IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל 
 
IIA Israel - Institute of Internal Auditors in Israel
 
מידעון מיוחד לקראת כנס הביקורת הפנימית
7 בינואר 2015
 
לקוראינו הנכבדים שלום רב,
אם טרם נרשמתם לכנס  המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית שיערך ב7 בינואר , אז הגיעה השעה!
בכנס ירצו מיטב המרצים בתחום מהארץ ומהעולם.
דיוני המליאה בכנס שכותרתו "המבקר באור הזרקורים", יתמקדו בביקורת הפנימית בבנקים , בבתי החולים ובאחריות המבקר הפנימי. שלושת המושבים המקבילים יכללו סדרת הרצאות על אחריות המבקר הפנימי בסביבה עסקית ורגולטרית מאתגרת , מגמות, כלים  וחידושים בביקורת הפנימית ומסלול פיננסי המיועד בעיקר למבקרים בבנקים ובגופים מוסדיים.
פרטים נוספים על הכנס ניתן למצא ב
 
חברי האיגוד ,לרבות אלו שירשמו לאיגוד במהלך הכנס יקבלו במתנה  את הגליון השני של כתב העת "עיונים  בביקורת פנימית" אשר יצא זה עתה ממכונות הדפוס.
 
בגליון זה זה ניסינו לקבץ עבורכם את מיטב בסיס הידע שנצבר בתחומי פעילות שונים של המבקרים הפנימיים לרבות סקירות עומק של נושאים כמו סיכוני סייבר , קבילות דוחות ביקורת בבית משפט, חדשנות בביקורת פנימית וכדומה. ערכנו ראיונות עם מבקרים פנימיים ראשיים חדשים   ועם יו"ר הוועדה לביקורת המדינה , סקרנו את השיפורים והגברת הנגישות לפרסומי לשכת המבקרים הפנימיים העולמית וסקרנו ספר חדש שיצא מטעמם.
כ"טעימה"  מהגליון השני אנו מצרפים עדכון חשוב על המסגרת החדשה של הכללים המקצועיים הבינלאומיים של ה IIA שפורסמו  ביולי 2015.
כאמור, חברות באיגוד כוללת בן יתר ההטבות , זכאות לקבל את כתב העת "עיונים בביקורת פנימית"  בנוסף לגישה לפרסומי ה-IIA (לרבות מנוי אלקטרוני למגזין Internal Auditor , הנחות בכנסים והשתלמויות בארץ ובעולם ופטור מתשלום בסך עבור דיווח שעות CPE).
 
- פרטים על אופן ההצטרפות כחברים באיגוד  וההטבות הנגזרות מהחברות,  ניתן למצוא בלחיצה על הקישור "תשלום דמי חבר".
 
 
נתראה בכנס!                   
 

רו"ח אורן שחר, CIA, CISA
דירקטור, עורך המידעון יו"ר הועדה
למענה לשאלות מקצועיות של חברים
עו"ד ורו"ח ליאור סגל
חבר ועדת מידע ופרסומים 
דירקטור ומזכיר האיגוד
רו"ח יוסי גינוסר, CIA CFE,CRMA
דירקטור, יו"ר ועדת מידע
ופרסומים מקצועיים
נא להעביר תוכן דואל זה לכל מי שיכול למצוא עניין בנושא זה, תודה

"IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל"