Nieuwsbrief Schaatstraining advies & begeleiding - juni 2020
IN DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
 
4-31 juli
Techniekweken zomerijs Inzell
 
22 augustus t/m 5 september
Droogtraining Driebergen
 
28-29 augustus
Exclusieve testdagen
 
6 september
Jubileum Relatie Trainingsdag
 
Vanaf 20 september
Techniekweken winter Inzell
 
 

TIP - TIP - TIP
 
 
Train zoveel als nodig is, niet zo veel als mogelijk
 
Trainen, trainen, trainen... Het is zo leuk en sommige schaatsers kunnen er geen genoeg van krijgen.
 
Maar let op: je wordt niet sterker van trainen zelf, maar van het herstel daarna.
 
Vind daarom de balans tussen jouw arbeid en herstel en train zo effectief mogelijk in plaats zo veel mogelijk!
 
Fijne zomer!
 
TIP - TIP - TIP   
VOLG SCHAATSTRAINING ADVIES & BEGELEIDING VIA SOCIAL MEDIA
 

   


 
Schaatstraining
advies & begeleiding

+31 6 53 94 43 43

info@schaatstrainingadvies.nl
 www.schaatstrainingadvies.nl
   
10 jaar Schaatstraining advies & begeleiding: actie Fonds Gehandicaptensport
Dit jaar bestaat Schaatstraining advies & begeleiding 10 jaar!!
 
Om dit te vieren, geef ik het Fonds Gehandicapten dit jaar extra steun. Want waar het voor mij en mijn sporters vaak zo normaal is dat we schaatsen, fietsen of een andere training doen, geldt dat niet voor iedereen.
 
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
 
Inmiddels heb ik een eerste bedrag overgemaakt naar het Fonds Gehandicaptensport. Eind 2020 én eind van het seizoen 2020-2021 zal ik nogmaals een bedrag overmaken om mijn jubileum te vieren.
 
Nog leuker wordt het als veel van mijn sporters ook een bijdrage leveren aan dit fonds. Op basis van het totaal verzamelde bedrag en de projecten die er zijn, zal ik in de loop van het seizoen 2020-2021 samen met Fonds Gehandicaptensport bekijken aan welk project ons jubileumbedrag besteed wordt.
 
Doe je mee?
Op onze jubileumpagina schaatstrainingadvies.nl/jubileum vind je het tot nu toe opgehaalde bedrag en kun je zelf ook doneren.
 
Ik hoop dat je ‘onze verjaardag’ ook mee wilt vieren! Alvast bedankt!
 
Zomerweken Inzell van start
Over precies een week gaan we van start met de Techniek Trainingsweken op het zomerijs van Inzell.
 
Lange tijd was het onzeker of de weken, vanwege de corona-maatregelen, door konden gaan. Maar inmiddels hebben de "Landesamt" en gemeenteraad van Inzell hun groen licht gegeven op het maatregelenpakket dat vanuit de Max Aicher Arena is opgesteld om zo veilig mogelijk open te gaan voor de schaatsers.
 
Mondkapjes, vaste trainingstijden, alleen vooraf aangemelde groepen onder begeleiding van een trainer, geen treintjes maar 1,5 afstand, buiten warming-up en cooling-down, zomaar een aantal van de maatregelen die deze zomer gelden in de Max Aicher Arena. Iets anders dan normaal dus, maar zo veilig mogelijk voor de gezondheid van de sporters en we kunnen het ijs op. Hoe mooi is dat!
 
Op zaterdag 4 juli gaan we dan ook van start met de eerste techniekweek. Daarna volgen nog drie techniekweken. Alle weken zijn inmiddels vol.
 
Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in! Op naar een mooie zomer!
 
Exclusieve testdagen: 28 en 29 augustus
De exclusieve testdagen die we in samenwerking met Diane Valkenburg in mei zouden organiseren maar door de corona-maatregelen moesten cancelen, hebben we opnieuw ingepland. Deze staan nu vastgesteld op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus.
 
Diane heeft weer een mooi aanbod voor deelnemers van Schaatstraining advies & begeleiding.
 
Testen
Tijdens de 30 seconden durende Wingate sprinttest wordt je anaerobe vermogen en anaerobe capaciteit gemeten. De stappentest met lactaatmeting meet het maximale aerobe vermogen, de maximale hartslagfrequentie en de lactaatcurve.
 
Met behulp van deze testen kom je erachter met welke fysieke conditie je richting het winterseizoen gaat. De testresultaten geven informatie om je trainingen beter in te richten. De sporters die in eerdere edities al deelnamen, kunnen daarnaast met de nieuwe resultaten de trainingsarbeid van afgelopen zomer en/of winter controleren.
 
Aanmelden
Hier vind je meer informatie over de testen, de COVID19-maatregelen en het exacte aanbod van Diane. Wil je deelnemen, stuur dan een mail met je voorkeur voor de testdag en eventueel dagdeel.
 
 
10e Relatie Trainingsdag: zondag 6 september
Op zondag 6 september 2020 vindt onze Jubileum Trainingsdag plaats in Doorn.
 
Hoe de dag precies ingevuld wordt, daarover volgt later informatie. Dat de dag weer volop in het teken staat van techniek en uitvoering, staat in elk geval vast.
 
En natuurlijk staan we stil bij ons 10-jarig jubileum.
 
Wordt vervolgd dus, maar zet de datum alvast in je agenda.
 
Herfstweken uitgebreid!
De zomer moet nog beginnen, maar nu al hebben zich ontzettend veel schaatsers aangemeld voor de in het najaar geplande Techniek Trainingsweken in Inzell. Zelfs zoveel dat we voor een aantal weken al een reservelijst hebben. Daarom hebben we nog een week aan onze planning toegevoegd. Dit betreft de laatste week van november, week 49.
 
De planning is nu als volgt:
  • Week 39
  • Week 40
  • Week 41
  • Week 45 (specifiek voor schaatsers UK)
  • Week 46
  • Week 48
  • NIEUW: WEEK 49
  • Kerstweek: 27-31 december
  • Sprintweek (voor masters): 21-27 januari
Alle weken starten op zondagavond met een briefing en eindigen op vrijdagmorgen na de laatste ijstraining. Alleen de Kerstweek en Sprintweek hebben een ander format.
 
Interesse en voorkeur voor een van de weken? Stuur dan een mail, zodat ik een plek voor je kan reserveren.