Bethlehemkerk                                                   
Januari 2021 nr. 1
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Voedselbank: McBeth Drive-in 9 januari
 
Opbrengst Oliebollenactie: Samen voor kerktechniek
 
Nieuwjaarsreceptie online, zondag 10 januari 
 
Vanuit de Kerkenraad
januari 2021
 
Kerkbalans in tijden van de pandemie 
 
Infosessies Beleidsplan protestants Hilversum
 
BK Bijbellezen:
een update
 
Digitale nieuwjaarsreceptie Algemene kerkenraad
 
 
 
Vieringen
 
Dienst van Schrift en Tafel
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'1e zondag na Epifanie'
 
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
___________________
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
Najaarsactie diaconie: herstel kerken in Syrië
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 8 januari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 9 januari
 
Zondag 10 januari
ds. Jetty Scheurwater 
 
Nieuwjaarsreceptie
 
Maandag 11 januari
 
Dinsdag 12 januari
 
Woensdag 13 januari
 
Donderdag 14 januari
Voedselbank: uitgifte
 
Vrijdag 15 januari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 16 januari
 
Zondag 17 januari
ds. André de Oude
(Gebed om de eenheid)
 
20+ groep
 
 
Zondag 10 januari
 
Johannes 2: 1-11
 
Bruiloft in Kana
 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor altijd verbonden"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 
De redactie van de nieuwbrief wenst iedereen een voorspoedig 2021 toe, indien mogelijk in goede gezondheid en hopelijk met mooie en warme ontmoetingen en bijeenkomsten.
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 9 januari

Op zaterdag 9 januari (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 3de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. 
 
Op zaterdag 9 januari van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee? Samen kunnen we verschil maken in 2021!
 
 

Opbrengst Oliebollenactie: Samen voor kerktechniek

Samen voor kerktechniek! Dat was de leus waarmee we begonnen aan de oliebollenactie. En wat is het een succes geworden! In totaal zijn er ruim 1000 oliebollen gebakken. Alle oliebollenbakkers heel erg bedankt voor deze prachtprestatie! 
 
De oliebollen hebben in totaal 1065 euro opgebracht. Een fantastisch bedrag! Via deze weg willen we iedereen die oliebollen heeft besteld heel erg bedanken. We hopen dat u van de oliebollen heeft genoten. Ook bedankt aan iedereen die een donatie heeft gedaan via de wijkkas. Die donaties zullen hier nog bij opgeteld worden. 
Heeft u nog niet gedoneerd, maar wilt u wel een steentje bijdragen? Maak dan uw gift over naar de wijkkas: IBAN: NL45RABO0373722494, ten name van: Prot. Gemeente Hilversum inz. PWG Bethlehemkerk wijkkas, Hilversum, onder vermelding van ‘Techniek Bethlehemkerk’. 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie online, zondag 10 januari
 
De Bethlehemkerk kent al vele jaren de traditie van een nieuwjaarsreceptie. Dit jaar doen we dat op zondag 10 januari online! Een ieder is van harte uitgenodigd om digitaal aan te schuiven. Stuur een mailtje naar zoom@bethlehemkerk.nl. Dan ontvang je een linkje voor deze bijeenkomst, die om 11:30 uur begint.
 
De dag ervoor, op zaterdag 9 januari (tweede zaterdag van de maand!) wordt een McBeth Voedselbank drive in georganiseerd en kunt u niet alleen artikelen voor de Voedselbank doneren, u krijgt dan ook een paar Nieuwjaarrolletjes mee voor bij de online koffie op zondagochtend. De McBeth Voedselbank drive in is van 10:00 tot 14:00 bij de Bethlehemkerk.
Iedereen die zaterdag 9 januari verhinderd is om naar de kerk te komen, kan een mailtje sturen naar zoom@bethlehemkerk.nl dan bezorgen we de rolletjes bij u thuis.
 
 
 
Vanuit de kerkenraad januari 2021
 
Corona-beleid
Ook nu aan het begin van het nieuwe jaar 2021 handhaven we ons coronabeleid. Dit betekent dat we u dringend verzoeken om zoveel mogelijk thuis online de dienst te volgen. Zo wordt er ruimte geboden aan diegene die online de dienst niet of moeizaam kan meemaken en voor diegene die de zondagse gang naar de kerk als zeer heilzaam ervaart omdat het wellicht het enige uitstapje is. Wel krijgt iedere week weer een sectie voorrang om zich aan te melden voor de aankomende viering. Het maximumaantal bezoekers blijft dertig. Dit is inclusief kinderen en tieners die de kerk bezoeken. Dit geldt voor alle erediensten in ieder geval t/m 18 januari 2021.

Houdt u zich bij bezoek aan de kerk aan de richtlijnen van de rijksoverheid en het gebruiksplan van onze kerk.

Eventix
Wilt u zich alstublieft aanmelden voor een viering via Eventix? Dit verzoek wordt gedaan aan alle bezoekers en medewerkers van een viering voor wie online aanmelden mogelijk is. Ingeval van een besmetting kan alleen het bron- en contactonderzoek goed verlopen als alle aanwezigen van een viering zich vooraf hebben geregistreerd in het systeem. We doen hierbij dan ook een beroep op elkaar.
 
 
 

Kerkbalans in tijden van de pandemie

In januari gaat de actie Kerkbalans 2021 van start. Momenteel krijgt de meerderheid van de leden van de Bethlehemkerk het verzoek tot deelname via een e-mail toegestuurd. De kerkleden van wie we het mailadres niet kennen, krijgen het verzoek thuis in de brievenbus bezorgd. Dat doen trouwe vrijwilligers elk jaar weer opnieuw, de zogenoemde lopers.
Wij willen onze vrijwilligers tijdens de coronapandemie zoveel mogelijk ontzien. Daarom het vriendelijke maar ook dringende beroep uw e-mailadres aan ons door te geven. Doe dat zo spoedig mogelijk, het liefst voor 1 januari. Dan kan het mee voor Kerkbalans 2021.
 
 
 
 
 

Infosessies Beleidsplan protestants Hilversum

In de maand januari staan verschillende informatiesessies gepland over het Beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum. De eerste sessies waren al in december. De informatiesessie over financiën en gebouwen trok veel belangstelling. In januari staan nog vier zoomsessies en zes telefoonsessies gepland. Wil je meer weten over de prioriteiten in het beleidsplan? Doe dan mee met de sessies. Kik hier voor de data.
 
De sessies zijn bedoeld om achtergrondinformatie uit te wisselen over de zes prioriteiten van het plan. De Algemene kerkenraad stelde eerder al vragen op bij de zes prioriteiten. Het beantwoorden van deze vragen is een verantwoordelijkheid van iedere wijkkerkenraad en van het kernteam Vitamine G. Ook voor leden van wijkgemeenten die deelnemen aan de gesprekken over deze vragen, kan het zinvol zijn achtergrondinformatie te verkrijgen in één of meerdere sessies.
 
 
 

BK Bijbellezen: een update

Negentien lezers zijn op Eerste Advent (29 november) begonnen met het lezen van de Bijbel in één jaar tijd. Gezamenlijk volgen ze een leesrooster, houden elkaar periodiek op de hoogte van de voortgang en zien elkaar in een maandelijkse bijeenkomst. Van die bijeenkomsten zijn er inmiddels twee geweest, de start in de Bethlehemkerk en éénmaal digitaal in verband met de huidige lockdown. Voor nu is een korte update geschreven waar de groep staat en wat de eerste ervaringen zijn. Op een later moment zullen ook persoonlijke verhalen van de lezers gedeeld worden.
 
 
Lees verder...
 
 
Digitale nieuwjaarsreceptie Algemene kerkenraad
 
De Algemene kerkenraad nodigt alle leden van de Protestantse gemeente Hilversum uit voor de nieuwjaarsreceptie. De receptie vindt digitaal plaats op maandag 11 januari om 20:00.
 
Waarnemend voorzitter Erik van Halsema opent de receptie. Vervolgens ontmoeten deelnemers elkaar in verschillende kleine groepen in drie rondes van telkens acht minuten. Een mooie gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen en kort uit te wisselen wat we van het komend jaar verwachten.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00