VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva. Smile
 
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
Du har väl läst tidigare månadsbrev (klicka på tidigare brev)
Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.
Gå in på www.dromcentrum.se
Där hittar du verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, m.fl aktiviteter.
 
2011
Det spännande och turbulenta året 2011 har nu nått sitt slut och jag vill tacka er alla, ni drömintresserade, som har förstått att den info vi får både nattetid (nattdrömmar) och dagtid (dagsdrömmar) ger oss allt vi behöver veta om oss själva – vårt tillstånd och våra möjligheter.
 
2012
Nu står vi på tröskeln till det omtalade 2012. Nu går vi in i ett nytt år och en ny värld... Ingen vet vad det kommer att innebära… ett mysterium att upptäcka, leva och skapa.
Vad vi vet är att vi alla går igenom en enorm medvetandeförhöjning som öppnar upp möjligheter vi inte tidigare upplevt. Här kan drömmarna hjälpa oss att klara av och orka med utmaningar av olika svårighetsgrad, genom den direkta vägledning som DrömKällan ger.
De kan också ge oss kraft, glädje och visdom, så att vi kan stå starka både i solsken och i blåst.
 
Än så länge är 2012 ett oskrivet blad. Vad gör vi med det ?
Jag tror att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa ett bättre liv och en bättre värld. Två lättillgängliga redskap öppna för alla är:
1. Drömmar
2. Visioner
 
DAGSDRÖMMAR
Du kan läsa av det som händer dig i livet och tolka det på samma sätt som nattdrömmar. Använd världen som spegel. Ställ frågan: Vad händer mig och varför? Vad speglar detta i mig?
Kanske hittar du något inombords som behöver läkas och avslutas.
Drömmar, både dagens och nattens, visar antingen på en aspekt i skuggsidan eller i solsidan av ditt psyke. Jag tror att det nu är viktigare än någonsin att se, erkänna, läka och släppa de känsloupplevelser som är till hinders för oss. När skuggsidan får helas vinner vi kraft. Kraft och styrka vinner vi också genom att ta till oss solsidan och integrera den i vårt väsen.
 
En tydlig spegling från världen om hur vårt inre ser ut är
De hemlösa barnen.
Ju bättre vi tar hand om våra egna inre barn, desto mindre hemlösa barn kommer att finnas på jorden. Dina inre barn är de rädda, ensamma, utelämnade, sorgsna, hungriga och törstiga känslorna du burit sedan barnsben, som aldrig blivit omhändertagna eller älskade.
Det är nu dags att på allvar börja ge dig själv den omtanke och den kärlek som du behöver. Ditt inre barn är värd det allra finaste.
När det sårade barnets smärtor får tillåtelse och kärlek, läks de gamla såren och ensamhet, sorg och vrede försvinner. I stället fylls dess plats med frid.
Det är en frigörande resa där du återvänder till din essens och den tar dig till ett nytt och högre medvetande. Låt Kärleken flöda. Du kommer att känna en ny glädje och ny frid.
Och Inre Frid betyder Yttre Fred.
 
VISIONER
Vilka visioner kan vi medverka till att manifestera?
Vi kan välja vad vi tänker och därmed påverka vad vi känner. Hitta ditt eget må-bra sätt. Vad upplever du när du tänker ordet ”accepterande”?
Eller ordet ”skönhet”? Eller ”överflöd av glädje”? Eller ”perfekt hälsa”.
Vi skulle kunna skapa den nya Kärleks-eran för 2012 genom att föreställa oss den och tro på den. Allt är ju ändå en dröm. Varför inte drömma fram (tänka, tala, känna och leva): Empati, välvilja, samarbete, glädje, skönhet …. Livets trädgård där var och en får lysa i sin egen färg och alla respekterar Jorden som bjuder oss vatten, gräs, blommor och träd, örter och grödor.
 För utan dig och mig och alla andra som förankrar kärlek i det fysiska livet, kan inte den verkligheten manifesteras på jorden. Så låt oss koncentrera oss på den verklighet vi vill uppleva. Alla är vi på väg mot en större Helhet och enhet med Källan. Belöningen blir universell kärlek, och den är gratis.
 
NATTDRÖM + TOLKNING + DRÖMALKEMI
För din träning i drömförståelse och drömarbete kommer här en gammal nattdröm med tolkning och drömhealing:
 
EN KVINNA DRÖMMER OM EN MAN
Jag har nu drömt flera gånger om en man vars namn är Roland.
Han finns inte i vardagsverkligheten och jag känner ingen som heter Roland.
Men i många drömmar finns denne Roland.
Han är med mig, men han gör inget och han säger aldrig något. Han bara finns där.
Jag undrar så varför jag drömmar om honom då och då. Ska jag träffa en sådan man?
Det oroar mig också att han är så mager. Han ser blek och nästan sjuk ut. Tyst går han oftast ett steg bakom mig.
(Sofia)
 
T O L K N I N G
NAMN: Vad betyder namnet för dig?
Ro+Land: att ro något i land, eller ett rofyllt land (mitt inre land)
 
PERSONLIGHET?: Tystlåten och stillsam, stum och undernärd.
 
ROLL: Vilken roll spelar han i din dröm?:
Den som håller sig i bakgrunden, inte stör, inte märks, inte gör något.
Den som inte har någon betydelse.
 
Minerva-Li: Eftersom han är man så symboliserar han förmodligen yang-kraften i dig - din maskulina sida som bl.a står för handlingskraft, pondus och rationellt tänkande.
 
 
D R Ö M A L K E M I  och  D R Ö M T E R A P I
 
Minerva-Li: - Inom vilket område är du svag och tyst?
                     - Vilken aktivitet, vilket förhållningssätt hos dig behöver få mera näring?
                     - Vad tycker Roland om sig själv när han är stum och går steget bakom?
                     - Av vem lärde han sig att vara sådan ?
 
Det är nu dags att lära känna den manliga sidan (Roland) och förstå vem som har tystat ned den och lämnat den utan näring.
Sofia inser att hon inte vågar ta initiativ, har svårt att uttrycka sig och sällan slutför det hon påbörjat. Hon kände sig i vägen under uppväxten och blev straffad om hon försökte stå på sig. Hon har en stark längtan efter kärlek men vågar aldrig visa det.
Hon förstår nu att Roland symboliserar dessa förnekade inre krafter och att om hon bejakar dessa möjligheter kommer hon att få mera användning för sina maskulina energier och därmed mera inre balans och ro.
 
Minerva-Li: Hur skulle du vilja ha det i din dröm ?
 
Sofia: Jag skulle vilja möta Roland och ge honom näring så att han blir stark.
 
Minerva-Li: Hur ?
 
Sofia: Jag tar och tittar in i hans ögon. De ser snälla ut, men sorgsna.
Jag säger att jag tycker om honom. Då blir han glad. Jag tar honom i handen.
Då kramar han mig. Vi håller om varandra. Det känns härligt.
Nu ser han plötsligt friskare ut.
Jag ber honom hjälpa mig att uttrycka mig tydligare.
Då behöver han få mera plats, säger han.
Vi går på restaurang och äter god mat. Jag ber honom stanna hos mig.
Det känns underbart, vi är kära i varandra. Jag känner mig starkare och modigare nu.
-
Sofia säger, för att öva sig: Jag är värdefull! Jag är tydlig! Jag är trygg! Det är tryggt för mig att uttrycka mig!
 
Bästa DrömHälsningar
Louise Minerva-Li
* * * * * * *
Aktiviteter:
Kurser, föreläsningar, seminarier och drömträffar finns över hela landet. Du hittar dem under Kalendarium på www.dromcentrum.se
Där finner du också fortsättningskurs med Minerva-Li 26-29 januari, en möjlighet som inte återkommer (endast om du har färdig grupp och beställer kurs)
 
Info: Köp drömböcker, till dig själv eller som gåva. Se fliken Tips om böcker på DrömCentrums hemsida.