Nieuwsbrief 13 - 26 april 2018
ACTUEEL
 
Dag van de rechtsstaat
Congrescentrum Lamot Mechelen 15 mei 2018 19u
Vzw 400 in samenwerking met de OVB
www.dagvanderechtsstaat.be

Nieuw insolventierecht treedt in werking op 1 mei 2018
Hiermee worden de Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen afgeschaft.
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2017, bl. 83100

Wijzigingen inzake openbare verkoop vanaf 1 mei 2018

11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2017
Afschaffing van het recht van hoger bod voor bepaalde openbare verkopen - Verkoop onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een financiering - Gedematerialiseerde openbare verkopen

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019
Ministerraad 20 april 2018
Aanwerving van 46 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019. Het gaat om 15 plaatsen voor Nederlandstalige en 31 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

‘The Built and the Beautiful’: esthetische regulering in de ruimtelijke ordening en de rol van de rechter

S. De Somer, RW 2017-2018, nr. 34, 21/04/2018, 1322

De terugvordering van onrechtmatige staatssteun in België

T. Coen en W. De Cock, RW 2017-2018, nr. 34, 28/04/2018, 1362

Betere regelgeving in België en Nederland
Themanummer Tijdschrift voor Wetgeving 2018/1
Inhoudstafel

Milieubeoordeling van bepaalde plannen en programma's
L. Demez, Les plans et programmes soumis à évaluation des incidences environnementales: clarification?, JT N° 6727, 21/04/2018, 329


BURGERLIJK RECHT

Ongeschreven rechtsgrenzen

Verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik (deel 2), NJW nr. 380, 18/04/2018, 278

Verborgen gebreken – vermoeden van kwade trouw

S. De Rey, B. Tilleman, Het ‘vermoeden van kwade trouw’ bij verborgen gebreken: welke verkoper past het schoentje?, TBBR 2018/3, 131

Vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop
S. De Rey, Vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop: mag het wat meer zijn dan artikel 1644 BW?, TBBR 2018/3, 144

Schuldvergelijking en de bank: hoe zijn we ook alweer getrouwd?
R. Houben, Editoriaal, TRV-RPS 2018/2, 75

Betalen van de woning van de feitelijke partner
F. Tack, Betalen van de woning van de feitelijke partner. Wat na relatiebreuk? Verrijking/vermogensverschuiving zonder oorzaak, Bericht aan het Notariaat 2018/1,33

Lijfrente

M. Janssens de Bisthoven, Het Hof van Cassatie bevestigt de nietigheid van lijfrenteovereenkomsten bi gebrek aan alea, Bericht aan het Notariaat 2018/1, 35


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Het deskundigenonderzoek in de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
B. Van den Bergh, Bericht aan het Notariaat 2018/1, 4

Het recht van preferentiële toewijzing versus het recht van terugname
F. Goister, Bericht aan het Notariaat 2018/1, 16

Nationaal register voor gerechtsdeskundigen
J.-F. Marot, Le registre national des experts judiciaires après la loi réparatrice du 19 avril 2017, T.Pol. 2018/1, 3


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nieuwe Richtlijn over verzekeringsdistributie: deadline 1 oktober 2018

K. Termote, Balans nr. 804, 15/04/2018, 1
(Zie ook Ministerraad 20 april 2018: Omzetting van de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie)

De nieuwe insolventie wetgeving anno 2018
Boek XX van het Wetboek van economisch recht
Verschillende rechtsleer
Inhoudstafel

Nieuwe procedure vereffening vennootschappen
D. Blondeel, La ‘nouvelle’ procédure de dissolution judiciaire des sociétés, TRV-RPS 2018/2, 77

Octrooien
P. Cappuyns, Product- en werkwijze-octrooien: gelijkenissen, verschillen en het Europlasma arrest van het Grondwettelijk Hof, IRDI 2017/4, 239

Modellenrecht

H. Vanhees, Het Hof van Justitie over onderdelen, reparatieonderdelen en de toepassing van de reparatieclausule, IRDI 2017/4, 249

Auteursrecht – kunstenaar
E. Daem, Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van appropriation artists, IRDI 2017/4, 263


FINANCIEEL RECHT

De aflossingstabel hechten aan de akte hypothecair krediet?
F. Tack, Bericht aan het Notariaat 2018/1, 30


STRAFRECHT

Een overzichtstabel van alle omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal vanaf 1997 tot nu
Overzichtstabel
Integrale teksten omzendbrieven College PG van 2004 tot nu
Integrale teksten omzendbrieven College OM vanaf 2016
Integrale omzendbrieven


FISCAAL RECHT

Voortaan kan ‘rechtzetting beslissing over bezwaar gevraagd worden

J. Van Dyck, Fiscoloog nr.1564, 25/04/2018, 1
15 APRIL 2018. - Wet tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 20/04/2018, bl. 34783

Professionele meerwaarden en vermogensrecht: geen eenvoudig huwelijk
L. Maes, Fiscoloog nr.1564, 25/04/2018, 3

Ook werknemers moeten ‘ficheverplichting’ ter harte nemen

JVD, Fiscoloog nr.1564, 25/04/2018, 8

Onroerende verhuur kan voortaan met btw
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 14, week 12-18 april 2018, 1

De strijd rond het FBB op Franse dividenden: einde niet in zicht
JVD, Fiscoloog nr. 1563, 18/04/2018, 1

Fiscale boeten: genaderecht gaat deels over naar fiscale Bemiddelingsdienst
CB, , Fiscoloog nr. 1563, 18/04/2018, 3

Beroepskosten

JVD, Doet nieuwe regeling meer dan ‘planning’ verhinderen?, Fiscoloog nr. 1563, 18/04/2018, 6

Onroerend inkomen
CB, EU-Hof bevestigt: ook problemen met ‘verhuurd’ buitenlands vastgoed, Fiscoloog nr. 1563, 18/04/2018, 7

Giften
JVD, Ook fiscaal voordeel bij giften aan ‘stichting’ van universitair ziekenhuis, Fiscoloog nr. 1563, 18/04/2018, 10

Voorafbetalingen
CB, Vermeerderingspercentage voor vennootschappen stijgt naar 6,75, Fiscoloog nr. 1563, 18/04/2018, 11

Erf- en schenkbelasting
S. Allard, R. Ackermans, Duidelijkheid over de private stichting in het Vlaamse gewest, Fisc. Act. nr. 13, week 5-11 april 2018, 6

Voordelen van alle aard

K. Janssens, Ongrondwettelijke waardering voordeel woning: wetswijziging op komst, Fisc. Act. nr. 13, week 5-11 april 2018, 1

Erfbelasting
O. De Keukelaere, E. Beeken, Vlabel stemt in met gebruik burgerlijke maatschap om schenker controle over familiebedrijf te laten behouden, Fisc. Act. nr. 13, week 5-11 april 2018, 2

Lokale belastingen

B. Engelen, ‘Overmacht’ soepeler ingevuld door Nederlandstalige dan door Franstalige kamer Hof van Cassatie, Fisc. Act. nr. 13, week 5-11 april 2018, 5

Nieuwe forfaits IT-voordelen: harmonisatie door fiscus en RSZ
E. Lammens, Sociale Wegwijzer nr. 8, april 2018, 2

Woonplaats buitenlandse holding: fiscus delft onderspit door zware bewijslast
L. Brosens, Fiscoloog Internationaal nr. 412, 31/03/2018, 1

Kaaimantaks 2.0., exitheffingen en vrijheid van vestiging: troebel water?
N. Appermont, B. Peeters, Fiscoloog Internationaal nr. 412, 31/03/2018

Schenking van een familiale onderneming – vrijstelling schenkbelasting
H. Dhont, Schenking van een familiale onderneming met fideï-commis de residuo: de vrijstelling in de schenkbelasting is niet altijd van toepassing, Bericht aan het Notariaat 2018/1, 26

Registratierechten voor de aankoop van een gezinswoning vereenvoudigd!

C. De Roo, Bericht aan het Notariaat 2018/1, 37

Vrijwillige erfenissprong wordt fiscaal niet langer ontmoedigd
H. Dhont, , Bericht aan het Notariaat 2018/1, 40

De aftrek van btw m.b.t. het kunstgras van de voetbalclubs
H. Vandebergh, A. Lewandowski, TFR nr. 539 – april 2018, 311

‘Antigoon’ cassatierechtspraak in het fiscaal recht

M. Moris, La jurisprudence dite ‘Antigone’ de la Cour de cassation, inapplicable en matière fiscale, TFR nr. 539 – april 2018, 313

Fiscaal jaaroverzicht 2017
De Fiscale Koerier 2018/1-2-3

Het begrip ‘gezinswoning’ in het civiel en fiscaal recht: een huis met veel kamers?

C. Messine, E. Roelens, Not.Fisc.M. 2017/10, 314


SOCIAAL RECHT

Werk en gehandicapten
J. Ringelheim, La réception en droit belge de l’obligation d’aménagement raisonnable en faveur des travailleurs handicapés, JT N° 6726, 14/04/2018, 309

Nieuwe forfaits IT-voordelen: harmonisatie door fiscus en RSZ
E. Lammens, Sociale Wegwijzer nr. 8, april 2018, 2

Wie neemt de zachte landingsbaan richting pensioen?
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 8, april 2018, 6

Regularisatiebijdragen als zelfstandige – Wat is het effect op uw pensioenbedrag?
M. Bruyninckx, , Sociale Wegwijzer nr. 8, april 2018, 8

Zijn thuiswachtdiensten ook arbeidstijd? Uitspraak Hof van Justitie
M. De Gols, Het Europees Hof van Justitie van Luxemburg en het Matzak-arrest, Sociale Wegwijzer nr. 8, april 2018, 11

Erkenning fraudeverbod in een grensoverschrijdende sociaalrechtelijke context

G. Van de Mosselaer, Sociale Wegwijzer nr. 8, april 2018, 14

Pesterijen op het werk
Speciaal nummer Sociaalrechtelijke kronieken, 2017/3
Inhoudstafel

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Pensioenzakboekje 2018
Deeren M., van Gool G., Vandenbussche B., Bruyninckx M., Wolters Kluwer 2018, 360 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Schaderegeling in België
H. Ulrichts, Wolters Kluwer 2018, 752 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter
E. Loncke, Administratieve rechtsbibliotheek, algemene reeks nr. 10, die Keure 2018, 528 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Praktijkboek Recht en ICT
Auteursrecht en internet
L. de Smet, Vanden Broele 2018, 101 p.

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
ALLIC III
Th. Vansweevelt, B. Weyts (eds.), Intersentia 2018, 205 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Productaansprakelijkheid en productveiligheid
D. Verhoeven, Intersentia 2018, 730 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verkavelen in Vlaanderen
Van verkavelingsvergunning naar omgevingsvergunning
J. Ghysels, J. Toury (eds.), Intersentia 2018, 565 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Douanezakboekj 2018
D. De Vlieger, Wolters Kluwer 2018, 300 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
RECHTSPRAAK
Rechtspraak beslag- en executierecht
JLMB 2018/16
Inhoudstafel

Rechtspraak advocaten/strafrecht/consumentenrecht/onbekwamen
JLMB 2018/15
Inhoudstafel
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

Het nieuwe erfrecht - Praktische verdiepingssessies
Intersentia
Leuven | 2 maart, 19 april, 17 mei, 1 juni
Antwerpen | 6 maart, 17 april, 8 mei, 5 juni
Gent | 9 maart, 27 april, 18 mei, 8 juni
Programma

De watertoets  
Escala, Opleiding van 2 sessies
Start: 16-05-2018, Antwerpen
Start: 12-06-2018, Hasselt
Programma   

Burenhinder

M&D Seminars webinar, 27 april 2018
Programma

UJA & TJK on tour: actueel overzicht van rechtspraak in VOS en MOF dossiers
Larcier, samenwerking van de Unie van Jeugdadvocaten (UJA) en het tijdschrift voor jeugd- en kinderrechten (TJK)
Brugge (8 mei), Antwerpen (5 juni) of Hasselt (12 juni):
Programma

Update vennootschapsbelasting 2018
Intersentia
Gent | 3 mei 2018
Antwerpen | 8 mei 2018
Programma

Tolk-gemedieerde communicatie in een gerechtelijke en medische context: interdisciplinaire perspectieven vanuit onderzoek, opleiding en praktijk
KU Leuven, Sint-Andries, Antwerpen, 8 mei 2018
Programma

Omgeving TeRecht Jaarlijks Omgevingsontbijt
Larcier opleiding, dinsdag 08 mei 2018 – Antwerpen
Programma

Dag van de Rechtsstaat
Vzw 400 organiseert, in samenwerking met de OVB, op dinsdag 15 mei 2018 de eerste Dag van de Rechtsstaat.
http://www.dagvanderechtsstaat.be/contact/

Algemene voorwaarden. Praktijkgericht overzicht.
M&D Seminars webinar, 15 mei 2018
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 15 mei 2018
Programma

Studienamiddag: Topics en actualia giftenrecht
Larcier opleiding, Donderdag 17 mei 2018 – Gent
Programma

Colloquium: Ziek op het werk, dus afgeschreven?
PROGRESS Lawyers Network, Brussel 17 mei 2018
Programma

Conferentie 'Privaatrecht in actie'
Gandaius Permanente Vorming, Gent 18 mei 2018
Programma

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Brugge 18 mei 2018
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia
M&D Seminars, Leuven 22 mei 2018
Programma

Business Development en klantenmanagement in advocatenkantoren
Larcier opleiding, Antwerpen 24 mei 2018
Programma

De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State : do or not to do ?
Vakgroep administratief recht bij de balie te Antwerpen
Gerechtsgebouw - algemene vergaderzaal naast de cafetaria,   24 mei 2018
12-14u – broodjes vanaf 11.30u
Inschrijven via private luik

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Wilrijk 25 mei 2018
Programma

De positionering als bemiddelaar in een EOT in 7 stappen
Larcier opleiding, Dinsdag 29 mei 2018 – Beveren–Waas
Programma

De hervormingen van het huwelijksvermogensrecht
M&D Seminar, Leuven 29 mei 2018
Programma

Continuïteit van ondernemingen in het gewijzigde insolventierecht
Intersentia opleiding, Havenhuis Antwerpen 31 mei 2018
Programma

Capita Selecta Energierecht 2017
Intersentia, Brussel 31 mei 2018
Programma

Woninghuur: Vlaams huurdecreet 2018
M&D Seminars, Kontich 5 juni 2018
Programma

De fiscus op bezoek naar aanleiding van een uitgeprocedeerde strafzaak, kan dat?

Larcier opleiding, Zwijnaarde 5 juni 2018
Programma

Familiaal Vermogensrecht
M&D Seminars, Kontich 7 juni 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia, sprekers: A.L. Verbeke, R. Barbaix, H. Casman
Woe 6 juni 2018 | Leuven (17u-21u)
Vrij 15 juni 2018 | Antwerpen (13u-17u) 
Vrij 22 juni 2018 | Kortrijk (13u-17u)
Do 28 juni 2018 | Brussel (17u-21u)
Do 30 augustus 2018 | Gent (17u-21u)
Di 11 september 2018 | Hasselt (17u-21u)
Programma

40 jaar Arbeidsovereenkomstenwet
Larcier opleiding, Brussel 14 juni 2018
Programma
 
Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma
 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be