logohkwvl

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2018 - nr. 47

1

Oproep tot deelname aan de regionale werking van Heemkunde West-Vlaanderen

 

Op 15 december om 16 uur (centrale regio van West-Vlaanderen)
Statiestraat  177 Lichtervelde.

Op 19 januari 2019 om 16 uur (regio zuid van West-Vlaanderen)
CC Guldenberg cafetaria,  Acaciastraat 1 Wevelgem.

Agendapunten:
Verwelkoming en voorstelling per aanwezige kring – actualiteit – heemdag – nieuwsbrief – verzekering – project landboeken - integratie Heemkunde Vlaanderen – toekomst Heemkunde
U kunt gerust zelf agendapunten toevoegen.
Hier vindt u ons voorstel tot welke regio uw kring behoort. Indien de datum niet past, kunt u gerust bij de andere regio-bijeenkomst aansluiten.

 

1

Heemprijs 2018

 

De Prijs Heemkunde West-Vlaanderen wordt voor de zevende keer ingericht. Tot eind december 2018 kunnen kandidaturen voor de prijs ingediend worden. Tijdens de heemdag in Oostende (4 mei 2019) wordt de prijs dan uitgereikt.
Alle gepubliceerde artikels, verschenen in een West-Vlaams Heemkundig tijdschrift of jaarboek, komen in aanmerking. Deze bijdragen moeten verschenen zijn in 2017 of 2018.
Wie deelneemt verklaart zich akkoord met het reglement en stuurt in PDF zijn bijdrage in naar de voorzitter (email).
Uiterste datum van inzending: 31 december 2018.

 

 

Heemdag 2019: Stad aan zee: Oostende

 

Op 4 mei 2019 zijn we voor onze jaarlijkse heemdag te gast bij de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige kring ‘De Plate’.
In onze volgende nieuwsbrief verneemt u meer over deze ontmoetingsdag.

 


Tentoonstelling ‘Oud-strijders uit Koekelare, Bovekerke en Zande. Hun kleine geschiedenis in een grote oorlog’.

Het Lange Max Museum in Koekelare pakt dit najaar uit met bovenstaande tentoonstelling.
Zij doen dit uit respect voor de Koekelaarse gesneuvelde soldaten en belichten daarbij de bevrijdingsopmars van het Belgisch leger. Daarbij komt de bevrijding van hun gemeente aan bod. De tentoonstelling loopt verder in 2019.

 

 

 

 

Tentoonstelling: Julius Collen Turner. Zijn Oostendse periode

 

In het stadsmuseum van Oostende (Langestraat 69) werd deze tentoonstelling onlangs geopend. Heemkring ‘De Plate’ wil op die manier de figuur Julius Collen Turner en zijn relatie met de stad Oostende in het daglicht plaatsen.
Julius Collen Turner werd in 1881 als Julius Cohn geboren in het Oost-Pruisische
Schievelbein (het huidige Świdwin in Polen). In 1927 liet Cohn zijn familienaam officieel
wijzigen naar ‘Collen’. Als jongeling koos Julius Collen voor het beroep van gymnastiekleraar (vandaar zijn latere bijnaam). Hij was ook een uitmuntend schermer, maar na een ernstige verwonding aan zijn rechterarm ontwikkelde Collen zijn aanleg voor tekenen en schilderen.
Na de Eerste Wereldoorlog bloeide Collen Turners kunstcarrière in Berlijn.
De opkomst van het nazisme in de jaren dertig van de twintigste eeuw deed Collen Turner besluiten Duitsland te verlaten.
In 1924 huwde Collen Turner in Berlijn met Alice Höche, dochter van de Oostendse Berthe Guillier en een Duitse vader. Oostende was hem dus niet vreemd. Nadat Collen Turner in 1936 Duitsland verliet, probeerde hij in Oostende een nieuw bestaan op te bouwen. Vanaf dat moment speelde Oostende een hoofdrol in zijn oeuvre: de stad, de haven, de vissers, …
Ook schilderde hij veel portretten van Oostendenaars.
De kwaliteiten van het werk van Julius Collen Turner liggen in zijn nauwgezette weergave
van zijn omgeving. Op die manier biedt zijn oeuvre een belangrijk tegenwicht aan de
werken van expressionistische Duitse tijdgenoten zoals Max Beckmann, Ernst Ludwig
Kirchner en Ludwig Meidner.
Vanaf 17 november 2018 werpt de tentoonstelling ‘Julius Collen Turner. Zijn Oostendse
periode’ een licht op de kunstschilder, graficus en portrettist Julius Collen Turner tijdens zijn verblijf in Oostende. Norbert Hostyn, voormalig conservator van het Museum voor Schone Kunsten in Oostende, en Jean en Paul Collen, de kleinzonen van de kunstenaar, zijn de bezielers van de tentoonstelling in het Stadsmuseum Oostende.

 

Website Heemkunde West-Vlaanderen en artikels in de database

 

Door technische problemen zijn beide websites voorlopig niet toegankelijk.
Dit betekent niet dat u – met het einde van het jaar voor de deur – moet wachten om uw aanvulling van bijdragen uit uw tijdschrift door te sturen. U kunt dit doen met een mail naar Yvette Kemel (Brugge).

 

 

 

 

 

Oorlogsschade in Zuid-West-Vlaanderen
tijdens Wereldoorlog I.

 

 

 

Na de oorlog werden er bij de lokale Rechtbank voor Oorlogsschade meer dan 77.000 aanvragen ingediend tot schadevergoeding, zowel voor fysieke als materiële schade. De vonnissen van deze rechtbank, bewaard in het Rijksarchief, werden recent geïnventariseerd. Het zijn uitzonderlijke bronnen voor lokale en familiegeschiedenis.
Op een onlangs gehouden voordracht door Emma D’haene (Master in de vroegmoderne geschiedenis en Master in de archivistiek) werd dit archief uit de doeken gedaan.
Emma is bestuurslid bij de Kortrijkse heemkring De Leiegouw en archivaris in het Kortijkse Rijksarchief.
Voor het vonnissen van het noorden van onze provincie kunt u hier terecht

 

 

 

 

 
 

 

Nieuwe publicatie: Tafelen in een bad en nog iets meer

 

Het nemen van een bad kent een oosterse oorsprong. Vanuit het Nabije Oosten zijn badhuizen pas in de late middeleeuwen in West-Europa, waarschijnlijk dankzij de kruistochten, doorgedrongen. In Brugge dateert de oudste vermelding uit 1303. Grotere steden bezaten er tientallen verspreid over de diverse wijken. In de vijftiende eeuw telde Leuven zes soortgelijke instellingen. In Brugge zijn er omstreeks 1500 een veertigtal aan te wijzen waarvan een concentratie in de Sint-Gilliswijk, het vroegere havenkwartier. 
Sommige waren enkel voor mannen, andere voor vrouwen, maar de gemengde stoven trokken ongetwijfeld de meeste gasten. 
De populariteit van dergelijke stoven had wellicht niet alleen te maken met het feit dat de meeste huizen niet over een eigen badgelegenheid  beschikten, maar wel dat mannen en vrouwen elkaar in deze etablissementen moeiteloos konden ontmoeten en intussen genoten van allerlei geneugten van het leven. Ze werden blijkbaar vlug meer oorden van ontspanning en vertier dan van zorg voor het lichaam.
Het boek werd uitgegeven door de Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle en kan besteld worden bij de gelijknamige kring voor 20 euro (+ 5 euro verzendingskosten)
Alle info: ewald.vancoppenolle@skynet.be.

 

 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]