Ako ne se chete, kliknete                                                                                 Януари  2015
 
  
 
От 11-ти до 13-ти март в София Виа Експо организира международното изложение и конференция за управление на отпадъците „Save the Planet”.
 
Водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Полша, Словакия и Швейцария ще покажат технологии и оборудване за третиране, събиране, транспортиране, депониране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
 
В първия бюлетин за 2015 г. Ви представяме:
- HELECTOR, компания която е изложител за първи път в "Save the Planet". В интервю Димитрис Граматас, ръководител на отдел „Строителство“, ще разкаже за дейностите, целите и настоящите проекти на фирмата.
- VDMA Abfall- und Recyclingtechnik, German RETech Partnership и Recycling International - партньори на изявата.
  
Приятно четене от екипа на Виа Експо. 
 
 
 
 
 
    
Интервю с Димитрис Граматас, ръководител на отдел „Строителство“
 
Вашият девиз е "Разработване на решения за едно по-зелено бъдеще". Бихте ли ни разказали накратко за дейностите Ви, свързани с управлението на отпадъците?
HELECTOR е поделението за управление на отпадъци на ELLACTOR Group, напълно интегрирана компания, способна да осигури вертикални решения в целия сектор.
Основните услуги са насочени към строителство, осигуряване на необходимите технологии (know–how) и инвестиции. Приложенията им са тясно свързани с рециклиране, третиране на отпадъци и производство на енергия от отпадъци. HELECTOR предлага решения за едно по-зелено бъдеще в съответствие с европейската йерархия за управление на отпадъците.

Компанията разработва екологично чисти технологии и патенти чрез своите германски дъщерни фирми, насочени към превенция и намаляване количеството отпадъци, повторно използване, рециклиране, оползотворяване на енергията и депониране на отпадъците. Чрез третирането на биологични отпадъци с модерни технологии като тази на HERHOF GmbH и LOOCK BIOGAS се произвеждат горива, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Досега сме изградили 9 инсталации за механично третиране на биологични отпадъци, пречиствателни станции с общ капацитет 1.3 милиона тона, 15 инсталации за анаеробно разграждане с общ капацитет от почти 213 хил. тона и още 7 инсталации за третиране на биологични отпадъци са в процес на изграждане.
За да прочетете цялото интервю, кликнете тук
 
 
VDMA
Abfall- und Recyclingtechnik
 
            
 
     
  
VDMA е една от най-големите индустриални асоциации в Европа и представлява над 3100 фирми-членки от инженерната индустрия. Асоциацията включва целия инженерен сектор: от производители на части, машиностроители, строители на предприятия, системни доставчици и системни интегратори, до фирми, предоставящи услуги.
 
Наеми Денц от VDMA Abfall- und Recyclingtechnik ще представи темата "Сметищен газ - възможност за устойчиво депониране" по време на конференцията 'Save the Planet'.     www.vdma.org 
 
 
  
  
 
German RETech Partnership е независима мрежа от фирми и институции, работещи в областта на управлението на отпадъци и рециклиране в Германия. Целта е да подпомага трансфера на технологии по света и да предоставя достъп до немския опит.    www.retech-germany.net
 
 
 
 
 
  
 
Recycling International е списание, насочено към специалистите от рециклиращата индустрия. В нашия екип работят опитни журналисти, които пътуват из цял свят и събират най-актуалната информация.
Списанието се издава в 10 броя годишно. Читателската аудитория наброява 33 000 професионалисти, работещи в 6500 компании в 120 държави.
Богатото съдържание на Recycling International обхваща:
• скрап технологии
• задълбочени анализи в областта на рециклирането, пазари и технологии
• промени в международното законодателство
• новини, продуктови презентации, статистики
• отзиви от проведени изложения и конференции
• интервюта с експерти от сектора.     www.recyclinginternational.com
 
Препратете на приятел:
Намерете ни в социалните мрежи:
       
 
Via Expo Ltd., www.viaexpo.com