Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2017 nr. 07
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwe initiatieven viering
 
Beroepingsproces Morgenster
 
Expositie Els & Gesiena
 
Boek Menno Veldstra
 
Ontmoetings-bijeenkomsten
 
Films in de veertigdagentijd
 
Veertig passieprenten
 
 
Zondag 19 februari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ''Het goede is gezaaid"
 
 
Voorganger:
 
Sterretjes
 
Het oppasteam heeft versterking nodig.
 
 
We zoeken vrijwilligers voor de donderdag.
 
 
Paaskaarsen
Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars 2017 bestellen. Op de zondagen 19 en 26 februari en 5 maart zijn de kaarsen te bestellen bij de koster. Voor de Paasdagen heeft u hem dan in huis.
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Zondag 19 februari
 
sectie Kerkelanden
 
COV een concert
 
Maandag 20 februari   Wijkkerkenraad

Dinsdag 21 februari  Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
Donderdag 23 februari
Opening van de expositie
Els Nijhof en
Gesina van der Leij


SAVE THE DATE
 
9 maart
Senioren gesprekskring
 
 

Zondag 19 februari

Lucas 18: 31-43

Woorden zaaien
Op deze zondag horen we Jezus vertellen over de zaaier. Zoals de zaaier zijn zaad in het rond strooit, zo wordt het woord van God over de wereld uitgezaaid. Overal dwarrelt het neer. Op sommige plekken komt het tot bloei, op andere plekken komt er niet veel van terecht.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Nieuwe initiatieven viering
 
 
Zondag 19 februari is een viering vol liederen uit de hele wereld, met een gelegenheidskoor o.l.v. Marlene Erdmann. Deze viering is een Nieuwe Initiatieven Viering waarvan de orde afwijkt van de gebruikelijke orde van dienst. 
We hopen dat iedereen die komt inspiratie krijgt 
om te (blijven) vertrouwen op God en om hun geloof, hoop en liefde te delen met velen in hun dagelijks leven en in de samenleving waarin we wonen.

Beroepingsproces Morgenster

Op 12 februari heeft Erik van Halsema verteld dat hij door de gemeente van de Morgenster beroepen zal gaan worden en dat hij dat beroep serieus in overweging zal nemen.
Over zijn persoonlijke beweegredenen informeert hij u zelf.
We begrijpen heel goed dat Erik na ruim 17 jaar in onze gemeente te hebben gewerkt een nieuwe uitdaging zoekt en dat hij deze kans met beide handen aanpakt.
 
 
 
 
 
Expositie:
Els Nijhof & Gesiena van der Leij
 
 
Els Nijhof en Gesiena van der Leij zijn allebei leerlingen van Mark van Praagh. Els krijgt nog steeds les. Gesiena is wegens omstandigheden opgehouden. Wij houden allebei van kleuren. Kleuren weven en mengen door middel van kleurpotloden en verf. We worden getroffen door allerlei zaken om ons heen. Hun uitstraling willen wij vangen in beeld door heel goed te kijken. Bij Els vloeien natuur en fantasie soms in elkaar over. Dat is de vrijheid van het beeldend bezig zijn en de kracht van de amateur/kunstenaar.
 
Boek Menno Veldstra
Lezen voor het goede doel!
 
Kinderen en keizers, een bijzonder verhaal dat speelt in het Rome van de late eerste eeuw na Christus, is uitgegeven.
 
De auteur, Menno Veldstra, stelde vorig jaar vijftig exemplaren van dit boek beschikbaar voor de diaconale jongerenreis naar Ghana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontmoetingsbijeenkomsten

  
Ook dit seizoen willen we u graag weer de gelegenheid bieden om rond het jaarthema ‘Deel je leven’ bij elkaar te komen.

U ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst van uw sectie.

Mocht u niet kunnen komen, dan bent u van harte welkom bij een van de andere bijeenkomsten. Wilt u dat dan laten weten aan uw sectiehoofd?
 
Films in de 40-dagentijd:
6 dinsdagen 'Sterk en dapper'
Voor de zesde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen of anderszins gaan over lijden en opoffering: Sterk en Dapper.
 
Iedere film wordt voorafgegaan door een inleiding en na afloop kort nabesproken. De dinsdagen zijn 7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april en 11 april.
 
De eerste film op dinsdag 7 maart: Silence.
 
 
 

Veertig passieprenten

Van Aswoensdag tot en met Pasen is er in De Morgenster een expositie van veertig passieprenten van beeldend kunstenaar Aad de Haas. Hij maakte het lijdensverhaal van Jezus op een ontroerende en indringende manier zichtbaar door een moderne context te gebruiken.
 
Deze werken zijn gratis te bezichtigen vanaf 1 maart tot Pasen. Dat kan alleen voor en na de kerkdiensten op zondag en voor en na de oecumenische vespers in de veertigdagentijd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl