APRIL 2018
In deze Bijblijver
 • Verslag en presentaties Conferentie NSE en AVG
 • Uiterlijk 10 april 17:00 uur reactie op voorlopig benchmarkbestand
 • Codeboek en Toelichting Vragenlijst geleverd
 • Embargo tot 24 mei 0:01 uur
 • Belangrijke aankomende data
 
 
Verslag en presentaties Conferentie NSE en AVG
Op dinsdag 27 maart 2018 vond de Conferentie NSE en AVG plaats. Tijdens deze conferentie ging Studiekeuze in gesprek met meer dan 60 aanwezige contactpersonen, juristen, informatiespecialisten en overige geïnteresseerden over de gevolgen die de AVG heeft voor het verwerken en leveren van de gegevens van en over studenten in het hbo en wo.
 
 
Uiterlijk 10 april 17:00 uur reactie op voorlopig benchmarkbestand
Afgelopen donderdag 5 april heeft GfK het voorlopige benchmarkbestand NSE 2018 opgeleverd. Het bestand is te vinden in de NSE portal van GfK. Daar staat ook een instructie voor het downloaden van de bestanden.
Aan instellingen het verzoek om dit bestand te controleren. GfK ontvangt graag uiterlijk vandaag, 10 april 17:00 uur een mail met daarin de wijzigingen of de mededeling dat het bestand gecontroleerd is en dat er geen wijzigingen zijn.
 
Codeboek en Toelichting Vragenlijst geleverd
Naast het voorlopig benchmarkbestand is ook het codeboek geleverd. Voorgaande jaren bestond het codeboek op een toelichting op de vragenlijst. Vanaf dit jaar heet dat bestand 'Toelichting op de Vragenlijst'. In het codeboek is de NSE vragenlijst opgenomen waarin de routing en codes zijn aangegeven. 
 
Het codeboek en de toelichting op de vragenlijst zijn te vinden in de NSE portal van GfK en op de website
 
Embargo tot 24 mei 0:01 uur
De NSE resultaten worden op donderdag 24 mei om 0:01 uur gepubliceerd. We willen nogmaals onder de aandacht brengen dat er tot dan een embargo geldt op alle geleverde bestanden.
 
Belangrijke aankomende data
 • dinsdag 10 april (voor 17:00 uur)
  Terugkoppeling controle op voorlopig benchmarkbestand NSE 2018 van instelling aan GfK
 • dinsdag 17 april
  Opleveren defintief benchmarkbestand NSE 2018
 • donderdag 3 mei (voor 14:00 uur)
  Opleveren voorlopig instellingsbestand NSE 2018 en factsheets 
 • maandag 14 mei (voor 17:00 uur)
  Terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand en factsheets van instelling aan GfK
 • donderdag 17 mei
  Opleveren definitief instellingsbestand en factsheets
 • vrijdag 18 mei
  Opleveren sleutelbestand NSE 2018
 • donderdag 24 mei (0.01 uur)
  Publiceren resultaten NSE 2018
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.