JULI 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Extra release Studiekeuzedatabase
 • Aanleveren data voor release augustus 2018: uiterlijk 31 juli 2018
 • Studiekeuzeconferentie 2018
 
 
Extra release Studiekeuzedatabase
Op 12 juli j.l heeft er een extra release van de Studiekeuzedatabase plaatsgevonden (versie 18.5a). De volgende wijzigingen zijn aangebracht:
 • De studieomschrijvingen zijn opnieuw beoordeeld en toegevoegd;
 • Het aantal studenten dat studeert in een gemeente is opnieuw toegevoegd;
 • Op de bron NAE is een weegfactor toegepast op alle arbeidsmarktindicatoren. Dit betekent dat de volgende indicatoren zijn gewijzigd;
  • Mediaan salaris met bijbehorend gemiddeld aantal werkuren per week (er worden bij minder studies waarden getoond);
  • Tevredenheid gevonden werk wat betreft huidige functie en carrièremogelijkheden (er worden bij minder studies waarden getoond);
  • Baan op niveau (% is licht gewijzigd vanwege de weegfactor);
  • Baan op vakgebied (% is licht gewijzigd vanwege de weegfactor)
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
De eerstvolgende reguliere release (versie 18.6) vindt plaats op 22 augustus 2018.
 
Aanleveren data voor release augustus 2018: uiterlijk
31 juli 2018
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 31 juli 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.6 op 22 augustus 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 31 juli door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van augustus 2018.
 
 

 
Stichting Studiekeuze123 nodigt u uit voor de Studiekeuzeconferentie 2018.

Programma
De rode draad van de dag is de persoonlijke ontwikkeling van de studiekiezer en de keuzevrijheid die hij of zij ervaart. We bespreken dit onderwerp met professionals aan de hand van verschillende thema's. Op het programma staan o.a. sessies over:
 • Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 
 • Fexibel onderwijs
 • Ervaringen van eerstegeneratiestudenten
 • Regionale samenwerkingen
 • Studiekeuzestress en het Schoolwaardenkompas
 • De wet Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs en de invloed op het keuzegedrag van profielkiezers/studiekiezers
Het populaire platform Scholieren.com voert voorafgaand aan de conferentie een peiling uit onder scholieren over een aantal van deze thema's. De uitkomsten van deze peiling worden tijdens de conferentie besproken. Bekijk het volledige programma en de dagindeling.
 
Sprekers 
Lammert Kamphuis (keynotespreker), Mark Schoemaker (dagvoorzitter), Youssef el Bouhassani (docent van het jaar 2018).  
 
Voor wie is deze conferentie interessant? 
Voor decanen, studiekeuzebegeleiders, studieadviseurs, studievoorlichters, loopbaangebeleiders, aansluitcoördinatoren en andere professionals die zich bezighouden met aansluiting en het studiekeuzeproces van scholieren naar het hoger onderwijs. Het is dé plek waar studiekeuzeprofessionals uit het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs elkaar ontmoeten.
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.