Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Mei 2017 nr. 18
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Taakgroep Herijking PgH
 
Gesprekskring: Pelgrimage
 
Heropening Bijbel-Inn
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Leren van de boekhandel
 
Fiets alle jaren
 
Libraal Christendom
 
20-ers & 30-ers in en uit de kerk
 
 
Zondag 7 mei
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ''Volharden"
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Diaconaal Platform Aandacht Helpt zoekt per direct een buddy voor statushouders.
 
Lentemarkt
Op zaterdag 20 mei is er een lentemarkt rond de Grote Kerk.
 
Expositie
Expositie van Els Nijhof en Gesiena van der Leij duurt tot 20 mei.
 
Zaterdag 24 juni is er dé bazaar van 2017, in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
 
 
AGENDA
Komende week:

Maandag 8 mei Moderamen

Dinsdag 9 mei Ontspanningsmiddag voor senioren

Dinsdag 9 mei
Leeskring Liberaal Christendom

Donderdag 11 mei Vergadering LW

Donderdag 11 mei Gesprekskring senioren
om 15:30 een gesprekskring over 'pelgimage'

 
Donderdag 11 mei Lectio Divina in het Stiltecentrum
 
 
SAVE THE DATE!
 
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk
 
 

Zondag 7 mei 2017

Johannes 16: 16-­23a

Wil je alles weten? 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn. Daarna zullen ze hem terugzien. Dat roept meer vragen op dan antwoorden: Hoezo ‘korte tijd’? En wat betekent het dat hij naar de Vader gaat? Geloven bestaat voor een belangrijk deel uit vragen. Maar Jezus vertelt over een tijd voorbij de vragen.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Taakgroep Herijking PgH
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hoe willen we kerk in Hilversum zijn? Leoni Brussaard, Mark Hullegie, Dik Verboom en Linda Telleman gaan, met ds. Bram Schriever, op zoek naar een antwoord. Een nieuwe fase op de weg naar 'kerk 2025' is hiermee ingezet.
 
Ds. Bram Schriever is aangesteld om de taakgroep te leiden. Leoni Brussaard (40, Grote Kerk), Mark Hullegie (42, niet kerkelijk gebonden), Dik Verboom (59, De Morgenster) en Linda Telleman (37, Regenboogkerk) nemen hieraan deel.  Lees meer ...
 
Gesprekskring senioren: Pelgrimage
Donderdag 11 mei om 15.30 uur is er weer gesprekskring in de Bethlehemkerk. Het thema is ‘pelgrimage’. 
Pelgrimeren is helemaal ‘in’. Ook in protestantse kringen. Zo gaat er op 19 mei een groep van 6 gemeenteleden naar Iona om een week lang mee te leven met de Iona Community. Ook in de bijbel is sprake van pelgrimage: psalm 121 – zeer geliefd! – is daar een voorbeeld van.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heropening: Bijbel Inn
 
De Evangelische Boekhandel BIJBEL-IN viert van woensdag 10 mei tot en met zaterdag 13 mei haar hernieuwde opening.
De BIJBEL-IN is vergroot en heeft evenals de andere winkels in winkelcentrum Hilvertshof een nieuwe uitstraling gekregen.
 
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leren van de boekhandel
De kerk kan van de boekhandel leren om de band met gemeenteleden en nieuwkomers te versterken: 'Werk vanuit je hart'.
 
De kerk staat voor flinke uitdagingen als het gaat om ledenaantallen en inkomsten. Mensen aan je blijven binden is dan ook van groot belang. Het meinummer van woord&weg geeft tips over het bouwen aan een goede relatie met mensen.
 
 
 
 
Fiets alle jaren
 
 
 
Sinds kort staat er een riksja in wijkcentrum De Egelantier. Deze riksja is bedoeld voor bewoners van Hilversum Zuid die zelf niet meer kunnen of durven fietsen, maar die wel weer graag ‘de wind in hun haren’ willen voelen.
Onze vrijwillige ‘piloten’ staan klaar voor een rit door de buurt, over de hei of naar het dorp.
 
 
Liberaal Christendom
Op dinsdag 9 mei hebben we de zesde bijeenkomst van de groep rond het boek ‘Liberaal Christendom’.
 
We bespreken de hoofdstukken 16, 17 en 18 over vrijheid, liefde, en seks.
 
 
 
20-ers & 30-ers in en uit de kerk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recent verschenen twee boeken over jonge kerkbezoekers en -verlaters. De auteurs beschrijven hoe deze doelgroep betrokken kan blijven bij de kerk.
Het is namelijk van belang dat twintigers en dertigers op een goede manier benaderd worden omdat ze makkelijk uit het zicht van de kerk verdwijnen. Het is een ontnuchterend cijfer: tussen 2005 en 2015 verliet 33% van alle twintigers en dertigers de Protestantse Kerk in Nederland. Dat waren 189.550 jonge mensen die de deur achter zich dicht trokken.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Lintjesregen
Tineke Stegeman is vanaf 1 oktober 1991 werkzaam als vrijwilliger bij Bibliotheek Gooi en Meer.