JUNI 2016
In deze Bijblijver
  • Verslag NSE Slotbijeenkomst
  • Resultaten evaluatie NSE contactpersonen
  • Verslag werkgroepen
  • Jaarverslag 2015 Studiekeuze123
  • Reserveer alvast in de agenda: Startbijeenkomst NSE 2017
 
Verslag NSE Slotbijeenkomst
Dinsdag 31 mei jl. vond de NSE Slotbijeenkomst plaats. Ruim 20 contactpersonen waren aanwezig bij deze bijeenkomst, waarin we besproken hebben wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan.
Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie zijn te vinden op Studiekeuzeinformatie.nl
 
Resultaten evaluatie NSE contactpersonen
Afgelopen maand zijn de NSE contactpersonen uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie over het verloop van de NSE 2016. 38 contactpersonen hebben de enquête (gedeeltelijk) ingevuld. Ze zijn over het algemeen positief, maar er zijn ook punten die verbeterd kunnen worden.
 
 
Verslag werkgroepen
Dit jaar zijn er vier werkgroepen georganiseerd, waarin over een specifiek onderwerp van gedachten is gewisseld. Bij drie werkgroepen was de groep aanwezigen klein. Hiervan is geen verslag gemaakt. Het betreft: 
  • Rapportages op basis van het Benchmarkbestand
  • Beslisregels voor tonen van NSE resultaten in de Studiekeuzedatabase 
  • Hoe te transformeren naar een afdeling IR (Institutional Research)?
Mocht je vragen hebben over deze onderwerpen, neem dan contact met ons op.
 
Van de werkgroep Communicatieplan rond de NSE is wel een verslag gemaakt.
 
Jaarverslag 2015 Studiekeuze123
  In het Jaarverslag 2015 laten we zien welke activiteiten Stichting Studiekeuze123 het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zoals het re-design van onze website, de Nationale Studenten Enquête en  de aanbesteding van de Studiekeuzedatabase. Daarnaast blikken we vooruit naar de projecten die voor 2016 in de pijplijn zitten.

In het Jaarverslag vind je ook een verkorte jaarrekening.

Lees het Jaarverslag 2015
 
Reserveer alvast in de agenda: Startbijeenkomst NSE 2017
De planning voor de NSE 2017 staat nog niet vast. Wel is de datum voor de NSE Startbijeenkomst al geprikt; dinsdag 27 september 2016. Reserveer deze datum alvast in je agenda!
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.