NOVEMBER 2016
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
  • Terugkoppeling bijeenkomst SiC van 27 oktober jl.
  • Vervolgtraject evaluatie Studie in Cijfers
  • Wijzigen contactpersoon of inloggegevens kwijt?
  • Vragen?
 
Terugkoppeling bijeenkomst SiC op 27 oktober jl.
Op 27 oktober jl. vond een bijeenkomst plaats waarin de aanwezige contactpersonen zijn geïnformeerd over de voortgang van de evaluatie SiC en zij hun reactie konden geven op de nieuwste voorstellen voor aanpassingen aan definities en presentatiewijze van Studie in Cijfers.

De presentatie en het verslag zijn online beschikbaar zodat u alles kunt nalezen. Daarnaast staat ook - op hoofdlijnen - een toelichting op de voorstellen online. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
Vervolgtraject evaluatie Studie in Cijfers
Het vervolgraject van de evaluatie bevat de volgende stappen:
  • Het verslag van de bijeenkomst van 27 oktober jl. wordt met alle analyses en adviezen van het Deskundigenpanel besproken in de werkgroep Studie in Cijfers van 8 november a.s.
  • In deze vergadering van de werkgroep wordt een eindadvies aan Studiekeuze123 opgesteld.
  • Op basis van dit eindadvies wordt een voorstel ter besluitvorming aan het bestuur van Studiekeuze123 gedaan.
Implementatie
Na besluitvorming in het bestuur start een intensief traject waarin de nieuwe definities in de database moeten worden doorgevoerd. Ook zal het hele ontwerp worden aangepast.

Op 18 mei worden de NSE-cijfers beschikbaar gesteld; streven is om dan ook de nieuwe Studie in Cijfers beschikbaar te krijgen.
 
Wijzigen contactpersoon of inloggegevens kwijt?
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van Driel via info@studiekeuze123.nl of 030-303 91 02.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.