...
Het gaat nota bene om een fantastisch kunstwerk van Ad Dekkers. In 2015 opende prinses Beatrix voor de derde maal het Symposion Gorinchem en mocht ik haar persoonlijk ontmoeten. Dat was een grote eer. Er hing om precies te zijn vijf meter ‘leeg werk’ aan de muur. Ook maakte ik een ‘stilte/ruimte’ aan de Langendijk. Lees meer over deze stilteruimte...
 
Empty
 
Now that is exactly a serious shortcoming in todays society: people being amazed about 'an empty painting' while listening to king Willem-Alexander’s Christmas speech. There were numerous commentaries on Twitter. You should check who exactly sent such tweets...
 
For crying out loud, it is about a fantastic artwork of Ad Dekkers. In 2015 princess Beatrix opened Symposion Gorinchem for the third time. I had the honor of meeting her personally. That was a great honor. There was, to be precise, a five-meter ‘empty work’ on the wall. I also made a silence/room at Langendijk. Read more about this silence room….
 
 
Informal meeting with princess Beatrix - Symposion Gorinchem 2015
 
Waar het om draait
 
een cirkel is rond
de aarde is rond
 
een verticaal haaks op de cirkel
 
In dit filmpje vertel ik iets meer over het ‘boekje’ dat u aantreft bij het kunstwerk.
 
Where it turns around
 
A circle is round
The earth is round
 
A vertical line perpendicular to the circle
 
In this clip I will tell you more about the booklet that you will find with the artwork.

 
 
Artikel in Algemeen Dagblad
 
"Ik heb daar honderden malen het woord 'verwarring' opgeschreven onder elkaar en door elkaar heen. Ik draaide het papier zo nu en dan een stukje en schreef dwars door de andere zinnen heen. Uiteindelijk werden al die woorden door elkaar heen een rafelig gebreid vierkant, een samenvatting van één jaar ongeluk.''
Bovenstaande komt uit het AD van 4 december 2017. U vindt het artikel als bijlage bij deze nieuwsbrief.
 
Ik wens u een goede jaarwisseling!
 
Newspaper article in AD
 
"I wrote the word ‘confusion’ hundreds of times in all directions.
Now and then I turned the paper and kept on writing. Eventually all those mixed words formed a jaggedly knitted square, a summary of an accident that lasted a year."
 
This was published in AD, 4 December 2017. You will find the article attached to this newsletter
 
I wish you a Happy New Year!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
With kind regards,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum