logo-themazondag-kumpulan-bronbeek
 
 
Nieuwsbrief Themazondagen Bronbeek
 
Beste vrienden,
 
Op 23 januari 2022 vervolgen we de Themazondagen met ‘Op zoek naar mijn Indische of Molukse identiteit’.
 
Sprekers over de Indische identiteit zijn Kirsten Goote Vos en Armando Ello en over de Molukse identiteit Jeftha Pattikawa en Marvin Putuhena.
Dagvoorzitter is Ralph Kneefel.
 
In hun lezingen zullen de sprekers ingaan op vragen als ‘Wat maakt de Indische/Molukse identiteit bijzonder’; ‘In hoeverre bepaalt het Indische/Molukse verhaal mijn identiteit’; ‘In welke Indische/Molukse gemeenschap groeide ik op; ‘Waarom moet het Indische/Molukse verhaal verteld blijven’; ‘In hoeverre bepaalt mijn Indische/Molukse identiteit mijn dagelijkse werk/studie/activiteiten’.
 
 
peter-van-dongen
Peter van Dongen
 
Wij houden de Themazondag graag veilig. Daarom vindt er bij de ingang van de Kumpulan de verplichte coronacheck vanaf 13 jaar en ouder plaats.
Mocht u niet over een QR-code beschikken, dan kunt u uw papieren testuitslag laten zien. Of u toont de negatieve uitslag via testen voor toegang. Let wel deze test moet binnen 24 maar uiterlijk 2 uur voor de aanvang van de Themazondag worden gedaan. Zie voor informatie over het coronatoegangsbewijs en voor het testen.
 
De onderwerpen voor de volgende Themazondagen zijn:
 
Kaarten kunt u bestellen via de website van de Kumpulan, tab Themazondagen. De toegangsprijs inclusief Indisch buffet voor een Themazondag bedraagt € 31,00.
 
 
Wij hopen u (weer) te mogen ontmoeten!
 
Hartelijke groeten namens het organisatieteam van de Themazondagen,
 
J.C.L. Bolderman, voorzitter Stichting Kumpulan Bronbeek
Adrienne Zuiderweg, secretaris Stichting Indisch Erfgoed
 
 
AVG
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u (ooit) heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van de Stichting Klein Bronbeek en de Stichting Indisch Erfgoed.
Wij bewaren uw e-mailadres uitsluitend om u via deze weg te informeren over onze activiteiten. Wij hebben geen andere gegevens van u in bezit en gebruiken uw e-mailgegevens voor geen enkel ander doel.
Mocht u geen prijs stellen op informatie over onze activiteiten, dan kunt u onderstaande link gebruiken of een e-mail sturen naar info@indischerfgoed.nl.