Nieuwsbrief
 
Nieuw in de Gevangenpoort: een guillotine

De Gevangenpoort is een nieuw collectiestuk rijker: een guillotine uit (vermoedelijk) de 18de eeuw. De guillotine werd in 2015 aangekocht en is, na een periode van restauratie, vanaf vrijdag 9 september voor het eerst te zien tijdens de Nacht van de Dictatuur.

Al in de 16de eeuw gingen er stemmen op tegen de barbaarse kanten van de toenmalige rechtspleging, zoals het inzetten van marteling. De guillotine deed uiteindelijk in de 18de eeuw zijn intrede: volgens de Franse arts Guillotin was deze "onthoofdingsmachine" humaner, omdat het mes zo snel valt, dat het bijna pijnloos moet zijn. De guillotine die in de Gevangenpoort komt te staan, is weliswaar niet in Nederland gebruikt, maar in Den Haag zijn wel twee executies uitgevoerd met een guillotine: in 1812 en 1813.
 
Op vrijdagavond 9 september, tijdens de Nacht van de Dictatuur, is de guillotine voor het eerst te zien in de Gevangenpoort.
 
 
De guillotine op een houten schavot op de Plaats in Den Haag. Titelblad (detail) van Journaal van 1802 tot 1813 door N.J. Baake, collectie Haags Gemeentearchief. 
 
Nacht van de Dictatuur
 
Op vrijdagavond 9 september vindt de Nacht van de Dictatuur plaats in Den Haag. Ook Museum de Gevangenpoort doet hier weer aan mee. Tegen de achtergrond van de nieuwste collectie-aanwinst, een guillotine, geven drie gastsprekers een rondleiding door onze eeuwenoude cellen. Zij vertellen deze avond over (hun visie op) de doodstraf in dictatoriale regimes. In Nederland is de doodstraf weliswaar afgeschaft, maar in hedendaagse dictoriale regimes wordt dit strafmiddel nog vaak gebruikt. 

Programma:

Auteur Ben Croon | 21.15 (NL) en 22.45 uur (EN)
Na zijn carrière als jurist verdiepte Ben Croon zich in geschiedenis en schreef zijn boek 'Van Gifbeker tot Guillotine'. Hierin behandelt hij tien spraakmakende politieke processen uit de geschiedenis, die meer dan eens eindigden met de doodstraf. Wat gebeurt er wanneer een machthebber geen tegenspraak krijgt, zoals in een dictatuur?

Advocaat Bart Stapert | 21.45 (EN) en 23.15 uur (NL)
Bart Stapert was de advocaat van Ang Kiem Soei en vele andere terdoodveroordeelden in het buitenland. Vanavond vertelt hij over zijn ervaringen met de doodstraf en zijn visie hierop: "Een staat die de doodstraf oplegt, is een staat die teveel macht heeft."

Floor Beuming van Amnesty Internationaal | 22.15 (NL) en 23.45 uur (EN)
In Saoedie-Arabië worden jaarlijks honderden mensen ter dood veroordeeld. Lijfstraffen zijn aan de orde van de dag. Wat weten we van de rechtspraak in dit land, hoe verloopt een proces en wie zijn de mensen die worden geëxecuteerd? Floor Beuming van Amnesty International geeft vanavond antwoord op deze vragen. 
 
Lees verder op onze website.