Quote week 45                                                                                         2009
 
 
 
 
  

Had ik acht uur om een boom te vellen, ik zou zes uur lang mijn bijl slijpen.
 

  

 

 

Toepassing in de praktijk: Als je echt succes wilt behalen dan kan het goed zijn te beseffen dat de voorbereiding op het uitvoeren van een taak onlosmakelijk deel uitmaakt van de uitvoering ervan. Dergelijke voorbereiding kan starten met eerst even stil te staan en een inventaris te maken van hetgeen je nodig zult hebben om de opdracht tot een goed einde te brengen. Niet alleen mensen en middelen worden in deze inventaris opgenomen, maar ook de kennis en kunde van jezelf en je medewerkers.