080808

Ett särskilt utskick särskilt för info om den kosmiska porten idag 080808

The Crystalline gateway of Christ Consciousness

Flower of Life. Living Loving Christ C.

http://www.youtube.com/watch?v=ShHpywRMA0o