Voorwoord
2020 staat voor altijd in ons geheugen als een bijzonder jaar. Het jaar waarin het onderwijs zich van haar beste kant heeft laten zien en het de scholen gelukt is om zeer flexibel in te spelen op een nieuwe realiteit. We zijn trots op de onderwijs- en ondersteuningsteams van onze scholen en houden de leerlingen over wie we ons zorgen maken, samen goed in de gaten.
 
Met elkaar leveren we maatwerk voor iedere jongere, rekening houdend met zijn of haar plek in de klas en de situatie thuis. In deze nieuwsbrief gaat de aandacht o.a. uit naar maatwerk door het Expertise Centrum Arbeid (ECA) en het project route nieuwkomers. Het ECA ondersteunt al 5 jaar leerlingen in kwetsbare posities als zij vanuit hun school uitstromen. Dit lustrum is in november op gepaste afstand gevierd. Ook is in het project route nieuwkomers gewerkt aan doorlopende 'routes' (leerlijnen) in taalklassen naar vervolgonderwijs (of arbeid) voor leerlingen met een nieuwkomersachtergrond. Wat we echt willen, is aansluiten bij de jongere: doen waar hij/zij goed in is, zijn of haar talenten benutten. Daar wordt iedereen beter van.
 
Mijn wens voor 2021 is dat we elkaar vooral live kunnen ontmoeten om te doen wat nodig is om onze gezamenlijke opdracht sterke kinderen, stevige toekomst voort te zetten.
Ik wens u een mooie decembermaand toe en een gezond 2021.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
Viering 5-jarig bestaan Expertise Centrum Arbeid!

In 2015 is het Expertise Centrum Arbeid (ECA) vanuit de scholen gestart om ondersteuning aan leerlingen in kwetsbare posities in de regio Noord-Kennemerland te bieden als zij vanuit hun school uitstromen. Lees verder ... 
Route nieuwkomers
Dit jaar is in het project route nieuwkomers gewerkt aan doorlopende 'routes' (leerlijnen) voor nieuwkomende leerlingen in taalklassen naar vervolgonderwijs (of arbeid). Voor informatie en downloads klik hier
Subsidie voor schoolontwikkeling beschikbaar - aanvragen mogelijk tot en met 15 januari

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. Zeker nu in coronatijd. OCW stelt daarom met de subsidieregeling Schoolkracht 5 miljoen euro beschikbaar voor schoolontwikkeling in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Lees verder ...
 
Nog plaatsen beschikbaar voor online thema-café De aanpak bij autisme op 8 februari

In dit thema-café krijgt u uitleg over het verloop van informatieverwerking van jongeren met ASS. Voor meer informaie en aanmelding, klik hier.
Voor ons aanbod van trainingen en thema-cafés in 2021 klik hier. Trainers en opleiders hebben hun trainingen omgezet naar een passend online aanbod, zodat u inspiratie en kennis opdoet en uitwisselt met andere collega's. De trainingen zijn bestemd voor iedereen die actief is in ons samenwerkingsverband, zoals ondersteuningscoordinatoren, trajectbegeleiders, docenten en mentoren. 
Gastlessen op scholen door Jongerenteam De Hoofdzaak

Verhalen van de jongeren bieden hoop aan andere jongeren die het moeilijk hebben. Hiermee laten ze een voorbeeld van herstel zien. Eenzaamheid en schaamte verminderen, taboes kunnen bespreekbaar worden gemaakt. De verhalen zijn leerzaam voor jongeren op school, in de hulpverlening, maar ook voor ouders en professionals. Klik hier voor inzet van het Jongerenteam.
Update project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS

Op dit moment wordt, in opdracht van de 18 gemeenten Noord-Holland Noord en de vier samenwerkingsverbanden (Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Midden-Kennemerland en Noord- Kennemerland, door Horizon en Ronduit hard gewerkt om onderwijszorgtrajecten in te richten voor de periode van uitstroom. Klik hier voor de update van het project. 
Verrassend Passend: 10 voorbeelden van intensieve samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs

De nieuwe special Verrassend Passend van het Steunpunt Passend Onderwijs biedt inspirerende voorbeelden van intensieve samenwerking en integratie tussen regulier en speciaal onderwijs. Klik hier voor de special. 
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100