Nieuwsbrief 56 Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd 

14 oktober 2016
Verbreding A12/A27: Kamerverkiezingen zijn cruciaal
Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht
 
Brede Utrechtse coalitie tegen verbreding van de Ring UtrechtBij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de A27 verbreding tot 14 à 15 rijstroken? Een plan dat ruim baan geeft aan autoverkeer, weer ten koste van omwonenden en Amelisweerd...

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Maar liefst 1376 zienswijzen zijn ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit (lees de samenvatting). De gemeenteraden van o.a. Utrecht, Bunnik en De Bilt zijn zeer kritisch. Ook de Provincie Utrecht zet vraagtekens bij nut en noodzaak en ziet onvoldoende natuurcompensatie in de plannen.
 
Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, ook door de Kracht van Utrecht, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.
 
Besluit over verbreding Ring Utrecht na Tweede Kamerverkiezingen
In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op verzet van de landelijke PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de asfalt-agenda van de VVD minister. PvdA-fracties in gemeenteraden en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.
 
Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat het nieuwe regeerakkoord beslissend zal zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar (dit nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt).
 
Steun ons en onderteken de petitie
Teken de petitie als je dat nog niet hebt gedaan en stuur hem door naar al je bekenden!
Als we de verbreding van de Ring Utrecht willen voorkomen, dan moet er veel gebeuren. Je kunt ons helpen door ons financieel te ondersteunen, zie de info onderaan deze nieuwsbrief. 

 


Gebiedsverkenning Utrecht-Oost: Durf te kiezen
 
Knooppunt Rijnsweerd en Utrecht Science Park, in de planstudie Ring UtrechtDe Provincie Utrecht heeft samen met het Rijk en de gemeente Utrecht een Gebiedsverkenning opgesteld voor Utrecht-Oost. Volgens de Kracht van Utrecht mist de verkenning een heldere keuze voor fiets- en ov-railnetwerken. Er is behoefte aan een concreet plan van aanpak voor de komende jaren. 
 
De regio is flink in ontwikkeling en de stad Utrecht groeit misschien wel naar 400.000 inwoners. Die groei betekent een steeds grotere opgave op het gebied van mobiliteit en leefklimaat, zeker voor Utrecht Science Park en omgeving. De plannen voor verbreding van de A27 maken de problemen alleen maar groter.
 
Regionale visie op fiets- en ov-railnetwerk
Als Kracht van Utrecht hebben we vanaf het begin in 2009 gepleit voor een forse uitbreiding van het fiets- en ov-railnetwerk. Stad en provincie hebben inmiddels, gelukkig, een stevige visie op ov en fiets vastgesteld. Daar zijn we blij mee. Maar het Rijk heeft daar geen geld voor beschikbaar. 
 
De Gebiedsverkenning komt met een paar verstandige aanbevelingen: regionale stations beter benutten en meer aandacht voor de fiets als alternatief. Maar uiteindelijk mondt de verkenning uit in een lange verlanglijst zonder keuzes. De regio Utrecht verdient een concreet uitgewerkte agenda en een breed gedragen plan van aanpak, die aanstuurt op een schaalsprong voor ov + fiets. Algemene wensenlijstjes krijgt Den Haag al genoeg, zeker in het voorspel van de Kamerverkiezingen.
 
 
 
CE Delft: Koersen naar milieuvriendelijke mobiliteit
CE Delft rapport (detail)In opdracht van Milieudefensie heeft onderzoeksbureau CE Delft een analyse gedaan van maatregelen, die een positief effect hebben op klimaat, lucht en leefbaarheid. 
 
Duurzaam door de stad: Wat zijn effectieve maatregelen?
Milieudefensie werkt in haar nieuwe campagne aan het verminderen van de bijdragen van vervoer aan klimaatverandering en luchtvervuiling en aan leefbare steden. Het CE Delft rapport analyseert mogelijke maatregelen die bijdragen aan deze verduurzaming van mobiliteit. Zo zijn op landelijke schaal kilometerheffing en verlaging van de maximumsnelheid doorgerekend. Op stedelijk niveau kijkt het rapport naar autovrije straten, gebundelde en schone stadsdistributie, investeringen in fiets- en wandelvoorzieningen, openbaar vervoer en minder (auto)parkeerplaatsen. 
 
 
 
 
Statencommissie kritisch over 80km/h op Koningsweg
De Koningsweg (N411) bij VechtenOp maandag 3 oktober besprak de Statencommissie voor Milieu, Mobiliteit en Economie het Realisatieplan voor de N411, ofwel de vernieuwing van de Koningsweg tussen Utrecht en Bunnik. Belangrijkste punten van discussie waren de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan en het gevaar van landbouwverkeer op de parallelweg, die tevens een belangrijke fietsroute is. 
 
Er lijkt zich een meerderheid in de Staten af te tekenen voor het verplaatsen van het landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan en het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur. Maandag 31 oktober volgt het debat in de Provinciale Staten. 
 
Bewonerspetitie voor snelheidsverlaging
Bewoners langs de Koningsweg hebben onlangs in een bijna unaniem ondertekende petitie voor die snelheidsverlaging op de hoofdrijbaan gepleit. Een belangrijke reden daarvoor is dat zo het zware bouw- en landbouwverkeer van de parallelweg naar de hoofdrijbaan kan worden verplaatst. Tijdens de commissievergadering hebben zowel de Vrienden van Amelisweerd als de Kracht van Utrecht dit pleidooi ondersteund. 
 
 
 
Crowdfunding
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. Wilt u specifiek aan de Kerngroep Ring Utrecht doneren? Vermeld er dan "donatie KRU" bij. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,
Olivier Beens, Jan Korff de Gidts en Jos Kloppenborg
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! Mail ons voor een afspraak