Juni 2018
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes en De Lerende School.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Privacy
Scholen met Succes heeft de invoering van de nieuwe privacy regels aangegrepen om de kwaliteit van haar dienstverlening naar een nog hoger plan ter brengen. Wij hebben op vrijwillige basis een Functionaris Gegevensbescherming in de armen genomen. Mr. A.L. (Ton) Veldhuis combineert zijn academische juridische opleiding met meer dan 30 jaarpraktijkervaring in ICT, data, internet, web & mobile. Het eerste dat Ton heeft gedaan is onze privacyverklaring toetsen aan alle vereisten en vertalen in normaal Nederlands. Zie hier het resultaat.
 
 
Inspectie en sociale veiligheid

 
Medio mei hebben we afspraken met de inspectie gemaakt om alle resultaten van de metingen sociale veiligheid bij leerlingen door te leveren aan de inspectie. Dat geldt, facultatief, voor alle scholen die dit schooljaar bij ons peilen of hebben gepeild. U dient daartoe echter wel toestemming te geven. We zullen de komende weken alle betreffende scholen gericht per mail benaderen met een toestemmingsformulier.


 
E-book schoolgebouw en schoolomgeving
Nynke Jelles, Architect en adviseur Stedenbouwkundig Ontwerp, adviseert en begeleidt voor ons scholen over profilerende schoolgebouwen en buitenomgeving. Mede op basis van de trajecten die zij de afgelopen periode heeft verzorgd, is nu een nieuw e-book verschenen. Dit e-book geeft op heldere en beeldende wijze aan hoe, vanuit analyse, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van schoolgebouw en -plein  met slimme ingrepen en beperkte middelen versterkt kan worden. U kunt het boek op deze pagina gratis downloaden.
 
 
 
Imago- en schoolkeuze VO-scholen

 
De afgelopen maanden hebben we voor 4 scholen voor voortgezet onderwijs een belevingsonderzoek uitgevoerd. Onder andere via panelgesprekken met leerlingen en interviews met groep 8 leerkrachten op toeleverende basisscholen is geïnventariseerd wat de schoolkeuzeprocessen en -motieven zijn en welk imago de betrokken VO-scholen hebben. Aangevuld met een demografische analyse van het verzorgingsgebied is per school een marketing en profileringsstrategie voor de komende jaren bepaald.
 
 
Succes!Spiegel
Vanaf 1 september aanstaande gaat de Succes!Spiegel live. De Succes!Spiegel is ons nieuwe kwaliteitsinstrument dat volledig is gebaseerd op het nieuwe denken in kwaliteitszorg en direct aansluit bij het nieuwe inspectiekader. Dit systeem gaat draaien op een eveneens nieuw platform waar toegankelijkheid en  gebruiksvriendelijkheid centraal staan. De afgelopen maanden zijn diverse pilots bij scholen en besturen succesvol afgesloten en begin deze maand is de nieuwe website opgeleverd.
  
 
 
27 juni: Ontwerpsessie Sturen op kwaliteit

 
Momenteel zijn we voor de Succes!Spiegel het bovenschools dashboard aan het ontwikkelen waarin besturen alle relevante informatie over de kwaliteit van de betrokken scholen kunnen inzien en analyseren. We doen dat graag in nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Daarom nodigen we bestuurders en bovenschoolse kwaliteitsmedewerkers van harte uit om met ons mee te denken en te zoeken naar de meest optimale vorm van analyse en weergave van gegevens. Klik hier voor het uitnodigings- en aanmeldingsformulier.
 
 
Blog: Een beetje privacy graag!
Schuin tegenover mij in de schoolbanken van de zesde klas, zat mijn eerste jeugdliefde. Alleen wist ze dat toen nog niet. Zij had dezelfde initialen: EB gaat met EB. Kastanje bruine ogen en de rest weet ik niet meer goed. Tijd heelt én alle wonden, maar je vergeet ook een hoop. Lees verder