Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
De zomer komt er aan. Waar zullen er vlinders, libellen, hommels en andere grote insecten op de landgoederen rondvliegen? En zullen we tijdens de Nacht van de Vleermuis die mysterieuze nachtvliegers ontdekken? Voor wie graag wil tekenen en schilderen is er een weekend waarbij je je, onder leiding van een beeldend kunstenaar, kunt storten op het portretteren van de bomen van Oud Amelisweerd. Bomen die nog steeds bedreigd worden. 
Wat is er in het symposium op 18 mei eigenlijk gezegd over een van de alternatieven voor de verbreding van de A27 ter hoogte van Nieuw Amelisweerd? En heb je de gedenkwaardige zaterdag 24 september al in je agenda gezet?!
We wensen je een mooie zomer in en buiten de landgoederen.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
AnnA Adrichem
Liesbeth Paardekooper
 
Nieuws
 
Symposium De regio aan zet, 18 mei 2022
 
    
Op 18 mei organiseerden de Kerngroep Ring Utrecht en de Kracht van Utrecht het symposium 'De regio aan zet'. De verbredingsplannen van de A27 bij Amelisweerd zijn namelijk nog altijd niet van de baan. Het nieuwe kabinet heeft gesteld wel ‘in overleg met de regio te willen bekijken of een oplossing “binnen de bak” in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen’.
Er waren 18 mei ruim 70 aanwezigen, waaronder diverse raadsleden uit de betrokken gemeenten in de regio en enkele Statenleden.
 
 
 
Insectenexcursie zaterdagmiddag 25 juni
  
  
Behalve dat je op de landgoederen van het bos kunt genieten, zijn er ook enkele graslanden en uiteraard veel zonnige bosranden, én de Kromme Rijn. Op die plekken vliegt van alles bij mooi weer! Onder andere diverse soorten insecten zoals dagvlinders, bijen, en bij het water libellen.
Zaterdagmiddag 25 juni willen we samen met stadsecoloog Floris Brekelmans op zoek naar de grotere insecten in Amelisweerd. Vliegen er al bruin zandoogjes? En zo ja, waar? En waarom daar? Zien we ook bosrandvlinders, en vliegen er behalve weidebeekjuffers nog andere libellen langs de Kromme Rijn? Hoe heet die hommel met die roodbruine rug en dat witte kontje eigenlijk?! En welke sprinkhanen kunnen we vinden?
 
 
  
Teken voor Amelisweerd
  
  
In samenwerking met Landhuis Oud Amelisweerd vindt er een teken- en schilderweekend plaats in het bos van Amelisweerd op zaterdag 2 en zondag 3 juli onder de noemer Teken voor Amelisweerd. Een weekend met respect voor de bomen op de landgoederen. 
Je gaat zelf aan de gang, en als je wilt begeleidt Wim Schot, beeldend kunstenaar, je bij het tekenen of schilderen. Je niveau is niet belangrijk en je kunt op elk moment gedurende de dag aanschuiven.
Na afloop worden de tekeningen in Landhuis Oud Amelisweerd geëxposeerd. 
 
 
  
Vleermuislezing en excursie 's avonds op 27 en 28 augustus
 
 
Wil je een mooie kans aangrijpen om meer over vleermuizen te leren, dan kan dat in het weekend van 27 en 28 augustus. Beide avonden gaan we in de landgoederen op zoek naar deze wat mysterieuze zoogdieren. Dat doen we onder leiding van vleermuisdeskundige Marco Snijder die eerst een lezing van een half uur geeft. Daarna gaan we op pad en hopen we, aan de hand van een vleermuisdetector, de rondvliegende nachtbrakers te ontdekken.
 
Iedere vleermuissoort maakt een eigen typerend geluid. Hoe klinkt dat eigenlijk? En hoe ziet de ideale leefomgeving voor een vleermuis eruit? Kunnen ze daarvoor terecht op de landgoederen? Waar en waarin broeden ze eigenlijk? En waarom zien die nestkasten er zo anders uit dan de bekende vogelkasten? Op dit soort vragen zullen we deze avonden een antwoord krijgen, en uiteraard hopen we dat we diverse vleermuissoorten gaan zien danwel horen.
 
 
 
Utrechts coalitieakkoord: ook aandacht voor Amelisweerd
 
 
Op 1 juni presenteerden de onderhandelaars van GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en Student&Starter het coalitieakkoord dat de uitgangspunten bevat waarmee zij de komende jaren de gemeente Utrecht willen besturen:
Zo zeggen de partijen onder meer: “Wij zijn en blijven tegen de verbreding van de A27 en maken voortvarend werk van het alternatief voor de Ring Utrecht. We willen Amelisweerd sparen en het wiel met spaken en de gebiedsontwikkelingen A12-zone en Lunetten-Koningsweg goed inpassen. Het alternatief kan een mix van oplossingen bevatten waarbij we onder meer kijken naar een snelheidslimiet van 80 km/u, extra rijstroken binnen de bak, fiets- en OV-verbindingen, overstap-hubs voor de Ring en prijsbeleid gevarieerd naar tijd en plaats.” (p.38)
 
 
 
Save the date: zaterdag 24 september 
 
 
Een gedenkwaardige dag, want het is dan precies veertig jaar geleden dat een deel van het bos in Amelisweerd werd gekapt. De bomen moesten toen wijken voor de aanleg van de snelweg A27. We gaan deze dag sowieso 's middags een ledenbijeenkomst organiseren. Daarnaast willen we echter, wellicht samen met anderen, extra aandacht besteden aan het terugblikken of vooruitkijken. We zijn nog aan het denken over hoe en waar. Maar zet deze datum alvast in je agenda!
 
Zodra we meer informatie hebben, laten we het weten.
 
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos. 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op: 
IBAN NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.