Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Kracht van Utrecht initiatief
Nr. 81: Versterk het regioalternatief
 
Vanuit de Kracht van Utrecht hebben wij kennisgenomen van de voortgang op het regioalternatief. Op 1 februari is er een technische briefing geweest voor provinciale staten en raadsleden. Er moet nog veel onderzoek gebeuren. Het glas is nog maar halfvol. Om dit verder te versterken vindt de Kracht van Utrecht aansluiting bij steeds meer andere partijen. Sluit u aan! Wij denken dat het beter kan, en hebben steeds concretere plannen, hierover ook meer in de nieuwsbrief. 
 
Samen een richting zoeken op basis hiervan was een van de mooie activiteiten in de 7e regionale klimaattafel. We zien mooie kiemen ontstaan, en we blijven dit verder laten groeien: in de stukken waarop uit deze nieuwsbrief doorgeklikt kan worden staan mooie voorbeelden. We wensen de lezers wijsheid bij hun keuze voor de Provinciale Staten, en de gekozenen wijsheid en steun uit de samenleving voor hun beleid.
 
Lees ze,

Jan Korff de Gidts
Michiel van Weele
Jan Hoogenraad
 
Nieuws
 
Versterk het regioalternatief voor mobiliteit
 
 
Graag willen wij helpen de regio te binden aan het regioalternatief, met inwoners, instellingen, bedrijven en regiogemeenten om het alternatief onontkoombaar te maken voor Den Haag. En om onze zwoegende bestuurders extra energie te geven.
 
Klimaataanpak versnellen: De burgerbeweging jaagt aan!
  
   
De klimaatcrisis vraagt om directe actie. Er is geen tijd meer te verspillen. De opgave is immens en vraagt om mobilisatie van alle maatschappelijke resources die we hebben. Er is inmiddels veel maatschappelijke betrokkenheid bij het thema. Velen staan op en doen mee bij het realiseren van oplossingen. Er is een grote mobilisatie van onderop; het bruist! Wij – Utrechtse burgerbewegingen – doen een beroep op de provinciale politiek: Sla met ons de handen ineen!
 
 
   
Kansen voor CO2-reductie van mobiliteit in de regio
   
  
De Kracht van Utrecht ziet kansen om CO2 uitstoot van mobiliteit in de Utrechtse regio in 2030 met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. Dat ontlast meteen de Ring Utrecht. De Kracht van Utrecht pleit voor meer samenwerking in de regio om dit ook waar te maken.
 
 
  
Verslag 7e regionale klimaattafel op 19 december 2022
 
 
Tijdens de 7e editie van de regionale klimaattafel gingen wij verder in gesprek over ruimte en mobiliteit in de regio Utrecht t.b.v. de klimaatopgave. Mobiliteit is een grote sector voor de klimaatopgave gemeten naar CO2 uitstoot. Jan Hoogenraad van de Kracht van Utrecht besprak de kansen voor CO2 reductie in de regio en pleitte o.a. voor meer samenwerking in de regio. Andries Vlot (directeur TSN Groen, Houten) deelde zijn inmiddels grootschalige aanpak van de energietransitie in de praktijk van de regionale logistiek. Julie d’Hondt, wethouder mobiliteit in Bunnik deelde de lokale agenda en praktische vraagstukken in deze regiogemeente. Ook zij benoemde het belang van regionale samenwerking voor duurzame mobiliteit.

In de interactieve sessie getiteld “Wij zijn aan zet – Welke stappen moeten worden gezet?" presenteerden wij enkele inzichten die door de bijna dertig deelnemers eerder met ons waren gedeeld via een enquête vooraf.
 
 
  
Resultaten enquête Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit
 
 
Het Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit heeft in de 6e regionale klimaattafel een aantal richtinggevende vragen gesteld over hoe de mobiliteit in de regio ingedeeld kan worden. Voorafgaand aan de 7e regionale klimaattafel hadden vijftien mensen uitgebreide antwoorden op deze acht vragen gegeven. In de 7e regionale klimaattafel hebben we de antwoorden op vier vragen geduid en verdiept.
 
 
  
Geef de nieuwsbrief door
 
 
Attendeer anderen op deze nieuwsbrief: Via deze link kunnen zij zich inschrijven. Tip: haal de persoonlijk link onderaan deze mail weg voor je de nieuwsbrief door stuurt.
 
 
Steun ons!
  
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten.
 
Je kunt een gift of donatie overmaken op:
Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
 
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons na het overmaken van een bedrag, dan kunnen wij een bedankje terugsturen. Twijfels over de hoogte van het bedrag? We zijn al geholpen met €10,- per jaar.
   
  
Je ontvangt deze e-mail, omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat je een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van je gegevens kan altijd via link onderaan deze e-mail.
 
WIl je ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! 
 

 
 
Kracht van Utrecht initiatief | webkrant KvU 

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl