Minkema Boulevard: 3 en 4 april
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door onze nieuwe directeur onderwijs
Mijn naam is Arjan van der Wart. Het is voor mij een bijzonder moment om deze kennismaking te schrijven. Met ingang van 1 februari ben ik de nieuwe directeur onderwijs van het Minkema College. Ik ben verantwoordelijk voor het onderwijs van de hele school, van vmbo tot en met gymnasium.  

Ik geloof dat goed onderwijs het verschil kan maken. Naast het behalen van resultaten ben ik van mening dat het onderwijs zich moet richten op mensontwikkeling. Op mijn vorige school in Rotterdam noemden wij dat ‘Bildung’. Dit woord is moeilijk te vertalen, maar het is te vergelijken met zelfontplooiing, zelfbewustzijn en betrokkenheid.

 
 Lesuitval
De afgelopen periode hebben wij helaas te maken gehad met meer lesuitval. Uiteraard doen wij er alles aan om dit waar mogelijk te voorkomen dan wel te ondervangen. Maar net als veel scholen in Nederland hebben wij te kampen met het lerarentekort, waardoor het lastig is om vervangend personeel te vinden. Daarnaast kost het vinden van een goede vervanger ook tijd.

Dit laat onverlet dat het onze volle aandacht heeft en we ons ook beraden op aanvullende maatregelen. Hierover informeren wij u graag na de voorjaarsvakantie.

Lesprogramma niet in gevaar
Ondanks de lesuitval is het goed om te vermelden dat het totale lesprogramma hiermee niet in gevaar komt. We garanderen dat de leerlingen aan het eind van dit schooljaar met voldoende basiskennis verplichte examenonderdelen kunnen afsluiten. Ook nemen wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een valide schoolexamencijfer wordt gegenereerd aan het eind van leerjaar 3.
 
Snuffelstage mavo 3
 
Gedurende het schooljaar wordt er in mavo 3 door de mentor veel aandacht besteed aan het keuzeproces in aanloop naar leerjaar 4. Ook gaan alle leerlingen in de 3e klas een snuffelstage doen.

Voor deze  snuffelstage reserveren we in school één week, namelijk de week van 11 t/m 15 maart 2019.

De leerlingen maken een stageverslag en geven een presentatie aan de klasgenoten.

 
 Nieuws vanuit het decanaat: Sollicitatieproject
Alle examenleerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg doen mee aan het sollicitatieproject dat de school samen met de Rotaryclub Woerden organiseert. Leerlingen hebben op school een cv en een sollicitatiebrief geschreven.  Op 11 en 12 maart, in de avonduren, vinden vervolgens ‘sollicitatiegesprekken’ plaats met de leden van de Rotary. 
 
 
Huiswerkbegeleiding
Huiswerk hoort bij je middelbare schooltijd. Tijdens een mentorles krijg je allerlei tips om hier goed mee om te gaan. Heb je echter moeite met het maken en leren van je huiswerk óf vind je het lastig om te plannen? Dan is extra begeleiding wellicht een idee. Het Minkema College werkt samen met de organisatie Lyceo. Zij biedt huiswerkbegeleiding en bijles. De begeleiding van Lyceo vindt plaats op de locatie aan de Steinhagenseweg.

 
 
Minkema Boulevard: 3 en 4 april
 
Dit jaar wordt de 15e editie van Minkema Boulevard op het podium gezet. Dit is niet alleen een lustrum voor Minkema Boulevard maar valt ook samen met de 100 jaar van het Minkema College.

In april wordt de show met theater, dans en zang/muziek uitgevoerd op woensdag 3 en donderdag 4 april in de sportzaal van de Steinhagenseweg.

De leerlingen zijn al hard aan het repeteren voor de nieuwe show met de titel Dilemma.

 
 Nieuws uit de MR
Collega de heer Radecki heeft besloten af te treden als lid. De deelraad Stein wil hierbij de gelegenheid nemen om hem te bedanken voor zijn inzet in de MR.  

De heer Radecki heeft zich de afgelopen zes jaar vol overgave, met veel passie, maar altijd positief kritisch als MR-lid voor de locatie Minkemalaan ingezet. Gelukkig hebben wij in de heer Scholten een waardige opvolger gevonden, in ieder geval tot aan de zomervakantie. Meneer Scholten is docent economie op de havo/vwo-locatie. Naast een flinke dosis know-how van medezeggenschapsraden heeft hij veel ervaring in de vakbondswereld.

Daarnaast zijn wij verheugd te kunnen melden dat de heer Harmsen weer al zijn MR-taken heeft opgepakt na een periode van afwezigheid.
 
 Oudergesprekken met de mentor
Op dinsdag 9 april en donderdag 11 april vinden er wederom oudergesprekken plaats voor klas 1 t/m 4 met de mentor, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook op prijs wordt gesteld. Tijdens dit gesprek wordt in elk geval gesproken over de resultaten van de 2e (rapport)periode. De uitnodiging om u in te schrijven voor de oudergesprekken op een van deze data ontvangt u in de week van 11 maart via Magister.
 
 
 Ouderavond 'Gezondheid, voeding en lifestyle' op 16 april
  Dinsdagavond 16 april organiseert de Ouderraad in samenwerking met Beweegteam Woerden, de cateraar Ad Brak en de GGD een ouderavond waarbij de thema’s ‘Gezondheid, voeding & lifestyle’ centraal staan. 

Tijdens deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de Gezonde School-aanpak van het Minkema en het verantwoorde kantine-aanbod op school. Daarnaast krijgt u ook praktische tips voor een gezonde voeding van uw puber en kunt u al uw vragen stellen aan de jeugdverpleegkundigen van de GGD.

Reserveer deze datum nu alvast in uw agenda. Zodra de definitieve inhoud van het programma bekend is, zullen we u hierover informeren. 

Wilt u zich nu alvast aanmelden of wilt u meer info over deze avond, mail dan naar ouderraad-stein@minkema.nl.  Graag tot 16 april!
 
Afname CITO-volgtoets medio april
Alvast ter informatie geven wij u mee dat half april bij alle leerlingen van het eerste, het tweede en het derde leerjaar de CITO-volgtoets afgenomen zal worden.

Door middel van de CITO-volgtoetsen kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen op de voet volgen. Deze toets is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem en wordt gebruikt als onderbouwing voor advies over keuze van de leerweg en de kans op het succesvol behalen van het diploma.

Informatie over de precieze data, de lokalen en de mee te nemen spullen volgt via de mail. Wij vragen u nieuws hierover te blijven volgen. Natuurlijk besteden ook de mentoren hier tijdig aandacht aan.
 
Minkema 100!
  Terugblik: maand van de wetenschap
Februari was de maand van de wetenschap: Master of Science. Op 7 februari kwam de wereldkampioen robotvoetbal op bezoek! In een live voetbaldemonstratie liet Tech United van de TU Eindhoven zien waar zelfsturende robots toe in staat zijn. Ruim 500 leerlingen konden vanaf de tribunes alles volgen. Ook mocht een aantal leerlingen een dappere poging wagen om de penalty's van de robots te stoppen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig!

 
 
 
 
Na de voorjaarsvakantie wordt u geinformeerd over de bijzondere activiteiten in de maand maart: de maand van de maatschappij.
 
 Oudertevredenheid
Omdat uw mening als ouder voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid. U bent hierover al per brief geïnformeerd.

Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met andere scholen en zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten maar ook in onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren.

Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.

Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Wijzigingen in het personeel
Mw. Anker, docent geschiedenis en m&m en mentor van klas 1m, vervult op dit moment niet al haar lessen/taken in school. Wij zijn blij dat de heer Moerman, ervaren docent geschiedenis, de lessen aan klas 1b, klas 2a en klas 2b na de voorjaarsvakantie voor haar zal waarnemen.
 
Agenda
04/03: Huiswerkvrij vmbo leerjaar 1-3
04/03: Tweede afnameperiode rekentoets leerjaar 4
11/03: Start snuffelstage mavo 3
12/03: Start mondeling Engels en Duits kader 4 en mavo 4
 
Nieuwsbrief #4, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens verloren hebben, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan bij magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.