AGENDA
 
 
 

27 augustus verkoopdag Kledingbank van 10.00u tot 13.00u
 
 
 
 

 
JARIGEN
 
 
26-07 Jantien Langenhof
31-07 Wim Goossen
31-07 Maaike Brinks
 
05-08 Bennie Kwintenberg
27-08 Corrie Huizingh
 
01-09 Linda Pieffers
20-09 Janneke Klein Leetink
 
05-10 Edwin de Wilde
14-10 Ria van Putten
18-10 Hanny Pas
18-10 Jan Kosters
21-10 Margreet Harbers
26-10 Joke Breuker
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAILADRESSEN
 
Clusters

voedselbank@oudeplus.nl
(Gerrit Poortman)

kledingbank@oudeplus.nl
(Geke Pluimers)
 
intake@oudeplus.nl
(Jan van Gurp)
 
stafbureau@oudeplus.nl
(Annelien Slootweg)
(Gerrit Wessels)
 
transport@oudeplus.nl
(Wim Goossen)
 
acties@oudeplus.nl
(Jeanet Geerling)
 
beheerder@oudeplus.nl
(Jan Slooijer)

media@oudeplus.nl
(Hanny Pas-Schregel)
 
Bestuur
Dik Bakker 
voorzitter
voorzitter@oudeplus.nl
 
Jenny Burgers 
secretaris
secretariaat@oudeplus.nl
 
Wilfried Dittrich
penningmeester
penningmeester@oudeplus.nl
 
Margreet Harbers-Kamphuis
notuliste
...............................................
 
  VOLGENDE NIEUWSBRIEF
 
 
Je kunt copy aanleveren voor de volgende nieuwsbrief via  media@oudeplus.nl
 
 
 
 
Dag allemaal,
 
Hierbij de zonnige zomereditie van onze VrijwilligersNieuwsbrief.
(Een paar weken later dan de bedoeling was, vanwege een hoognodige rugoperatie).
Een aantal vrijwilligers heeft in het ziekenhuis gelegen om diverse redenen. Ik wil hen hierbij beterschap en succes bij de revalidatie toewensen.
 
 

In deze nieuwsbrief een voorwoord van onze voorzitter Dik Bakker,
Jenny Burgers (secretaris) stelt zich voor, en een bijdrage van Jeanet Geerling, Jan van Gurp en Geke Pluimers.
 

Ik wens jullie allemaal veel plezier, de komende zomermaanden, 
doo't heanig an!!!
 
Hanny Pas-Schregel
 
 

 
 
 
Van de Voorzitter

 
Beste vrijwilligers,
 
 
De zomer is begonnen en zoals de vooruitzichten laten zien krijgen we ondanks de weer oplopende corona besmettingen een mooie zomer. Velen van ons zullen er dan ook op uittrekken om op vakantie te gaan in binnen- en buitenland. Mooi dat het weer kan zonder alle beperkingen van de coronamaatregelen.

In de afgelopen maanden is er binnen de voedsel- en kledingbank weer veel werk verricht. Gelukkig krijgen we nog steeds genoeg voedsel en kleding binnen om onze cliënten te kunnen blijven voorzien in hun behoeften. Binnen de kledingbank is de werkwijze aangepast. Er zijn andere openingsuren en er zijn meer verkoopzaterdagen toegevoegd.

Wel hebben we gemerkt dat het voor sommige vrijwilligers moeilijk is om de draad weer op te pakken na de corona periode.
We hebben gemerkt dat het in het cluster “acties” moeilijk is om de vrijwilligers weer te mobiliseren.
We hopen dat na de vakantieperiode de accu’s weer helemaal opgeladen zijn zodat we de draad weer op kunnen pakken.
 
Het aantal cliënten blijft bij ons redelijk stabiel.
Binnen onze Regio Salland-Twente zijn er bij de grotere voedselbanken (Almelo-Hengelo-Enschede) wel aanzienlijke verschillen merkbaar.
Voedselbanken Nederland gaat er vanuit dat we de komende maanden wel veel meer aanvragen zullen krijgen. Deze verhoging heeft als oorzaak de oplopende inflatie, door o.a. de hoge energieprijzen.
Zoals het er op dit moment uitziet kunnen we hierop zelf nog steeds inspelen.

Rest mij nog jullie een hele fijne vakantie toe te wensen en te bedanken voor jullie inzet de afgelopen maanden. Véél plezier en kom veilig en gezond weer terug.

Good Goan

Dik Bakker
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nieuws van het Bestuur 

 
 
Dag allen,
 
Ik ben Jenny Burgers en zit sinds kort weer in het bestuur.
Voor een aantal van jullie ben ik een bekend gezicht omdat ik betrokken was bij de oprichting van de Voedselbank en aansluitend meerdere jaren in het bestuur heb gezeten. Door diverse omstandigheden ben ik een aantal jaren geleden gestopt.
In december begon het weer te kriebelen en precies op dat moment wilde Gerlinde stoppen met haar werk voor de Voedsel- en Kledingbank. Een prima timing dus.
 
Ik vind het mooi om te zien dat er de afgelopen jaren ontzettend veel ten goede
veranderd is. De organisatie staat als een huis.
Dit is te danken aan alle vrijwilligers die samen de schouders er onder hebben gezet. Samen moeten we het doen, Ieder met zijn of haar kwaliteiten. Ik hoop hierin ook mijn bijdrage te kunnen leveren. 
 
Hartelijke groet,
Jenny 
 

 
 
 
Nieuws van het cluster MDVA/Acties en cluster Transport

 
 
Eindelijk was het weer zover, op 4 juni jl. was er weer een ''Theo de Rooij Classic'' 
Een gezellig wielerevenement waarbij de catering ook dit jaar weer verzorgd werd door vrijwilligers van de Voedselbank. Een deel van de opbrengst was dan ook voor onze Voedsel-en Kledingbank. 
 
Het was mooi weer, helaas waren er slechts 640 deelnemers.
Hieronder een sfeerimpressie:
 
 
 
Eén van de deelnemers voelde zich bezwaard dat hij zo'n mooie dag had gehad en dat er voor hem zoveel vrijwilligers op de been waren.
Toen Wim K. hem vertelde dat de winst dat er op het drinken zat voor de Voedselbank was wilde hij perse zijn consumpties betalen.
Ondanks dat hij een vrij-drinken-bandje had.
(Wim Goossen)
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Op 25 juni was er weer een boodschappenactie bij de Jumbo Veeneslagen.
Deze keer werden er 50 kratten vol levensmiddelen gedoneerd aan de Voedselbank!
Fantastisch!!!
 
 
Na een lange zoektocht naar vrijwilligers, werd de voedselactie dankzij een aantal betrokken mensen een groot succes! 
 
Onze grote dank gaat uit naar:
Dick, Wim, Joke, Inge, Diona en Ria. 
 
En in het bijzonder naar: 
Willemien (oud-vrijwilliger)
Hermien, Eddy en Gea (via oproep ViaVie) 
Mijn vriendinnen: José uit Bussum, Yvon uit den Ilp en Ineke uit Apeldoorn. 
 
Ook Jordy (Jumbo) en alle klanten ontzettend bedankt!
 
 
(Jeanet Geerling)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Op 15 juni jl. sloot Jumbo Wierden de deuren voor een grootscheepse verbouwing.
Wat fijn dat een aantal vrijwilligers van onze Voedselbank, in samenwerking met Voedselbank Almelo, de laatst overgebleven artikelen mocht ophalen. 
Superbedankt!
(Wim Goossen)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
MET ELKAAR VOOR ELKAAR 

Ondanks het groot aantal vrijwilligers wordt het zoeken naar helpende handen bij een actie steeds moeilijker. 
Erg vervelend….want dit maakt het organiseren van een (voedsel)actie bijna onmogelijk. Eerlijk gezegd kost de organisatie hiervan mij ook (te)veel energie om dit te blijven doen. 
   
Het zou kunnen betekenen dat we dan HELAAS moeten stoppen met deze acties. 
Dat zou ontzettend jammer zijn, het levert immers veel (producten) op. 
 
 
Daarom mijn dringende oproep aan alle vrijwilligers:
Laten we samen de schouders eronder zetten en er iets moois van blijven maken. 
Een actie is hooguit 3 - 4 keer per jaar en kost slechts per persoon 2 uurtjes tijd. 
 
Ik heb alle vertrouwen in jullie medewerking. 
 
Alvast hartelijk dank!
Jeanet Geerling
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
Met mijn oproep kom ik gelijk uit bij de eerstvolgende actie. 
Wij zijn namelijk uitgenodigd op de kerkpleinmarkt (9.00 - 16.00 uur) op zaterdag 10 september a.s. rondom de Schildkerk in Rijssen. 
 
Een deel van de opbrengst van deze markt gaat naar de Voedselbank, vandaar dat ons gevraagd is om deze dag hier aanwezig te zijn. 
 
Wij zullen een informatiestand inrichten, waarbij wij aan het eind van de dag een boodschappenmand zullen verloten. 
Deze zal geschonken worden door Plus Ter Maat, waarvoor onze hartelijke dank! 
 
De verloting gaat als volgt: voor €1 kunnen bezoekers hun naam en telefoonnummer opschrijven en maken hiermee kans op de boodschappenmand.
De winnaar wordt dan aan het eind van de middag gebeld. 
 
Dus……wie kan één of twee uurtjes helpen op zaterdag 10 september a.s.? 
Ik hoor het graag! 
Aanmelden mag via email: acties@oudeplus.nl 
(Jeanet Geerling)
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
Tot slot wens ik jullie allemaal, ver weg of dichtbij een hele fijne zomerperiode toe.
Geniet van de mooie momenten met allen die je lief zijn! 
 
Jeanet
 
 
 
 
 
Nieuws van het cluster Intake

 
Wekelijks bereiken ons via allerlei media berichten dat het leven duurder wordt.
De inflatie neemt toe, de energieprijzen schieten omhoog en ook de boodschappen worden steeds duurder en we merken dat ook in onze eigen portemonnee.
 
 
 
 

Afgelopen week luidde het Nibud nog de noodklok. Een op de drie huishoudens heeft moeite om het huishoudboekje sluitend te krijgen. Ook de middeninkomens krijgen hier mee te maken.
Ruim 1,2 miljoen mensen lukt dit al niet meer, hebben vaak al schulden en komen daardoor steeds verder in de problemen.

De armoede in ons welvarende landje neemt toe.

Met deze berichten zou je verwachten dat het aantal aanmeldingen voor de Voedselbank zou toenemen.
Het tegendeel is op dit moment het geval.
De afgelopen maanden hebben zich maar een paar huishoudens gemeld en dan betreft het ook nog mensen die in het verleden ook cliënt zijn geweest. Het merendeel van de cliënten zijn 1 of 2 persoonshuishoudens en het aantal grotere gezinnen is net niet op 1 hand te tellen.

De afgelopen 2 coronajaren zagen we, ondanks andere berichten, ook al geen toename.

Ook vanuit de hulpverlening in Rijssen bereiken ons nog geen verzoeken om (tijdelijk) te ondersteunen. Blijkbaar weet de Rijssense bevolking zichzelf en met elkaar nog goed te redden en we weten ook dat de schroom groot is om zich aan te melden.

Op dit moment maken geen Oekraïense vluchtelingen gebruik meer van de Voedselbank;
zij ontvangen inmiddels allemaal via de gemeente leefgeld. Wel blijven ze volop gebruik maken van de Kledingbank.

Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie en we zijn er klaar voor om een eventuele nieuwe toename van het aantal cliënten aan te kunnen.

Jan van Gurp
Coördinator intake

                                            
 
 
Nieuws van de Kledingbank 
 
De Kledingbank heeft drukke maanden achter de rug.
Onze nieuwe openingstijden (we zijn iedere woensdag van 11.00 – 15.00 uur geopend) waren geen enkel probleem voor de klanten.
Als vrijwilligers merkten wij wel verschil, want het is echt druk als de winkel geopend is.

Ook de mensen uit de Oekraïne die tijdelijk in onze gemeente wonen, komen massaal naar de Kledingbank toe.
Deze mensen kijken met verbazing naar de mooie winkel en als ze horen dat de kleding gratis is, kunnen ze dat bijna niet geloven.
De mensen uit de Oekraïne moeten zich eerst bij coördinator Jan van Gurp melden.
Hij staat in nauw contact met de gemeente, waar de mensen zich als eerste moeten melden.
Als ze eenmaal bij de Kledingbank komen dan krijgen ze, net als alle andere klanten, een kledingkaart met een aantal punten.
Voor ieder kledingstuk dat ze meenemen wordt een punt ingeleverd.
Als de punten op zijn dan moet iedereen wachten tot het nieuwe seizoen, dan krijgt iedereen weer een nieuwe kledingkaart.

Nieuw voor de Kledingbank zijn de verkoopzaterdagen. Op (bijna) iedere laatste zaterdag van de maand is de Kledingbank tussen 10.00 en 13.00 uur geopend en kan iedereen (klanten en niet-klanten) kleding kopen voor aantrekkelijke prijzen.
Steeds meer mensen weten onze Kledingbank te vinden op deze zaterdagen.
De eerstvolgende verkoopdag is zaterdag 27 augustus.

Nog steeds krijgen we prachtige kleding binnen. Het grootste deel komt van particuliere donaties, maar afgelopen maand hebben wij prachtige kleding van het Rode Kruis ontvangen, speciaal ter ondersteuning omdat wij veel mensen uit de Oekraïne helpen.
We zijn er heel erg blij mee!

Momenteel hebben we de zomersluiting bij de kledingbank. Wij zijn weer geopend op woensdag 24 augustus. Zo kunnen onze vrijwilligers de batterij weer opladen en genieten van een welverdiende zomervakantie.

Geke Pluimers
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedsel-en Kledingbank Rijssen-Holten, Roelf Bosmastraat 47, 7462 MZ Rijssen