Nieuwsbrief Studiekeuze123
juni 2012
 
Terug van weg geweest
De Nieuwsbrief van Studiekeuze123 heeft u even moeten missen, maar we hebben niet stil gezeten: Studiekeuze123 is in een ander jasje gestoken met een nieuw logo en een frisse huisstijl, de website Studiekeuze123.nl is volledig vernieuwd en de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2012 zijn gepresenteerd. Kortom, hoog tijd om u bij te praten. Door middel van deze Nieuwsbrief informeren wij u over projecten, activiteiten, bijeenkomsten en andere interessante studiekeuzeinformatie!
 
U staat bij ons geregistreerd als abonnee van de Nieuwsbrief. Als u deze wilt blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen. U kunt zich uiteraard ook afmelden, via de link onder aan deze nieuwsbrief. Naast de Nieuwsbrief kunt u zich ook abonneren op onze ‘Bijblijvers’. Deze 'Bijblijvers' bevatten meer gedetailleerde informatie per dienst of project. We hebben een ‘Bijblijver’ over de NSE en over de Studiekeuzedatabase.
Zijlstra onthult 'Studie in cijfers'
Studiekeuze123 heeft samen met Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Windesheim en de jongerenorganisaties studiebijsluiters onder de naam ‘Studie in cijfers’ ontwikkeld. Demissionair Staatssecretaris Halbe Zijlstra introduceerde op 16 juni jl. Studie in cijfers tijdens de open dag van de HAN. Lees meer over Studie in cijfers en bekijk het filmpje.
Resultaten NSE 2012 bekend
De resultaten van de NSE 2012 zijn op 14 juni bekend gemaakt. Ruim 200.000 studenten vulden de Nationale Studenten Enquête in. Uit de resultaten blijkt dat studenten nog steeds overwegend tevreden zijn over hun studie. Bekijk de resultaten op www.studiekeuze123.nl, ga zelf aan de slag met de resultaten of lees meer over de NSE.
Nieuwe release Studiekeuzedatabase
Sinds 15 juni is de tweede release in 2012 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen de nieuwe studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête 2012. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) Lees meer over de release van juni 2012.
Vergroot uw zichtbaarheid op Studiekeuze123.nl
De website van Studiekeuze123.nl is, zoals bekend, volledig vernieuwd en staat nu ongeveer twee maanden online. De bezoekersaantallen zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. U kunt het overzicht, dat maandelijks bijgewerkt wordt, bekijken op Studiekeuzeinformatie.nl. Instellingen hebben de mogelijkheid om de zichtbaarheid te vergroten door een afbeelding en het logo op de website te laten plaatsen. Deze kunnen in PNG-formaat toegestuurd worden naar Maaike Vervoort.
Studiekeuze123 vernieuwd
De organisatie van Studiekeuze123 is sinds 1 januari 2012 gewijzigd. Uiteraard hebben we nog steeds een Bestuur (bestaande uit HBO-raad, VSNU, NRTO en de studentenorganisaties ISO en LSVb) en het Deskundigenpanel. De uitvoerende organisatie heeft echter een andere opzet gekregen. Lees meer over de organisatie van Studiekeuze123.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van HBO-raad, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.