NOVEMBER 2018
In deze Bijblijver
  • Blok Achtergrondkenmerken in vragenlijst NSE 2019
  • Online studentenpanel
  • Hoe ziet het instellingsbestand er in 2019 uit?
  • Aanleveren studentgegevens in twee delen
 
 
Blok Achtergrondkenmerken in vragenlijst NSE 2019
Voor de NSE 2019 is het vanwege de AVG niet meer mogelijk dat instellingen achtergrondkenmerken van studenten aanleveren. Daarom worden deze in de vragenlijst uitgevraagd in een nieuw blok Achtergrondkenmerken.
 
 
Online studentenpanel
Om de begrijpelijkheid van het blok achtergrondkenmerken in de vragenlijst te testen, worden 400 studenten in een online panel door Ipsos uitgenodigd om dit deel van de vragenlijst in te vullen. We verwachten dat 200 van hen zullen reageren. Naast het nieuwe blok in de vragenlijst, wordt hen ook de informed consent en de toestemmingsvraag voorgelegd. Door de begrijpelijkheid van de vragen te testen, proberen we uitval van studenten op dit onderdeel te voorkomen. 
 
Wanneer blijkt dat studenten de begrijpelijkheid niet voldoende vinden, wordt de vragenlijst hierop aangepast. Dit geldt ook voor suggesties t.a.v. de toestemmingsvraag. Het veldwerk voor deze test wordt op 20 november afgerond.

 
Hoe ziet het instellingsbestand er in 2019 uit?
Studenten kunnen in 2019 zowel herleidbaar als niet-herleidbaar meedoen aan de NSE2019. Deelnemende instellingen kunnen kiezen voor het aanleveren van labels (indien er een wettelijke grondslag is), om gebruik te maken van het koppelbestand, en/of dat hun studenten alleen maar anoniem deelnemen. Al deze keuzes zijn van invloed op de vorm van het uiteindelijke instellingsbestand. Studiekeuze123 heeft een schema gemaakt waarin zichtbaar wordt gemaakt welke keuzes welke gevolgen hebben op de inhoud van het instellingsbestand.
 
 
Aanleveren studentgegevens in twee delen
Het aanleveren van de studentgegevens vindt dit jaar plaats in twee delen:
  • Voor het uitnodigen van de studenten levert de instelling voor iedereen student één e-mailadres en de voorkeurstaal aan. 
  • Voor het maken van de responsoverzichten, de routing van de vragenlijst en de weging levert de instelling geaggregeerde gegevens aan. Om er zeker van te zijn dat de geaggregeerde gegevens geen persoonsgegevens bevatten, ontvangt de instelling voor het aanleveren een pseudonimiseertool. Hiermee kan de instelling de geaggregeerde gegevens ontdoen van persoonsgegevens, alvorens deze geüpload worden.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.