Bethlehemkerk                                      
September 2020 nr. 49
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl

Leerhuis De  Schepping

Samen online koffiedrinken 20-9
 
Heilig avondmaal op zondag 4 oktober
 
Op de bank bij
Cisca en Harm
 
Kinderkamp gaat door
 
Vanuit de Kerkenraad
21 september 2020
 
Hoe agendeer je de toekomst van je gemeente?
 
Concrete vragen naar de PGH wijken
 
Bijbelcafé:
een groen geloof
 
Mag het anderhalve meter zijn, a.u.b?
 
Kaartverkoop voorstelling Bonhoeffer gestart
 
Levende adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht
 
 
 
Zondag 27september
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'“geen woorden, maar daden...” of is daar toch wel iets meer over te zeggen?'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Hanneke Keur
 
 
 
Sterretjes
 
Online webinars in oktober van de 
Groene kerk:
 
Schepping & Natuur Omgaan met geld
 
 
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag
25 september
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag
26 september
 
Zondag
27 september
ds. Hanneke Keur
 
 
Maandag
28 september
---
 
Dinsdag
29 september
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 30 sept.
---
 
Donderdag 1 oktober
 
 
Vrijdag 2 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese en stercafé
 
 
Zaterdag 3 oktober
 
Zondag 4 oktober
ds. Aster Abrahamsen
 
Samen online koffiedrinken
 
 
 
Save the date
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 27 september

Matteüs 21: 23 – 32
 
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich» en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader»,” maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste».’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid» toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Schepping"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
Leerhuis De Schepping
 
Aansluitend aan de dienst op zondag 4 oktober zal er een leerhuis worden gehouden wat past binnen ons jaarthema Schepping.
 
Ds. Marjan Los neemt ons mee op een reis door Genesis, we lezen over het begin van de Bijbel en het begin van de wereld.
 
Ds. Los verteld over de context, de symboliek en het wereldbeeld waarin deze tekst is ontstaan en geschreven. Zo komen we nog dichter bij het begrijpen en verstaan van het scheppingsverhaal volgens Genesis.
 

Heilig Avondmaal op 4 oktober

In de kerkenraadsvergadering van 21 september heeft de diaconie een voorstel gedaan over hoe we dit veilig samen kunnen vieren.
 
De kerkenraad heeft daarop besloten om het geplande avondmaal op 4 oktober aanstaande door te laten gaan zowel voor de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk als voor iedereen die online de viering mee beleeft.
 
 
Op de bank bij Cisca en Harm
 
Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 
 
Afgelopen week waren we te gast bij Cisca en Harm
 
Cisca en Harm hebben een echte kerktuinbank staan. Toen de kerkbanken aangeboden werden, zag Cisca direct mogelijkheden voor een plek in de bostuin van haar huis aan het Loosdrechtsebos in Hilversum. De bank staat de vier jaargetijden buiten en vraagt geen onderhoud. 
 
 
 
Kinderkerkkamp gaat door!
Het kinderkerkkamp gaat -op het nippertje- door! Eén belangrijke wijziging: we starten vrijdagavond en eindigen zaterdag einde van de dag.
Wat was er aan de hand: We waren hard bezig met voorbereiden en toen zegde onze vertrouwde locatie af - de vereiste corona maatregelen konden ze niet voldoende borgen.
 
 

Vanuit de Kerkenraad: 21 september

Gebruiksplan Fysieke kerkdiensten BK
De samenvatting van dit plan is te vinden op de website van de Bethlehemkerk. We zijn blij dat de afgelopen vieringen goed verlopen zijn met alle maatregelen die zijn getroffen. We blijven leren. Het blijft van groot belang dat eenieder zich houdt aan de richtlijnen zoals afstand houden, handen wassen en bij klachten thuis blijven en zich, indien genoodzaakt, laat testen.
Bij vragen over het plan, over de maatregelen kunt u contact opnemen met de wijkkerkenraad.
Heilig Avondmaal
Hoe mooi zou het zijn om weer in gezamenlijkheid het Heilig Avondmaal te vieren. In oktober staat er een dienst gepland. Binnen de Diaconie worden de alternatieve mogelijkheden hoe dit ‘veilig’ te doen onderzocht en we worden binnenkort op de hoogte gebracht over de gang van zaken.
Algemene Kerkenraad
Er is zorg over de invulling van de functies binnen de Algemene Kerkenraad die vacant zijn na het vertrek van de preses R. Hoff en de scriba J. Verdam.
De wijkkerkenraad blijft zich oriënteren op geschikte kandidaten voor deze functie.
 
 
 

Hoe agendeer je de toekomst van je gemeente?

Uit recent onderzoek blijkt dat vrijwel alle gemeenten worstelen met de vraag hoe ze toekomstbestendig kunnen worden of blijven. Wat maakt dit onderwerp zo complex? En hoe zet je dit onderwerp op een goede manier op de agenda?
 
In hoeverre speelt het onderwerp ‘toekomstbestendigheid’ bij gemeenten, op welke manier, en kan de dienstenorganisatie een rol spelen in deze hulpvraag?
Concrete vragen naar PGH wijken
Misschien was je erbij. Bij het gemeenteberaad op donderdag 17 september in de Bethlehemkerk. Zeventig mensen gingen in gesprek over de toekomst van de Protestantse gemeente in Hilversum aan de hand van de prioriteiten van het beleidsplan.
 
Al gauw bleek onder deelnemers een wil tot verandering te bestaan. Een verandering die moet leiden tot een toekomstbestendige en vitale geloofsgemeenschap.
 
Via onderstaande link kunt u de gemeenteavond van donderdag 17 september teugkijken, klik hier om de gemeenteavond terug te kijken.
 

Bijbelcafé: Een groen geloof

Afgelopen woensdag 23 september is het Bijbelcafé weer van start gegaan. Vanuit het overkoepelende thema: De wereld als schepping (wat aansluit op het PgH brede jaarthema ‘Schepping’) zullen verschillende voorgangers en predikanten uit de PgH een lezing geven.
 
7 oktober: Een groen geloof, Bijbelcafé door Aster Abrahamsen
Er is een wereldwijde klimaatcrisis gaande. Een onvoorstelbaar grote problematiek die niemand geheel kan overzien. In deze roerige tijd zoeken velen naar houvast en naar oplossingen.
 
Hoe nu verder? Wat kunnen we er aan doen om het tij te keren? En: is het allemaal echt zo erg?
 
 

Mag het anderhalve meter zijn, a.u.b?

Op 6 september preekte Jetty Scheurwater over het thema Elkaar aanspreken is ‘houden van’.
 
Tijdens het online koffiedrinken na de dienst via Zoom ging het al snel over ‘elkaar aanspreken op de anderhalve meter’. Durven we dat?  En hoe doe je dat op een vriendelijke, niet-terechtwijzende manier?
Mijn man Henk en ik hebben het afgelopen half jaar wat geoefend. We vroegen ons af: Wat werkt, roept geen weerstand op en is ook kort en bondig? Twee formuleringen doen het goed:
1) Mag het anderhalve meter zijn alstublieft?
2) Ik voel me prettiger bij wat meer afstand.

Het volgende bespreekpunt was: ‘Kunnen we elkaar in het kerkenwerk in onze gemeente makkelijk aanspreken?’ Overheersende mening: ‘Nee, niet zo’. Hoe zouden we dit kunnen verbeteren?
We verkenden deze complexe materie met zevenmijlslaarzen, zonder de pretentie het ei van Columbus te vinden. De Zoom-deelnemers vonden het een zinvol gesprek. Daarom willen we onze overwegingen graag delen.
Er kwamen twee ‘methodes’ met een simpel stramien langs. De toepassing is echter alles behalve simpel.
 
 
Kaartverkoop voorstelling Bonhoeffer in de Bethlehemkerk gestart.
 
Op 5 mei 2020 was het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Ieder jaar vieren we dan de vrijheid. Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.
 
Datum: woensdag 28 oktober 2020
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethlehemkerk.
Aanmelding via deze link: klik hier.
[externe boeking site Eventrix]
Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop
Contact: bonhoeffer@bethlehemkerk.nl
 
Lees meer ...
 
Levende Adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht
 
Ziet u op tegen de donkere dagen voor Kerst? Dan delen we nu graag alvast een heel bijzonder lichtpuntje met u. Net als vorig jaar, organiseren we tijdens Advent dagelijks een open huis waar u anderen kunt ontmoeten. We maken daarbij opnieuw een lichtsnoer van adressen waar u met warmte en aandacht wordt ontvangen. Tot zover niets nieuws, denkt u misschien. Maar dit jaar is er met die adressen iets heel bijzonders aan de hand. 
 
Lees meer ...
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl