april 2017
Nieuw onderhoud aan Koninklijke Weg en Westerborkpad
Onlangs is er een constructief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de Koninklijke Wandel Bond Nederland en Kenniscentrum Groen & Handicap over de verbetering van het onderhoud van de Koninklijke Weg en het Westerborkpad. Bij de aanleg van deze twee langeafstandswandelingen (in resp. 2008 en 2010) is geprobeerd ze volledig toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Helaas is de afgelopen jaren het onderhoud van de wandelpaden erbij ingeschoten, waardoor de toegankelijkheid sterk is verminderd. Daarbij gaat het vooral om de bewegwijzering en het onderhoud van picknicktafels en andere rustpunten. Het overleg resulteerde in de toezegging van de KWBN om het onderhoud weer op te pakken. Ook zal weer contact gezocht worden met de 'wandelbuddies' die toentertijd zijn opgeleid voor de begeleiding van mensen met een visuele beperking.
 
 
Toegankelijke speeltuin in Oisterwijk
In het bos achter het bezoekerscentrum in Oisterwijk is een grote speelplek aangelegd. Deze speelnatuur van OERRR is voor alle kinderen toegankelijk. Een plek om heerlijk samen te spelen, of je nu wel of niet een beperking hebt. Je rijdt of loopt er zo via een spannend bospad naartoe en je komt langs plekken waar je hutten bouwt of met een pomp een beek oppompt.
In maart kwamen maar liefst 40 kinderen namens de Speeltuinbende, een testteam van kinderen mét en zonder handicap, de Speelnatuur testen. Het waren kinderen van de Mytylschool uit Tilburg en basisschool De Kikkenduut uit Oisterwijk Die waren enthousiast, want ze raakten niet uitgekeken en uitgespeeld. Dankzij deze kritische experts is de Speelnatuur van OERRR tiptop in orde. OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten dat alle kinderen van 0 tot 12 jaar zelf de natuur laat ontdekken.
Het toegankelijk maken van de Speelnatuur in Oisterwijk is onderdeel van het project Natuur voor Iedereen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Met dit project maken organisaties de natuur toegankelijker voor mensen met een beperking. Het Kenniscentrum Groen & Handicap is één van de projectpartners.
 
 
Visitatierapport van het natuurgebied Sprengenberg te Haarle
Op 2 maart 2017 heeft een visitatiecommissie van Groen&Handicap een bezoek gebracht aan natuurgebied Sprengenberg te Haarle om met name te kijken naar de bereikbaarheid van het gebied, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen (btb). Dit rapport is gemaakt in opdracht van Natuurmonumenten in het kader van het het project ‘Natuur voor iedereen’ dat mogelijk werd door een grote financiële bijdrage van de Postcodeloterij. Het visitatierapport vindt u hier ...
 
 
Focusgroep EyeBeacons
De Oogvereniging is door de Saxion University benaderd om mee te werken aan een onderzoek naar EyeBeacons. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma inzicht en heeft als doel een antwoord te geven op de vraag waar een navigatie-app aan moet voldoen om mensen met een visuele beperking (VIP's) te ondersteunen bij het navigeren in de openbare ruimte. Vanuit het Kenniscentrum Groen & Handicap zal bestuurslid Imari de Haan aan de focusgroep deelnemen en naar verwachting zal e.e.a. in de week van 29 mei in Amsterdam gaan plaatsvinden. Lees meer ...
 
 
Losloopgebieden
Als je visueel beperkt bent en een hulphond nodig hebt om in de natuur te kunnen wandelen, dan wil je graag weten waar een hulphond is toegestaan. En mag dat het hele jaar? Is er ook zwemwater? Kan ik er na afloop iets drinken? Waar kan ik parkeren? En wat vonden anderen van dit gebied? Op al die vragen biedt de website www.doggydating.com voor 453 losloopgebieden een antwoord.
 
 
Wandelroutes in polderpark Cronesteyn
Ruim een jaar geleden is het Kenniscentrum Groen & Handicap betrokken geweest bij het ontwikkelen van 3 wandelroutes in polderpark Cronesteyn, maar de reeds uitgewerkte plannen zijn helaas tot nu toe op de plank blijven liggen. Gelukkig is de wens om deze routes te ontwikkelen er nog steeds. Omdat er vanuit een ander project in het park geld over is, is bestuurslid Imari de Haan wederom benaderd om mee te denken over de opzet van een route voor mensen met een visuele beperking. Op 2 mei a.s. heeft zij daarom een gesprek met Bureau Klaver en Buro Kloeg en zal o.a. worden gekeken wat nodig is om de route zo goed mogelijk te kunnen volgen (denk aan het ontwikkelen van een app) en wat er gedaan kan worden om eventuele obstakels zoveel mogelijk te verwijderen of te ontwijken.
 
 
Rolstoelpad in De Blauwe Kamer vernieuwd
Op 22 maart is het vernieuwde rolstoelpad in De Blauwe Kamer bij Rhenen officieel in gebruik genomen. Ook het rolstoelplatform is verbeterd. Dit prachtige natuurgebied wordt beheerd door Het Utrechts Landschap. Al in 2005 was er een rolstoelpad aangelegd, maar dat was inmiddels toe aan vernieuwing en verbetering.
 
 
Maatschappelijke organisaties willen parken aantrekkelijker maken
De organisaties, waaronder ANWB, Natuurmonumenten, Landschappen NL en werkgeversorganisatie VNO/NCW, vragen daarbij om 100 miljoen waarmee ze de "grondslag willen leggen voor een volwaardig Nederlands stelsel van natuurparken met internationale allure".
Het extra geld moet in de komende acht jaar gebruikt worden om de parken aantrekkelijk te maken voor toeristen, maar ook voor herstel van de soortenrijkdom in Nederland, voor vooruitgang van flora en fauna en voor verbetering van de samenhang tussen natuur, landschap en landbouw. "Het is nodig de aantrekkingskracht te verhogen en het toeristische gebruik verder uit te bouwen", zegt Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB."
Het Kenniscentrum Groen & Handicap mist hierbij het pleidooi voor meer toegankelijke paden, bezoekerscentra en horeca (met rolstoeltoegankelijke toiletten) in en bij de natuurparken.
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: