Nieuwsbrief
Catering
 
Juni 2021
 
 
Inhoud
 
In deze nieuwsbrief belichten we het onderwerp catering vanuit verschillende perspectieven.
De onderwerpen zijn:
 • Catering en Covid-19
 • Gezonde voeding en Covid-19
 • Statiegeld plastic flesjes
 • Contractmanagement Catering
 • Weetjes
 • Training & Masterclass
 
Catering en Covid-19                                       
Door Covid-19 maatregelen zijn panden, kantoren en onderwijsgebouwen sinds maart 2020 gesloten of beperkt open. De omzetverliezen in de cateringsector worden geschat tussen 50% en 70%. Cateraars hebben vanaf medio 2020 noodgedwongen ingegrepen in de personele organisatie en substantieel afgeschaald. Opdrachtgevers hebben veelal de contractuele kosten voldaan aan de cateraar, al dan niet met aanpassing van condities. De ingezette versoepelingen maken dat bedrijfsrestaurants langzaam maar zeker open zullen gaan. Dit vraagt om adequate oplossingen in de uitvoering,  gedragen door cateraar en opdrachtgever en antwoord op vragen als: 
Welke fasering wordt gehanteerd in de terugkeer naar de locaties en wat betekent dit voor de dienstverlening?
Welk effect heeft de reorganisatie op de personele bezetting? Is kennis en kunde geborgd?
Hoe wordt omgegaan met de kosten?
Kortom een nieuwe balans in dienstverlening, kosten en flexibiliteit moet gevonden zonder eerdere doelstellingen uit het oog te verliezen.
 
Sense FM ondersteunt organisaties in diverse sectoren over oplossingen op het gebied van uitvoeren cateringdienstverlening en contractuele gevolgen.
 
Gezonde voeding en Covid-19                               
                     
Gezond eten en voldoende bewegen zijn belangrijk voor een gezond leven. Ongezonde voeding heeft een negatief effect heeft op de gezondheid met welvaartsziektes tot gevolg. Heeft gezonde voeding of het toedienen van vitamine C of D supplementen  effect op het voorkomen van Corona of andere luchtweginfecties? De gezondheidsraad en internationale wetenschappelijke commissie concluderen dat er nog geen antwoord bestaat op deze vraag. Daar zijn nadere studies voor nodig. Wel is bekend dat vooral mannen met overgewicht oververtegenwoordigd zijn op de IC’s. Algemeen wordt verondersteld dat mensen met een gezonde levensstijl sneller herstellen bij ziektes. In een andere sector, de patiëntencatering, wordt voeding meer en meer als medicijn gezien. Eiwit(ver)rijk(t)e voeding is een belangrijke bouwsteen voor herstel.
 
Statiegeld plastic flesjes
Vanaf 1 juli 2021 geldt een wettelijke verplichting van € 0,15 statiegeld op petflesjes van minder dan 1 liter. Dit geldt voor frisdranken en water en niet voor sap, siroop of zuivel. Het doel is het hergebruik van plastic flessen bevorderen en zwerfafval te verminderen. De plastic flesjes met statiegeld zijn te herkennen aan het statiegeldlogo op het etiket.
De hiervoor opgerichte uitvoeringsorganisatie is Statiegeld Nederland.
 
Het aantal innamepunten wordt uitgebreid met supermarkten en bemande tank- en treinstations. Consumenten kunnen ongeacht waar de flesjes zijn gekocht, deze inleveren bij de innamepunten.
Een innamepunt bij een cateringlocatie is alleen verplicht indien per jaar meer dan 50.000 flesjes verkocht worden zoals bij grotere onderwijslocaties. Voor alle andere cateringlocaties is er geen verplichting statiegeld terug te geven. Eventueel worden door opdrachtgevers vrijwillige innamepunten voorzien. De waarde gaat dan naar een goed doel, wat contractcateraars omarmen. 
 
De verwachting is dat vanaf 1 januari 2023 statiegeld op blikjes verplicht wordt gesteld.
 
 
Contractmanagement catering
Contractmanagement Catering                   
 
Beleving, Gezonde voeding, vitaliteit, multifunctioneel gebruik, KPI’s en duurzaamheid zijn begrippen waar je als contractmanager Catering mee aan de slag moet. Hoe ga je  managen en borgen dat resultaten worden bereikt? Contractmanagement is een cyclisch proces en dient voor aanbesteding te worden vastgesteld om in de uitvoering goed te kunnen monitoren.
Hierbij een paar aandachtspunten:
1.    Maak gezonde voeding meetbaar en bepaal het percentage gezonde producten wat daadwerkelijk wordt aangeboden en afgenomen.
2.    Deel het assortiment in gezond en overig assortiment en stimuleer gezonde voeding door geen of een negatieve prijsopslag te hanteren. Compenseer dit door ongezonde producten substantieel duurder te maken.
3.    KPI’s zijn belangrijk om grip te houden op de prestaties in het cateringcontract. Heldere doelstellingen en een duidelijk beleidskader liggen daaraan ten grondslag. Wat zijn de belangrijke succesfactoren? Werk vervolgens de KPI’s uit in meetbare criteria en stel deze vast in samenspraak met de cateraar. Voorbeeld: Het aandeel gezond assortiment neemt t.o.v. vorig kalenderjaar toe met 10%.
4.    Blijf in Balans: Waar draait het om bij een cateringcontract? Het gaat om te vinden van een balans tussen de geleverde kwaliteit, kosten en klanttevredenheid (K3). Boven een bepaalde grens wordt het erg kostbaar om de tevredenheid verder te laten stijgen. Als uit een audit blijkt dat de kwaliteit technisch voldoet, maar de gebruikers ontevreden zijn, dan is er mogelijk een mismatch in het serviceniveau. Met professioneel contractmanagement hou je kosten, kwaliteit en klanttevredenheid in balans. 
 
 
 
 
 
Weetjes
 • Ruim 40 procent van de toegekende aanvragen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de sector horeca en catering. Ruim €100 miljoen is inmiddels als voorschot verstrekt.
 • De gemiddelde leeftijd van een medewerker in horeca en catering is 34,5 jaar (bron pensioenfonds horeca en catering)
 • Wim van der Meer van Sense FM is per februari 2021 geïnstalleerd als Lid van de Codekamer Contractcatering. Binnen de Codekamer vertegenwoordigt Wim de intermediairs/adviesbureaus.
 • Circulaire catering wint aan terrein. De rijksoverheid wil in 2030 50% minder primair grondstoffenverbruik en in 2050 100% circulair zijn.
 • De cateringbranche biedt kansen voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds vaker is dit onderdeel van aanbestedingen.
 • De prijs van gezonde voeding is de afgelopen 10 jaar aanmerkelijk duurder geworden (CBS). De prijs van suiker, snoepgoed en ijs is juist gedaald. 
 
 
 
 
 
Training en Masterclass
De versoepelingen zijn ook goed nieuws voor ons trainingsprogramma. Wilt u medewerkers begeleiden bij hun ontwikkeling of aandacht schenken aan het vergroten van kennis en vaardigheden? Sense FM verzorgt op maat gerichte trainingen op het gebied van inkoop en contractmanagement van facilitaire diensten. In onze optiek is inkoop van diensten onlosmakelijk verbonden met contractmanagement. Sense FM biedt de volgende trainingen en Masterclasses aan:
·        Open Training Contractmanagement (3 dagen) data: 21-9, 12-10 en 2-11 2021
·        Masterclass Contractmanagement *)
·        Masterclass Gezonde voeding *)
·        Masterclass Circulaire Catering *)
·        Masterclass Leveranciersgesprekken *)
*) data in overleg
 
Opgeven voor de masterclass gezonde voeding of 1 van onze klassiekers kan door aan te melden op info@sensefm.nl of het inschrijfformulier in te vullen op de website.

 
 
Copyright © 2021 Sense FM BV, All rights reserved.
Sense FM
Grebbeberglaan 15,
3527 VX Utrecht.
0652093485 (Wim) of 065570 7999 (Anton)