Click here to view this email in your browser                                              Ноември 2016
 

 
Управление на отпадъци и рециклиране - 
изложение и конференция за Югоизточна Европа
7 - 9 март 2017, София, организатор: Виа Експо
 
Превръщането на отпадъците в ценен ресурс е важно и необходимо за икономиката на всяка една държава.  В контекста на кръговата икономика, ЕС си е поставил нови цели. До 2030 г. те са:  55% рециклиране на битовите отпадъци; 10% депониране; 75% рециклиране на отпадъци от опаковки.
За екологичното и ресурсноефективно управление на растящите и неоползотворени количества отпадъци са необходими знания и трансфер на технологии от по-развитите региони към развиващите се. Като единствено специализирано изложение в България в тази област, Save the Planet спомага за популяризиране на съвременните иновации на пазара и за постигане на целите, поставени от ЕС.
В ноемврийския брой на бюлетина ще Ви запознаем с промоционалните възможности на Save the Planet, като същевремнно Ви анонсираме и новини за част от изложителите и партньорите към момента.
*****************************************************************************************************************
 
ОТСТЪПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 15 НОЕМВРИ!
Възползвайте се от преференциалните цени за участие в изложението и допълнителните промоционални възможности:
- 5% отстъпка от цената на наема на изложбена площ
- Рекламни материали на регистрацията на изложбата
- Лого и цветна страница в електронния каталог
 
Паралелни събития:
  T 032 512 900,  E office@viaexpo.com
 
Осмото издание на  ‘SEE Save the Planet’ 2017 ще се проведе под патронажа на Министерство на околната среда и водите
  Подкрепата на българската институция допринесе много за утвърждаването и развитието на проявата. Съвсем наскоро министър Василева съобщи, че 118 общини от 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците ще получат 169 млн. лв. от Оперативна програма “Околна среда" за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране. В сегашния програмен период МОСВ работи за надграждане на зелените системи.
Целта на новата процедура за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране е да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Очаква се проектите да допринесат за намаляване на депонираните битови отпадъци с 12,27% спрямо нивата от 2012 г. До момента по ОПОС са изградени 11 инсталации за компостиране, които са в рамките на новите регионални депа.
 
Цялата информация може да бъде прочетена на сайта на МОСВ.
 
Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 
Върху какви проекти работите в момента в Източна Европа?
IFE работи по проекти, свързани с класификация и разделяне на насипни материали и рециклирането като цяло. IFE е един от водещите производители на вибрационни транспортьори, пресевни машини, магнитни сепаратори за обработка на насипни материали в света.
 
IFE са разработили за техни клиенти ноу-хау и специализирано оборудване за отделяне на алуминий.  Разкажете ни повече за този проект.
IFE е добре известен производител на сепаратори на вихрови токове за отделяне на цветни метали от всички видове насипни материали. Вихровите токове се генерират чрез индукция в метала. Изключително силното пулсиращо магнитно поле и високата скорост на въртене гарантират идеално сепариране дори на много, много малки частици.
Предимства са: отлични резултати на разделяне; дълбоко и силно пулсиращо магнитно поле; оптимизиран магнитен ротор; висока надеждност; изпразване на транспортна лента осигурено от генериране на енергия с магнитен ротор; ниски разходи за поддръжка; оптимални комбинации с другите устройства на фирмата.
Цялото интервю може да бъде прочетено тук.
 
Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 
Hybag Automationen не е сред дебютантите на Save the Planet. Вече няколко години сте сред участниците. Какво прави пазара в региона интересен за Вашата компания?
Ние гледаме в перспектива.  Разделянето, третирането на органични отпадъци и възобновяемата енергия са с все по-нарастващо значение, защото депата за отпадъци ще изчезнат и в България.
 
Системата Tutto позволява да бъдат обработени големи количества биологични отпадъци. Защо е толкова надеждна?
Патентованата Hybag система е разработена за третиране на големи количества от органични материали за рециклиране от хранителната индустрия и да се постигне много високо качество субстрат с минимум съдържание на примеси и с най-малкия размер на частиците. Това води до по-висок добив на газ, по-малко интервали  на почистване на ферментатора, висококачествен тор, а това води до максимално устойчива печалба за клиента.
Цялото интервю може да бъде прочетено тук.
 
Споделете с приятел:
Намерете ни в социалните мрежи:
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу.